Co je to?
Definice odborného termínu, slova Ideologie. Co znamená pojem Ideologie z kategorie Politika?

Co je Ideologie?

Pojem, termín, heslo, vysvětlení výrazu Ideologie

Ideologie je označení pro celý soubor myšlenek, přesvědčení, hodnot a principů, které formují a řídí určitou politickou, sociální, ekonomickou nebo kulturní skupinu či hnutí. Jedná se o komplexní systém názorů a teorií, které se snaží vysvětlit a interpretovat svět, společnost a lidské vztahy. Ideologie poskytuje rámec a vodítko pro chování jedinců a skupin v různých oblastech života. Bývá zaměřena na určitou oblast, jako je politika, ekonomie, náboženství nebo sociální spravedlnost. Poskytuje návody a cíle, které by měly být dosaženy v dané oblasti. Ideologie také může definovat, jaké jsou správné hodnoty a normy, jaké jsou přípustné a nepřípustné činy a jaké jsou spravedlivé rozdělovací mechanismy. Ideologie se často zakládá na určitém základním přesvědčení, jako je například důvěra v rovnost, svobodu, náboženskou víru nebo kolektivní blaho. Z těchto základních přesvědčení vycházejí konkrétní postoje a politické programy. Mohou se lišit v závislosti na historickém a kulturním kontextu a často se vyvíjejí a mění v průběhu času.
Některé známé ideologie zahrnují liberalismus, konzervatismus, socialismus, komunismus, nacionalismus, feminizmus, environmentalismus a náboženské ideologie jako křesťanství, islám nebo judaismus. Každá z těchto ideologií má specifické zásady, cíle a metody pro dosažení svých ideálů. Ideologie mohou být silně zapojeny do politiky, kde ovlivňují tvorbu politických stran, politické programy a rozhodování ve veřejných záležitostech. Ideologie však nejsou omezeny pouze na politiku a mohou ovlivňovat také jiné oblasti lidského života, jako je umění, věda, ekonomie nebo vzdělání.


Co je to Ideologie? Význam slova, termín, Definice odborného termínu, slova Ideologie. Co znamená pojem Ideologie z kategorie Politika?

Neručíme za správnost či přesnost obsahu těchto webových stránek. Napsáno redaktory Superia.cz

Budeme rádi, pokud budete definici slova Ideologie sdílet s kolegy na Twitteru, Redditu, Facebooku nebo jinde.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu      

Termín Ideologie patří do sekce politika

Klíčová slova: slovník, formulace, terminologie, slovo, vysvětlení, odborný výraz, politika, definice, popis, definice pojmu, lexikon, heslo, názvosloví, pojem, co je to Ideologie?, synonymum, význam slova, přesný význam


Pojem Ideologie je v kategorii politika, ilustrační obrázek

Ve Wikipedii se o heslu Ideologie dozvíte následující

Následující popis pojmu byl převzat ze stránek Wikipedia.cz, více se dozvíte zde. Licence CC-BY-SA.

Ideologie je propracovaná soustava názorů, postojů, hodnot a idejí s apologetickou nebo ofenzivní funkcí založenou na formulování politických, hospodářských, světonázorových a/nebo podobných zájmů určité skupiny. V politické a společenské praxi se ideologie vládnoucí skupiny projevuje např. ve formě filosofie, práva či morálky, obecně se skrze svou subjektivitu snaží o formulaci celkového výkladu společnosti a člověka jako takového.
V angloamerickém prostředí je obvyklé i užívání termínu ideologie pro neutrální označování ucelené soustavy myšlenek a výpovědí, případně "pojem označující soustavu symbolických výrazů s mobilizační funkcí, legitimizující určité jednání". V evropském prostředí má termín častěji pejorativní vyznění a vyjadřuje též uzavřenost, jednostrannost, iracionální a propagandistické rysy takové soustavy myšlenek a výpovědí.
Často se pojmem ideologie označují pouze politické ideologie.

Další informační zdroje

Hledat frázi Ideologie ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat pojem Ideologie ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Vyhledat výraz Ideologie ve Wikislovníku

Hledat videa s názvem Ideologie na Youtube

Hledat frázi Ideologie ve fulltextu vyhledávače Info.com

Hledat heslo Ideologie ve vyhledávači Yandex

Dál můžete zkusit hledat slovo Ideologie například v Microsoft Bing, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, v Google obrázcích, ve Wikizdrojích nebo v projektu slovnik.cz.

Doporučené odborné pojmy, termíny, výrazy a hesla

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku jaká je definice slova Ideologie? resp. jaká je definice slova Ideologie? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Ideologie, odpověď na dotaz co je to Ideologie?. Víte např. kdo to je Amanda Bynes? Znáte a víte kdo je John Frusciante? Chápejte, že nemáme prostředky na pravidelnou aktualizaci. Pojmy mohou mít různé významy v různých oborech lidské činnosti. Zkuste proto hledat termín Ideologie hledat i v jiných kategoriích (než politika). U některých textů najdete krátkou citaci z projektu Wikipedia včetně odkazu na kompletní text. Takovéto texty spadají pod licencí CC-BY-SA.

Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Kategorie politika, Mladý princ, ideologie, ilustrační obrázek

Děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího významy slov, definice odborných pojmů, zajímavosti, přesné vysvětlení slov, popisy termínů, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Oblíbenou prázdninovou destinací Čechů je Chorvatsko. Na tomto webu se o něm dozvíte mnoho zajímavostí.