Co je to?
Výraz, termín, definice slova Pejorativní. Co znamená odborný pojem Pejorativní z kategorie Latina?

Co je Pejorativní? Význam slova

Vysvětlení pojmu, termínu, hesla, výrazu Pejorativní

Pejorativní je slovo latinsko – francouzského původu, týkající se takového jazykového výrazu, který nese negativní odsudek. Může jít o slovo, sousloví nebo určitý tvar více slovních druhů. Dá se přeložit také jako hanlivý.
Pejorativní bývá i emočně zabarvený výraz, spisovný či slangový, může být opovržlivý, urážející nebo i vulgární.


Co je to Pejorativní? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Pejorativní. Co znamená odborný pojem Pejorativní z kategorie Latina?

Chyby vyhrazeny. Sepsáno redaktory Superia.cz

Definici pojmu Pejorativní sdílejte s přáteli a kamarády na webových službách typu Pinterest, Facebook, Twitter nebo Reddit.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru    

Heslo Pejorativní je v kategorii latina

Klíčová slova: terminologie, význam, popis, informace, co to je, význam slova, slovo, přesný výraz, synonymum, lexikon, formulace, definice pojmu, heslo, latina, slovník, odborný výraz, názvosloví, odborné názvosloví


Pojem Pejorativní je v kategorii latina, ilustrační obrázek

Co píše online projekt Wikipedia o pojmu Pejorativní?

Následující definice termínu byla převzata z internetového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Pejorativum (z lat. peior, horší, a franc. péjoratif) znamená slovo, sousloví, gramatický tvar nebo jiný jazykový prostředek, které kromě věcné denotace vyjadřují též negativní hodnotící soud. Pejorativní příznačnost mohou mít slova různých slovních druhů. Pro označení pejorativ se používá též výraz dysfemismus, přejatý z řečtiny.
V češtině se používá též termín hanlivé slovo. Tímto termínem se zpravidla označují slova, která oproti ostatním pejorativům mají navíc emoční příznačnost, například urážlivý nebo vulgární charakter – mohou vyjadřovat například opovržení. Mnohdy jsou však termíny pejorativum a hanlivé slovo pokládána za synonyma.

Odkazy na jiné weby

Najít slovo Pejorativní ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Pejorativní ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit najít pojem Pejorativní ve Wikizdrojích

Najít výraz Pejorativní ve vyhledávači Qwant

Zkusit najít slovo Pejorativní ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit najít výraz Pejorativní na Google.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Pejorativní například ve ekologickém vyhledávači Ecosia, v Google překladači, ve videích na Youtube, ve Wikislovníku nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Náhodné pojmy, výrazy, slova a odborné termíny

Teď už znáte odpověď na otázku jaký je přesný význam slova Pejorativní? resp. jaký je přesný význam slova Pejorativní? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Pejorativní, odpověď na dotaz co je to Pejorativní?. Víte např. kdo to je Jan Hamáček? Znáte a víte kdo je Post Malone? Termíny, slova, pojmy, resp. hesla mohou mít různé významy vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Zkuste proto též hledat synonymum ke slovu Pejorativní v jiné sekci než latina. Některé texty jsme rozšířili i o krátkou citaci z Wikipedia.cz. K této citaci vždy uvádíme i odkaz na konkrétní stránku. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, musíme vám poděkovat za návštívení internetového slovníku, který shromažďuje slovníková hesla, přesné vysvětlení slov, zajímavosti, významy slov, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Vzpomněli byste si na vyjmenovaná slova? Znáte vyjmenovaná slova po B nebo po M?