Co je to?
Výraz, termín, definice slova Edice. Co znamená odborný pojem Edice z kategorie Literatura?

Co je to Edice? Význam slova

Vysvětlení pojmu, hesla, definice termínu Edice

Edice je literární pojem, na který lze nahlížet z více úhlů. V obecnějším pojetí jde o vydání, v užším pojetí je to název pro způsob zpřístupnění písemných pramenů historického původu, kterého využívají pomocné historické vědy jako heraldika, numismatika, epigrafika, diplomatika, paleografie a další. Diplomatika se zaměřuje na edice určitého typu, jde o tzv. skutečné edice, v nichž se prameny publikují v plném znění a někdy také s poznámkovým aparátem a zcela úplným komentářem. To je pro vědce nezbytné při poznávání pramene a hledání informací o vlastnostech pramene. Část textu čili výtah z pramene je také ediční publikací s názvem regesta.
Edice mohou být podle obsahu rozděleny na časové, územní, archivní, institucionální nebo kombinované z několika uvedených. Edice mívá úvod, ve kterém se uvádějí zkratky, rozvrh dokumentů, rejstřík a komentáře s poznámkami. Nakladatelé pojmenovávají jako edice knižní série, které mají společný typ obsahu a podobnou grafickou podobu. Čtenáři se pak lépe orientují a edice mohou i sbírat.


Co je to Edice? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Edice. Co znamená odborný pojem Edice z kategorie Literatura?

Provozovatel neručí za aktuálnost a úplnost informací. V textech mohou být věcné a technické nepřesnosti a gramatické či typografické chyby. Sepsáno redaktory Superia.cz

Sdílejte uvedený text s kamarády na webových službách typu Pinterest, Facebook, Twitter nebo Reddit.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu  

Termín Edice je v kategorii literatura

Klíčová slova: co znamená, literatura, odborné názvosloví, vysvětlení, význam slova, synonymum, lexikon, přesný výraz, termín, slovník, terminus technicus, informace, formulace, definice pojmu, popis, definice, význam pojmu, pojem


Pojem Edice je v kategorii literatura, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Edice? Definice slova, výraz, termín z Wikipedie

Následující popis pojmu byl převzat ze stránek Wikipedia.cz, více se dozvíte zde. Licence CC-BY-SA.

Edice v širším slova smyslu znamená vydání, v užším slova smyslu se jedná o formu zpřístupnění historických písemných pramenů, a to v oblasti několika pomocných věd historických – diplomatice, paleografii, epigrafice, heraldice, kodikologii, numismatice a sfragistice.
V diplomatických edicích se rozlišuje několik typů edičních publikací – jedná se zejména o edice ve vlastním slova smyslu, kde je diplomatický materiál (pramen) publikován v plném znění a v některých případech též s kompletním komentářem (resp. poznámkovým aparátem) nezbytným pro širší vědecké poznání daného pramene a obsahujícím mimo jiné informace o vlastnostech a původu pramene. Dalším typem edičních publikací jsou regesta (regestáře) publikující pouze výtah (regest) z pramene, nikoliv text celý.

Odkazy na jiné online zdroje a weby

Hledat slovo Edice ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Najít termín Edice ve fulltextu Seznam.cz

Hledat výraz Edice ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit najít pojem Edice ve Wikislovníku

Vyhledat výraz Edice ve vyhledávači Yandex

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Edice ve vyhledávači DuckDuckGo

Dál můžete zkusit hledat slovo Edice například ve Wikizdrojích, v Google překladači, v Microsoft Bing, ve videích na Youtube nebo v Lingea slovnících.

Náhodné definice slov, pojmů a odborných termínů

Tyto stránky vám umožnili zjistit jaká je definice slova Edice? resp. co se přesně ukrývá za slovem Edice? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Edice, odpověď na dotaz co je to Edice?. Víte např. kdo to je Karel Štědrý? Znáte a víte kdo je Anděl? Berte prosím v potaz, že jednotlivá slova mohou mít víc definic podle toho o jaký obor se jedná. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než literatura. U části textů najdete citaci z české Wikipedie. Spolu s textem je vždy uvedena i url adresa na konkrétní stránku projektu. Takový typ textu je distribuován pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za navštívení našeho encyklopedického slovníku, který se zaměřuje na popisy termínů, slovníková hesla, zajímavosti, přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Taky máte někdy KOPR? Tím nemyslíme zeleninu, ale trošku hanlivou avšak výstižnou zkratku.