Co je to?
Definice výrazu, termínu Skalár. Co znamená odborný pojem Skalár z kategorie Matematika?

Co je to Skalár? Význam slova

Co znamená termín, vysvětlení pojmu Skalár?

Veličina, již v matematice, fyzice a také informatice určuje jeden jediný číselný údaj. Matematika považuje skalár za reálné nebo komplexní číslo, fyzika skalárem označuje jednorozměrnou veličinu, například hmotnost nebo teplotu. Jde vždy o veličinu, kterou je možné nějakým způsobem změřit nebo také spočítat.


Co je to Skalár? Význam slova, termín, Definice výrazu, termínu Skalár. Co znamená odborný pojem Skalár z kategorie Matematika?

Neručíme za eventuální chyby v textech. Sepsáno redaktory Superia.cz

Sdílejte tento text s heslem Skalár s přáteli a kamarády prostřednictvím uvedených tlačítek na sociálních sítích Facebook nebo Twitter.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Pojem Skalár patří do kategorie Matematika

Klíčová slova: význam pojmu, terminus technicus, definice, co je to Skalár?, odborný výraz, vysvětlení, názvosloví, Skalár, lexikon, wiki, formulace, pojem, slovník, Matematika, informace, význam, popis, přesný význam


Pojem Skalár je v kategorii Matematika, ilustrační obrázek

Ve Wikipedii se o termínu Skalár píše následující

Uvedené vysvětlení pojmu je převzato z webu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Skalár (z lat. scala, stupnice) je ve fyzice, v matematice nebo informatice veličina, jejíž hodnota je v daných jednotkách plně určena jediným číselným údajem. Protikladem skalární veličiny jsou vektory nebo tenzory, které jsou určeny více číselnými hodnotami. Tak například teplota je skalár, kdežto rychlost je obvykle vektor.

Zkuste se dozvědět víc informací v následujících odkazech

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Skalár ve Wikimedia Commons

Najít slovo Skalár ve vyhledávači Qwant

Najít pojem Skalár ve Wikislovníku

Hledat slovo Skalár ve Wikizdrojích

Zkusit najít slovo Skalár ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Vyhledat slovo Skalár ve fulltextu Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Skalár například ve ruském vyhledávači Yandex, v Lingea slovnících, ve fulltextu Google.cz, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo v projektu slovnik.cz.

Další vybraná hesla, odborné termíny a pojmy

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku jaký je význam slova Skalár? resp. co to je Skalár? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Skalár, odpověď na dotaz co je to Skalár?. Víte např. kdo to je Michael Moore? Znáte a víte kdo je Vezír? Jednotlivá slova můžou mít několik významů podle toho o jaký obor se jedná. Proto případně zapátrejte i v jiných kategoriích (než Matematika). Některé texty jsou rozšířeny o citaci z české Wikipedie. Je zde uveden i odkaz na konkrétní stránku ze zmíněné encyklopedie. Ty lze využívat v souladu s licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu webu shromažďujícího známé i neznámé pojmy, zajímavosti, přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, slovníková hesla, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Zajímáte se o auta? Pak pro určitě znáte zkratku SUV, TSI nebo TDI. Pokud je neznáte, podívejte se na spřátelený web který obsahuje tisíc nejrůznějších zkratek.