Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Pejorativní. Co znamená pojem Pejorativní z kategorie Latina?

Co to je Pejorativní? Význam slova

Význam termínu, výrazu, vysvětlení pojmu Pejorativní

Pejorativní je slovo latinsko – francouzského původu, týkající se takového jazykového výrazu, který nese negativní odsudek. Může jít o slovo, sousloví nebo určitý tvar více slovních druhů. Dá se přeložit také jako hanlivý.
Pejorativní bývá i emočně zabarvený výraz, spisovný či slangový, může být opovržlivý, urážející nebo i vulgární.


Co je to Pejorativní? Význam slova, termín, Odborný termín, výraz, slovo Pejorativní. Co znamená pojem Pejorativní z kategorie Latina?

Informace uvedené na těchto stránkách jsou bez záruky. Sepsáno redaktory Superia.cz

Text můžete velmi jednoduše sdílet s kamarády na Facebooku, Redditu, Pinterestu nebo Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Heslo Pejorativní se nachází v sekci Latina

Klíčová slova: co to je, Latina, popis, terminus technicus, názvosloví, odborný výraz, co je to Pejorativní?, slovník, slovo, informace, lexikon, co znamená, synonymum, Latina, přesný význam, význam, definice, formulace


Pojem Pejorativní je v kategorii Latina, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Pejorativní? Definice slova, termínu z Wikipedie

Následující definice termínu byla převzata z internetového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Pejorativum (z lat. peior, horší, a franc. péjoratif) znamená slovo, sousloví, gramatický tvar nebo jiný jazykový prostředek, které kromě věcné denotace vyjadřují též negativní hodnotící soud. Pejorativní příznačnost mohou mít slova různých slovních druhů. Pro označení pejorativ se používá též výraz dysfemismus, přejatý z řečtiny.
V češtině se používá též termín hanlivé slovo. Tímto termínem se zpravidla označují slova, která oproti ostatním pejorativům mají navíc emoční příznačnost, například urážlivý nebo vulgární charakter – mohou vyjadřovat například opovržení. Mnohdy jsou však termíny pejorativum a hanlivé slovo pokládána za synonyma.

Další zdroje informací o slovu Pejorativní

Zkusit najít výraz Pejorativní ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit najít termín Pejorativní ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Vyhledat heslo Pejorativní ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Vyhledat výraz Pejorativní ve Wikislovníku

Najít výraz Pejorativní ve vyhledávači Qwant

Hledat slovo Pejorativní ve fulltextu Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Pejorativní například v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve Wikizdrojích, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Náhodná hesla, významy slov, odborných termíny, výrazy a pojmy

Tyto stránky vám umožnili zjistit co to je Pejorativní? resp. co přesně znamená slovo Pejorativní? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Pejorativní, odpověď na dotaz co je to Pejorativní?. Víte např. kdo to je Scénárista? Znáte a víte kdo je Fašista? Jednotlivá slova můžou mít několik významů v různých oborech lidské činnosti. Proto se porozhlédněte i v jiných sekcích (než Latina). Část textů obsahuje internetový odkaz i krátkou citaci z české verze projektu Wikipedia. S těmi lze dále pracovat při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za navštívení našeho encyklopedického slovníku, který se zaměřuje na významy slov, zajímavosti, známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, popisy termínů, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Vzpomněli byste si na vyjmenovaná slova? Znáte vyjmenovaná slova po B nebo po M?