Co je to?
Definice výrazu Kavitace. Co znamená odborný pojem Kavitace z kategorie Technika?

Co to je Kavitace? Význam slova

Co znamená pojem, slovo, definice termínu Kavitace?

Kavitací se rozumí vznik dutin v kapalině při místním poklesu tlaku. Následuje jejich imploze. Pokles tlaku může mít souvislost s lokálním zvýšením rychlosti. Kavitace je nejprve vyplněna vakuem, ale později se naplní párou z okolní kapaliny. Jakmile vymizí podtlak, následuje kolaps za vzniku rázové vlny, která má ničivý efekt pro okolní materiál.
Kavitace může vznikat na čerpadlech či na lopatkách lodních šroubů. Jednoduše se kavitace vyskytuje na všech místech, kde se nachází pohyb velkou rychlostí v kapalině. Nepříjemným efektem kavitace je hluk, snížení účinnosti nebo poškození.


Co je to Kavitace? Význam slova, termín, Definice výrazu Kavitace. Co znamená odborný pojem Kavitace z kategorie Technika?

Texty mohou obsahovat chyby. Sepsáno redaktory Superia.cz

Sdílejte tento text s heslem Kavitace se známými na Pinterestu, Facebooku nebo Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Kavitace patří do kategorie Technika

Klíčová slova: význam, přesný výraz, formulace, popis, přesný význam, Technika, informace, co je to Kavitace?, synonymum, heslo, definice, odborné názvosloví, odborný výraz, názvosloví, význam pojmu, slovo, lexikon, slovník


Pojem Kavitace je v kategorii Technika, ilustrační obrázek

Co se můžete dočíst ve Wikipedii o termínu Kavitace?

(Uvedený text pochází online encyklopedie Wikipedia.cz) Licence CC-BY-SA.

Kavitace (z latinského cavitas – dutina) je vznik dutin v kapalině při lokálním poklesu tlaku, následovaný jejich implozí. Pokles tlaku může být důsledkem lokálního zvýšení rychlosti (hydrodynamická kavitace), případně průchodu intenzivní akustické vlny v periodách zředění (akustická kavitace). Kavitace je zpočátku vyplněna vakuem, později se vyplní párou okolní kapaliny nebo do ní mohou difundovat plyny z okolní kapaliny. Při vymizení podtlaku, který kavitaci vytvořil, její bublina kolabuje za vzniku rázové vlny s destruktivním účinkem na okolní materiál. Jev může být doprovázen světelným efektem (sonoluminiscence). Kavitace vzniká například na lopatkách lodních šroubů, turbín, na čerpadlech a dalších zařízeních, která se velkou rychlostí pohybují v kapalině. Dokáže ji způsobit strašek paví při rozbíjení ulit mořských plžů.

Odkazy na vyhledávače, online encyklopedie a slovníky

Vyhledat výraz Kavitace ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat heslo Kavitace ve Wikislovníku

Najít pojem Kavitace ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Kavitace ve vyhledávači DuckDuckGo

Vyhledat slovo Kavitace ve Wikizdrojích

Hledat slovo Kavitace ve vyhledávači Yandex

Dál můžete zkusit hledat slovo Kavitace například ve videích na Youtube, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve fulltextu Google.cz, v evropském vyhledávači Qwant nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Výběr náhodných pojmů, výrazů, odborných termínů a slov

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku jaká je definice termínu Kavitace? resp. co přesně znamená slovo Kavitace? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Kavitace, odpověď na dotaz co je to Kavitace?. Víte např. kdo to je Kardiak? Znáte a víte kdo je Ivan Vladimirovič Mičurin? Nezapomeňte prosím, že ke každému slovu může existovat vícero definic v různém kontextu, v různých oborech. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než Technika). Některé texty jsou rozšířeny o citaci z české Wikipedie. Je zde uveden i odkaz na konkrétní stránku ze zmíněné encyklopedie. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu webu shromažďujícího slovníková hesla, přesné vysvětlení slov, popisy termínů, známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů, významy slov s názvem Co Je To?.

Taky máte někdy KOPR? Tím nemyslíme zeleninu, ale trošku hanlivou avšak výstižnou zkratku.