Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Pejorativní. Co znamená pojem Pejorativní z kategorie Latina?

Co to je Pejorativní? Význam slova

Vysvětlení pojmu, termínu, hesla, výrazu Pejorativní

Pejorativní je slovo latinsko – francouzského původu, týkající se takového jazykového výrazu, který nese negativní odsudek. Může jít o slovo, sousloví nebo určitý tvar více slovních druhů. Dá se přeložit také jako hanlivý.
Pejorativní bývá i emočně zabarvený výraz, spisovný či slangový, může být opovržlivý, urážející nebo i vulgární.


Co je to Pejorativní? Význam slova, termín, Odborný termín, výraz, slovo Pejorativní. Co znamená pojem Pejorativní z kategorie Latina?

Omlouváme se za možné chyby v textech. Text napsán pro Superia.cz

Tento krátký text můžete velmi snadno sdílet s vašimi kamarády na Twitteru, Redditu, Facebooku nebo jinde.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Termín Pejorativní patří do kategorie Latina

Klíčová slova: co to je, slovník, přesný výraz, Latina, heslo, formulace, názvosloví, význam slova, termín, odborný výraz, lexikon, Latina, definice, vysvětlení, synonymum, co znamená, Pejorativní, pojem


Pojem Pejorativní je v kategorii Latina, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Pejorativní? Odborný výraz, termín, definice slova z Wikipedie

Následující definice termínu byla převzata z internetového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Pejorativum (z lat. peior, horší, a franc. péjoratif) znamená slovo, sousloví, gramatický tvar nebo jiný jazykový prostředek, které kromě věcné denotace vyjadřují též negativní hodnotící soud. Pejorativní příznačnost mohou mít slova různých slovních druhů. Pro označení pejorativ se používá též výraz dysfemismus, přejatý z řečtiny.
V češtině se používá též termín hanlivé slovo. Tímto termínem se zpravidla označují slova, která oproti ostatním pejorativům mají navíc emoční příznačnost, například urážlivý nebo vulgární charakter – mohou vyjadřovat například opovržení. Mnohdy jsou však termíny pejorativum a hanlivé slovo pokládána za synonyma.

Odkazy na jiné weby a vyhledávače

Hledat heslo Pejorativní ve fulltextu Seznam.cz

Vyhledat termín Pejorativní ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Pejorativní ve vyhledávači DuckDuckGo

Vyhledat výraz Pejorativní na Google.cz

Vyhledat pojem Pejorativní ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat videa s názvem Pejorativní na Youtube

Dál můžete zkusit hledat slovo Pejorativní například ve ruském vyhledávači Yandex, v projektu slovnik.cz, v evropském vyhledávači Qwant, ve Wikislovníku nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Doporučené pojmy, slova, odborné termíny a výrazy

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku jaká je definice slova Pejorativní? resp. co znamená výraz Pejorativní? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Pejorativní, odpověď na dotaz co je to Pejorativní?. Víte např. kdo to je Pastafarián? Znáte a víte kdo je Exorcista? Jednotlivé termíny, pojmy, slova mohou mít vícero významů podle toho o jaký obor se jedná. Proto případně zapátrejte po pojmu Pejorativní i v jiných kategoriích (než Latina). Vybrané texty jsou rozšířené o citaci z české verze internetové encyklopedie Wikipedia.cz. Samozřejmě uvádíme i odkazu na konkrétní podstránku tohoto projektu. Ty lze dále používat při splnění licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, děkujeme za návštěvu online projektu (slovníku) shromažďujícího definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, významy slov, slovníková hesla, popisy termínů, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Vzpomněli byste si na vyjmenovaná slova? Znáte vyjmenovaná slova po B nebo po M?