Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Špaletové okno. Co znamená pojem Špaletové okno z kategorie Stavebnictví?

Co to je Špaletové okno? Význam slova

Co znamená výraz, termín, pojem, definice slova Špaletové okno?

Špaletové okno je typ okna, který má jak vnější, tak vnitřní křídla, oddělená částí – špaletou. Dříve byla obě okna zazdívána zvlášť a spojována pásky, později byla osazována do společné zárubně a pak zasazena na místo najednou.
Do mezery mezi oběma okny se umisťuje roleta, květináče, truhlíky, svícny a podobně. Tato okna však mají značné tepelné ztráty, protože mezera mezi okny je příliš široká.


Co je to Špaletové okno? Význam slova, termín, Odborný termín, výraz, slovo Špaletové okno. Co znamená pojem Špaletové okno z kategorie Stavebnictví?

Texty mohou obsahovat chyby nebo překlepy, za které se předem omlouváme. Uvedený text byl přidán redaktory Superia.cz

Tento text (Špaletové okno) můžete sdílet s vašimi známými a kamarády na Redditu, Facebooku, Pinterestu nebo na jiných tzv. sociálních sítích.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Špaletové okno patří do kategorie Stavebnictví

Klíčová slova: přesný význam, terminologie, heslo, synonymum, přesný výraz, význam pojmu, Špaletové okno, popis, význam slova, lexikon, pojem, co je to Špaletové okno?, význam, terminus technicus, co to je, formulace, co znamená, odborné názvosloví


Pojem Špaletové okno je v kategorii Stavebnictví, ilustrační obrázek

V encyklopedii Wikipedia se o termínu Špaletové okno dozvíte následující

Následující text definice pojmu byl převzat z projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Špaleta (z ital. spalletta, okenní výklenek) je vnitřní povrch okenního nebo dveřního otvoru, případně i oblouku. Svislé plochy se nazývají ostění, dolní plocha parapet, horní díl tvoří rovné nadpraží či klenba. Špaleta může být vůči líci stěny kolmá nebo šikmá, jež lépe osvětluje prostor. Špalety v silných zdech kostelů a zámků se často zdobily malbou nebo obkládaly dřevem.

Další zdroje informací o slovu Špaletové okno

Hledat slovo Špaletové okno na Google.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Špaletové okno ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat pojem Špaletové okno ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Zkusit najít heslo Špaletové okno ve vyhledávači Yandex

Vyhledat termín Špaletové okno ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Vyhledat heslo Špaletové okno ve fulltextu Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Špaletové okno například v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, v projektu slovnik.cz, v Seznam.cz slovníku cizích slov, ve videích na Youtube nebo v Lingea slovnících.

Víte, co znamenají tato slova, odborné termíny a pojmy?

Na stránce jste se mohli dozvědět: co znamená slovo Špaletové okno? resp. co přesně znamená slovo Špaletové okno? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Špaletové okno, odpověď na dotaz co je to Špaletové okno?. Víte např. kdo to je Hosteska? Znáte a víte kdo je Ilustrátor? Jednotlivá slova můžou mít několik významů v různých oborech lidské činnosti. Zkuste proto též hledat synonymum ke slovu Špaletové okno v jiné sekci než Stavebnictví. Některé texty jsou rozšířeny o citaci z české Wikipedie. Je zde uveden i odkaz na konkrétní stránku ze zmíněné encyklopedie. Tyto lze přebírat, upravovat a dále šířit při splnění licenčního ujednání CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu internetového projektu shromažďujícího definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, popisy termínů, zajímavosti, významy slov, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Syn, sytý, sýr ... Dokázali byste z hlavy vyjmenovat všechna vyjmenovaná slova po S?