Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Pejorativní. Co znamená pojem Pejorativní z kategorie Latina?

Co to je Pejorativní? Význam slova

Pojem, termín, heslo, vysvětlení výrazu Pejorativní

Pejorativní je slovo latinsko – francouzského původu, týkající se takového jazykového výrazu, který nese negativní odsudek. Může jít o slovo, sousloví nebo určitý tvar více slovních druhů. Dá se přeložit také jako hanlivý.
Pejorativní bývá i emočně zabarvený výraz, spisovný či slangový, může být opovržlivý, urážející nebo i vulgární.


Co je to Pejorativní? Význam slova, termín, Odborný termín, výraz, slovo Pejorativní. Co znamená pojem Pejorativní z kategorie Latina?

Texty mohou obsahovat chyby nebo překlepy, za které se předem omlouváme. Uvedený text byl přidán redaktory Superia.cz

Uvedený text můžete pochopitelně sdílet s přáteli na Pinterestu, Facebooku, Twitteru, Redditu nebo na zde neuvedených společených sítích.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Pejorativní se nachází v kategorii Latina

Klíčová slova: heslo, význam, odborný výraz, slovník, slovo, wiki, Latina, co znamená, popis, vysvětlení, přesný význam, odborné názvosloví, lexikon, přesný výraz, terminologie, terminus technicus, informace, synonymum


Pojem Pejorativní je v kategorii Latina, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Pejorativní? Definice výrazu, slova, termínu z Wikipedie

Následující popis termínu byl převzat z otevřené online encyklopedie, ze známé Wikipedie. Pro více informací klikněte na odkaz. Licence CC-BY-SA.

Pejorativum (z lat. peior, horší, a franc. péjoratif) znamená slovo, sousloví, gramatický tvar nebo jiný jazykový prostředek, které kromě věcné denotace vyjadřují též negativní hodnotící soud. Pejorativní příznačnost mohou mít slova různých slovních druhů. Pro označení pejorativ se používá též výraz dysfemismus, přejatý z řečtiny.
V češtině se používá též termín hanlivé slovo. Tímto termínem se zpravidla označují slova, která oproti ostatním pejorativům mají navíc emoční příznačnost, například urážlivý nebo vulgární charakter – mohou vyjadřovat například opovržení. Mnohdy jsou však termíny pejorativum a hanlivé slovo pokládána za synonyma.

Linky na jiné informační zdroje

Hledat videa s názvem Pejorativní na Youtube

Najít heslo Pejorativní ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Pejorativní ve vyhledávači DuckDuckGo

Vyhledat výraz Pejorativní ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Hledat výraz Pejorativní ve fulltextu Seznam.cz

Najít výraz Pejorativní ve vyhledávači Yandex

Dál můžete zkusit hledat slovo Pejorativní například ve fulltextu Google.cz, v projektu slovnik.cz, ve Wikislovníku, v evropském vyhledávači Qwant nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Výběr odborných pojmů, slov, termínů a výrazů

Na stránce jste se mohli dozvědět: co znamená slovo Pejorativní? resp. jaký je význam slova Pejorativní? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Pejorativní, odpověď na dotaz co je to Pejorativní?. Víte např. kdo to je Zbyněk Drda? Znáte a víte kdo je Exorcista? Termíny, slova, pojmy, resp. hesla mohou mít různé významy podle různých oborů. Zkuste proto též hledat synonymum ke slovu Pejorativní v jiné sekci než Latina. Některé pojmy jsou obohaceny o citaci z Wikipedie. U nich uvádíme i konkrétní url projektu kde se dozvíte více. Tyto lze přebírat, upravovat a dále šířit při splnění licenčního ujednání CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu internetového projektu shromažďujícího přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, popisy termínů, známé i neznámé pojmy, zajímavosti, významy slov s názvem Co Je To?.

Vzpomněli byste si na vyjmenovaná slova? Znáte vyjmenovaná slova po B nebo po M?