Co je to?
Výraz, termín, definice slova Zajištěná cesta. Co znamená odborný pojem Zajištěná cesta z kategorie Sport?

Co je to Zajištěná cesta? Význam slova

Co znamená termín, slovo, definice pojmu Zajištěná cesta?

Zajištěná cesta, jinak též ferrata, je druh cesty vyskytující se většinou v horském nebo nebezpečném a nepřístupném terénu. Tato cesta je opatřena nejrůznějšími pomůckami, které zajišťují bezpečí při výstupu a usnadňují ho. Samotné označení vychází z italského názvu Via Ferrata. K vybavení takové cesty patří například železné stupky nebo jistící lano z oceli.
Zajištěné cesty se budují za účelem umožnit návštěvu nepřístupných míst i těm zájemcům, kteří nejsou zkušení v horolezeckých výstupech. Cesty mají fixní jištění, takže jejich překonání je pro návštěvníky bezpečné. Na laně je zavěšena samojistící karabina. Další jistící lano se používá jako zábradlí. Dalšími pomůckami jsou různé lávky, kramle, řetězy, žebříky a podobně.


Co je to Zajištěná cesta? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Zajištěná cesta. Co znamená odborný pojem Zajištěná cesta z kategorie Sport?

Neručíme za aktuálnost a správnost uvedených informací, chyby vyhrazeny. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Tento text samozřejmě můžete sdílet s vašimi známými a kamarády na Pinterestu, Facebooku nebo Twitteru.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu  

Heslo Zajištěná cesta je v sekci sport

Klíčová slova: význam, význam slova, popis, termín, sport, pojem, co znamená, co to je, vysvětlení, přesný význam, informace, Zajištěná cesta, definice, heslo, sport, terminus technicus, synonymum, co je to Zajištěná cesta?


Pojem Zajištěná cesta je v kategorii sport, ilustrační obrázek

Co píše online projekt Wikipedia o pojmu Zajištěná cesta?

Následující definice termínu byla převzata z internetového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Zajištěná cesta (nazývaná také ferrata podle italského označení Via Ferrata, časté je i německé označení Klettersteig, v praxi se prosazuje český pravopis feráta, výjimečně ferráta) je cesta v nepřístupném, obvykle horském terénu, která je vybavena jisticím ocelovým lanem, železnými stupy, případně dalšími pomůckami pro výstup. Cílem takových úprav je zpřístupnění terénu i návštěvníkům, kteří nemají zkušenosti s horolezeckými výstupy.

Další informační zdroje o slovu Zajištěná cesta

Zkusit najít heslo Zajištěná cesta ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Zajištěná cesta ve Wikimedia Commons

Hledat videa s názvem Zajištěná cesta na Youtube

Vyhledat heslo Zajištěná cesta ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Vyhledat termín Zajištěná cesta na Google.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Zajištěná cesta ve vyhledávači DuckDuckGo

Dál můžete zkusit hledat slovo Zajištěná cesta například v Microsoft Bing, v projektu slovnik.cz, ve Wikislovníku, ve ekologickém vyhledávači Ecosia nebo v Lingea slovnících.

Výběr náhodných odborných termínů, pojmů a hesel

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku jaký je přesný význam slova Zajištěná cesta? resp. co je to Zajištěná cesta? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Zajištěná cesta, odpověď na dotaz co je to Zajištěná cesta?. Víte např. kdo to je Svatý Šebestián? Znáte a víte kdo je Sirotek? Neměli byste zapomenout na to, že ke každému výrazu, může existovat víc definic v různých oborech lidské činnosti. Proto prosím zapátrejte i v jiných kategoriích než je sport. Některé pojmy obsahují i krátkou citaci z české Wikipedie včetně internetového odkazu na podrobný popis. Jedná se o texty spadající pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, zajímavosti, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Dokázali byste si vzpomenout jak vypadá vlajka Čadu nebo vlajka Etiopie? Zopakujte si vlajky všech zemí světa!