Co je to?
Výraz, termín, definice slova Skepticismus. Co znamená odborný pojem Skepticismus z kategorie Filozofie?

Co je to Skepticismus? Význam slova

Co znamená pojem, definice termínu Skepticismus?

Skepticismus je filozofický směr, jehož pojmenování pochází z řeckého slova s významem pochybuji. Poukazuje na to, že poznání je relativní, nelze ho formálně prokázat a že závisí na nejrůznějších podmínkách. Jako skeptici bývají také označováni jedinci, kteří jsou nedůvěřiví, myslí si, že není možné poznat pravdu a jsou neustále ke všemu kritičtí.
Existuje více druhů skepticismu. Skepticismus filozofický zastává názor, že poznání je neustále ovlivňováno, a proto je nutné pořád ověřovat jeho pravdivost. Nikdy netvrdí, že nějaká pravda je konečná. Pojem používá i věda, kdy se přezkoumávají nejrůznější teorie a odmítá se jejich bezvýhradné přijetí. Náboženský skepticismus zkoumá pochybnosti, které se zabývají záležitostmi víry.


Co je to Skepticismus? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Skepticismus. Co znamená odborný pojem Skepticismus z kategorie Filozofie?

Možnost chyb vyhrazena. Text vytvořen pro server Superia.cz

Uvedený text s definicí slova Skepticismus můžete samozřejmě sdílet s partnery, kolegy a kamarády na internetových společenských sítích typu Pinterest, Reddit, Twitter či Facebooku, který je z nich nejznámější a nejpopulárnější.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Termín Skepticismus je v sekci Filozofie

Klíčová slova: heslo, pojem, Skepticismus, termín, názvosloví, co je to Skepticismus?, Filozofie, terminologie, význam, slovo, formulace, Filozofie, odborné názvosloví, definice pojmu, synonymum, odborný výraz, slovník, co znamená


Pojem Skepticismus je v kategorii Filozofie, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Skepticismus? Definice slova, výraz, termín z Wikipedie

Níže uvedený text byl převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Skepticismus (z řeckého slova skeptomai –„pochybuji“) je blízký agnosticismu a nihilismu. Skepticismus navazuje na učení sofistů. První skeptikové ukazovali na relativnost lidského poznání, na jeho formální nedokazatelnost a závislost na různých podmínkách. Běžně se užívá označení skeptik pro osoby, které:
+ mají nedůvěřivý postoj nebo smýšlení o všech nebo specifikovaných věcech,
+ tvrdí, že pravdivé poznání je nemožné,
+ všechno soustavně kriticky posuzují.

Jiné zdroje informací o pojmu Skepticismus

Vyhledat výraz Skepticismus ve vyhledávači Qwant

Hledat pojem Skepticismus ve fulltextu Seznam.cz

Vyhledat heslo Skepticismus ve Wikizdrojích

Hledat výraz Skepticismus ve vyhledávači Yandex

Hledat videa s názvem Skepticismus na Youtube

Vyhledat pojem Skepticismus ve Wikislovníku

Dál můžete zkusit hledat slovo Skepticismus například ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve fulltextu Google.cz, v Microsoft Bing nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Náhodná hesla, významy slov, odborných termíny, výrazy a pojmy

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku co znamená Skepticismus? resp. co se skrývá pod slovem Skepticismus? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Skepticismus, odpověď na dotaz co je to Skepticismus?. Víte např. kdo to je Jana Uriel Kratochvílová? Znáte a víte kdo je Chlípník? Nezapomeňte, že termíny a hesla mohou mít víc významů v závislosti na oboru a kontextu. Proto případně zapátrejte po pojmu Skepticismus i v jiných kategoriích (než Filozofie). Některé pojmy obsahují i krátkou citaci z české Wikipedie včetně internetového odkazu na podrobný popis. Ty lze dále používat při splnění licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, vážení návštěvníci, děkujeme za návštěvu webových stránek shromažďujících významy slov, známé i neznámé pojmy, popisy termínů, definice odborných pojmů, slovníková hesla, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Taky máte někdy KOPR? Tím nemyslíme zeleninu, ale trošku hanlivou avšak výstižnou zkratku.