Co je to?
Odborný výraz, definice slova Skepticismus. Co znamená pojem Skepticismus z kategorie Filozofie?

Co je Skepticismus? Význam slova

Vysvětlení pojmu, hesla, definice termínu Skepticismus

Skepticismus je filozofický směr, jehož pojmenování pochází z řeckého slova s významem pochybuji. Poukazuje na to, že poznání je relativní, nelze ho formálně prokázat a že závisí na nejrůznějších podmínkách. Jako skeptici bývají také označováni jedinci, kteří jsou nedůvěřiví, myslí si, že není možné poznat pravdu a jsou neustále ke všemu kritičtí.
Existuje více druhů skepticismu. Skepticismus filozofický zastává názor, že poznání je neustále ovlivňováno, a proto je nutné pořád ověřovat jeho pravdivost. Nikdy netvrdí, že nějaká pravda je konečná. Pojem používá i věda, kdy se přezkoumávají nejrůznější teorie a odmítá se jejich bezvýhradné přijetí. Náboženský skepticismus zkoumá pochybnosti, které se zabývají záležitostmi víry.


Co je to Skepticismus? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Skepticismus. Co znamená pojem Skepticismus z kategorie Filozofie?

Snažili jsme se kontrolovat a ověřovat texty a informace. Přesto se mohlo stát, že je zde nepřesný údaj nebo chyba. Napsáno redaktory Superia.cz

Text můžete velmi jednoduše sdílet s ostatními na Twitteru, Pinterestu nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu      

Heslo Skepticismus se nachází v sekci filozofie

Klíčová slova: synonymum, terminologie, co je to Skepticismus?, význam, heslo, Skepticismus, filozofie, názvosloví, popis, terminus technicus, význam pojmu, co znamená, termín, odborný výraz, definice, slovo, přesný výraz, co to je


Pojem Skepticismus je v kategorii filozofie, ilustrační obrázek

Wikipedie píše o slovu Skepticismus?

Uvedená defice je převzata z internetové online encyklopedie Wikipedia. Odkaz na článek je zde. Licence CC-BY-SA.

Skepticismus (z řeckého slova skeptomai –„pochybuji“) je blízký agnosticismu a nihilismu. Skepticismus navazuje na učení sofistů. První skeptikové ukazovali na relativnost lidského poznání, na jeho formální nedokazatelnost a závislost na různých podmínkách. Běžně se užívá označení skeptik pro osoby, které:
+ mají nedůvěřivý postoj nebo smýšlení o všech nebo specifikovaných věcech,
+ tvrdí, že pravdivé poznání je nemožné,
+ všechno soustavně kriticky posuzují.

Jiné doporučené zdroje informací

Zkusit najít Skepticismus ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Skepticismus ve vyhledávači DuckDuckGo

Vyhledat výraz Skepticismus ve Wikislovníku

Hledat heslo Skepticismus ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Vyhledat slovo Skepticismus na Google.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Skepticismus ve Wikimedia Commons

Dál můžete zkusit hledat slovo Skepticismus například ve ruském vyhledávači Yandex, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve Wikizdrojích, v Seznam.cz slovníku cizích slov nebo v projektu slovnik.cz.

Výběr odborných pojmů, slov, termínů a výrazů

Nyní už nejspíš víte co to je Skepticismus? resp. jaký je význam pojmu Skepticismus? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Skepticismus, odpověď na dotaz co je to Skepticismus?. Víte např. kdo to je Anna Klevská? Znáte a víte kdo je Maisie Williams? Pojmy, termíny a hesla mohou mít různé významy podle toho o jaký obor se jedná. Zkuste proto termín Skepticismus hledat i v jiných kategoriích (než filozofie). Část textů obsahuje internetový odkaz i krátkou citaci z české verze projektu Wikipedia. S těmi lze dále pracovat při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu projektu shromažďujícího významy slov, přesné vysvětlení slov, popisy termínů, definice odborných pojmů, zajímavosti, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Taky máte někdy KOPR? Tím nemyslíme zeleninu, ale trošku hanlivou avšak výstižnou zkratku.