Co je to?
Definice výrazu, termínu Skepticismus. Co znamená odborný pojem Skepticismus z kategorie Filozofie?

Co je Skepticismus? Význam slova

Co znamená heslo, definice termínu, pojmu Skepticismus?

Skepticismus je filozofický směr, jehož pojmenování pochází z řeckého slova s významem pochybuji. Poukazuje na to, že poznání je relativní, nelze ho formálně prokázat a že závisí na nejrůznějších podmínkách. Jako skeptici bývají také označováni jedinci, kteří jsou nedůvěřiví, myslí si, že není možné poznat pravdu a jsou neustále ke všemu kritičtí.
Existuje více druhů skepticismu. Skepticismus filozofický zastává názor, že poznání je neustále ovlivňováno, a proto je nutné pořád ověřovat jeho pravdivost. Nikdy netvrdí, že nějaká pravda je konečná. Pojem používá i věda, kdy se přezkoumávají nejrůznější teorie a odmítá se jejich bezvýhradné přijetí. Náboženský skepticismus zkoumá pochybnosti, které se zabývají záležitostmi víry.


Co je to Skepticismus? Význam slova, termín, Definice výrazu, termínu Skepticismus. Co znamená odborný pojem Skepticismus z kategorie Filozofie?

Veškeré texty jsou bez záruky. Napsáno redaktory Superia.cz

Sdílejte tuto stránku se slovem Skepticismus se známými na sociálních sítích Twitter, Redditu nebo Facebook.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu  

Výraz Skepticismus je v kategorii filozofie

Klíčová slova: slovník, Skepticismus, definice pojmu, co to je, informace, význam pojmu, synonymum, filozofie, popis, význam slova, přesný význam, význam, heslo, slovo, lexikon, filozofie, vysvětlení, definice


Pojem Skepticismus je v kategorii filozofie, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Skepticismus? Definice výrazu, slova, termínu z Wikipedie

Následující text definice byl převzat ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Skepticismus (z řeckého slova skeptomai –„pochybuji“) je blízký agnosticismu a nihilismu. Skepticismus navazuje na učení sofistů. První skeptikové ukazovali na relativnost lidského poznání, na jeho formální nedokazatelnost a závislost na různých podmínkách. Běžně se užívá označení skeptik pro osoby, které:
+ mají nedůvěřivý postoj nebo smýšlení o všech nebo specifikovaných věcech,
+ tvrdí, že pravdivé poznání je nemožné,
+ všechno soustavně kriticky posuzují.

Jiné informační zdroje o pojmu Skepticismus

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Skepticismus ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat slovo Skepticismus na Google.cz

Vyhledat termín Skepticismus ve vyhledávači Qwant

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Skepticismus ve Wikimedia Commons

Vyhledat slovo Skepticismus ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat výraz Skepticismus ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Dál můžete zkusit hledat slovo Skepticismus například v Seznam.cz slovníku cizích slov, v Lingea slovnících, ve Wikizdrojích, ve Wikislovníku nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Náhodných výběr odborných pojmů, termínů a slov

Na této webové stránce jste se dozvěděli co znamená slovo Skepticismus? resp. jaký je význam slova Skepticismus? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Skepticismus, odpověď na dotaz co je to Skepticismus?. Víte např. kdo to je Dana Zlatohlávková? Znáte a víte kdo je Antonín Holý? Neměli byste zapomenout na to, že ke každému výrazu, může existovat víc definic podle různých oborů. Pokuste se najít termín Skepticismus i v jiné kategorii než v filozofie. U části pojmů naleznete citaci z projektu Wikipedia včetně internetové adresy kde naleznete kompletní popis. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího přesné vysvětlení slov, zajímavosti, definice odborných pojmů, významy slov, popisy termínů, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Taky máte někdy KOPR? Tím nemyslíme zeleninu, ale trošku hanlivou avšak výstižnou zkratku.