Co je to?
Výraz, termín, definice slova Postřižiny. Co znamená odborný pojem Postřižiny z kategorie Kultura?

Co je to Postřižiny? Význam slova

Co znamená výraz, termín, pojem, definice slova Postřižiny?

Postřižiny, jinak také tonzura, je pojmenování obřadného střihání vlasů, které nese nějaký symbolický význam nebo je součástí zasvěcení. Postřižiny mají celou řadu forem, setkat se s nimi lze v různých kulturách po celém světě. Křesťané praktikují postřižiny jako symbol odevzdání duchovního službě Bohu.
Původ má tento obřad již v nejstarších náboženstvích, kde pravděpodobně nahrazoval živou lidskou oběť nebo měl být seznámením člověka s božstvem a symbolem přijetí pod boží ochranu. Samotný úkon spočíval v zastřihání vlasů, odstřižení pramenů, vyholení lebky nebo vytvarování do určité podoby.

Co je to Postřižiny? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Postřižiny. Co znamená odborný pojem Postřižiny z kategorie Kultura?

Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto webových stránkách. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Uvedený text můžete pochopitelně sdílet s kolegy na sociálních sítích Twitter, Facebook, Pinterest a Reddit.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu      

Heslo Postřižiny se nachází v kategorii kultura

Klíčová slova: co znamená, přesný výraz, terminologie, heslo, pojem, odborné názvosloví, definice, popis, vysvětlení, formulace, kultura, lexikon, informace, odborný výraz, slovník, wiki, význam, slovo


Pojem Postřižiny je v kategorii kultura, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Postřižiny? Definice slova, termínu z Wikipedie

Uvedená defice je převzata z internetové online encyklopedie Wikipedia. Odkaz na článek je zde. Licence CC-BY-SA.

Postřižiny (tonzura, starším pravopisem tonsura) je rituální (obřadné) ustřižení vlasů se symbolickým a často iniciačním významem.
Tento obřad lze v mnoha formách nalézt u mnoha kultur nejen v Evropě (Slované, Římané), ale i u kultur asijských (např. Číňané). U křesťanského duchovenstva tonzura spočívá v jejich částečném nebo úplném ostříhání a má symbolizovat, že se duchovní odevzdává do služby Bohu.

Další možné informační zdroje

Hledat videa s názvem Postřižiny na Youtube

Najít pojem Postřižiny ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Postřižiny ve Wikimedia Commons

Hledat termín Postřižiny ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat slovo Postřižiny na Google.cz

Zkusit najít výraz Postřižiny ve vyhledávači Yandex

Dál můžete zkusit hledat slovo Postřižiny například ve Wikizdrojích, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v evropském vyhledávači Qwant nebo v Google překladači.

Výběr z často hledaných výrazů na tomto webu

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku co to je Postřižiny? resp. co se skrývá pod slovem Postřižiny? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Postřižiny, odpověď na dotaz co je to Postřižiny?. Víte např. kdo to je Taylor Swift? Znáte a víte kdo je Introvert? Neměli byste zapomenout na to, že ke každému výrazu, může existovat víc definic v různých oborech lidské činnosti. Proto případně zapátrejte po pojmu Postřižiny i v jiných kategoriích (než kultura). Některé pojmy obsahují doplňující definici z Wikipedie včetně url na konkrétní stránku. Jedná se o texty spadající pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího známé i neznámé pojmy, popisy termínů, zajímavosti, přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, významy slov s názvem Co Je To?.

Zavzpomínejte na klasiské hry zvané Arkády. Manic miner, Pacman nebo Lemmings si nyní můžete zahrát zdarma a online ve vašem prohlížeči.