Co je to?
Výraz, termín, definice slova Pejorativní. Co znamená odborný pojem Pejorativní z kategorie Latina?

Co je to Pejorativní? Význam slova

Co znamená pojem, slovo, definice termínu Pejorativní?

Pejorativní je slovo latinsko – francouzského původu, týkající se takového jazykového výrazu, který nese negativní odsudek. Může jít o slovo, sousloví nebo určitý tvar více slovních druhů. Dá se přeložit také jako hanlivý.
Pejorativní bývá i emočně zabarvený výraz, spisovný či slangový, může být opovržlivý, urážející nebo i vulgární.


Co je to Pejorativní? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Pejorativní. Co znamená odborný pojem Pejorativní z kategorie Latina?

Vyhrazujeme si možnost chyb v textech. Text byl sepsán pro server Superia.cz

Zaujala vás definice pojmu Pejorativní? Pak se o ní podělte s vašimi známými a kamarády na Facebooku, Twitteru, Pinterestu, Redditu nebo na jiné sociální síti.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru    

Pojem Pejorativní patří do sekce latina

Klíčová slova: význam slova, latina, pojem, význam, přesný význam, co je to Pejorativní?, synonymum, vysvětlení, terminologie, Pejorativní, popis, latina, terminus technicus, přesný výraz, heslo, co znamená, odborný výraz, wiki


Pojem Pejorativní je v kategorii latina, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Pejorativní? Definice termínu, výrazu z Wikipedie

Následující popis termínu byl převzat z otevřené online encyklopedie, ze známé Wikipedie. Pro více informací klikněte na odkaz. Licence CC-BY-SA.

Pejorativum (z lat. peior, horší, a franc. péjoratif) znamená slovo, sousloví, gramatický tvar nebo jiný jazykový prostředek, které kromě věcné denotace vyjadřují též negativní hodnotící soud. Pejorativní příznačnost mohou mít slova různých slovních druhů. Pro označení pejorativ se používá též výraz dysfemismus, přejatý z řečtiny.
V češtině se používá též termín hanlivé slovo. Tímto termínem se zpravidla označují slova, která oproti ostatním pejorativům mají navíc emoční příznačnost, například urážlivý nebo vulgární charakter – mohou vyjadřovat například opovržení. Mnohdy jsou však termíny pejorativum a hanlivé slovo pokládána za synonyma.

Jiné zdroje informací o pojmu Pejorativní

Najít heslo Pejorativní ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit najít výraz Pejorativní ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Najít výraz Pejorativní na Google.cz

Vyhledat slovo Pejorativní ve vyhledávači Qwant

Zkusit najít pojem Pejorativní ve Wikislovníku

Hledat slovo Pejorativní ve Wikizdrojích

Dál můžete zkusit hledat slovo Pejorativní například ve ruském vyhledávači Yandex, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve ekologickém vyhledávači Ecosia, ve videích na Youtube nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Vybrané termíny, slova, pojmy

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku jaký je význam slova Pejorativní? resp. jaká je definice termínu Pejorativní? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Pejorativní, odpověď na dotaz co je to Pejorativní?. Víte např. kdo to je Michal Pešek? Znáte a víte kdo je Antonio Vivaldi? Jednotlivé termíny, pojmy, slova mohou mít vícero významů v různém kontextu, v různých oborech. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než latina). U některých textů citujeme českou Wikipedii. Spolu s krátkou citací (textem) vždy uvádíme u url adresu projektu. Ty lze využívat v souladu s licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu internetové encyklopedie, která shromažďuje významy slov, přesné vysvětlení slov, zajímavosti, slovníková hesla, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Vzpomněli byste si na vyjmenovaná slova? Znáte vyjmenovaná slova po B nebo po M?