Co je to?
Definice výrazu Svěřenecký fond. Co znamená odborný pojem Svěřenecký fond z kategorie Právo?

Co je Svěřenecký fond? Význam slova

Pojem, definice termínu, vysvětlení slova Svěřenecký fond

Svěřenecký fond je institut, který umožňuje vyčlenění nějakého majetku pro nejrůznější účely. Svěřenecký fond musí mít zakladatele, správce a obmyšleného. Zakladatelem je fyzická či právnická osoba. Ta převede majetek nebo jeho část do fondu a tím k tomuto majetku ztratí vlastnická práva.
Práva získá svěřenecký fond, ten však není ani fyzickou, ani právnickou osobou a je tak chráněn před věřiteli. K výhodám patří snížení daňového základu a utajení totožnosti zakladatele.


Co je to Svěřenecký fond? Význam slova, termín, Definice výrazu Svěřenecký fond. Co znamená odborný pojem Svěřenecký fond z kategorie Právo?

Přes veškerou snahu je možné, že v text bude obsahovat chyby. Předem se za ně omlouváme. Sepsáno redaktory Superia.cz

Tento text samozřejmě můžete sdílet s kolegy na specializovaných společenských sítích Twitter, Redditu nebo Facebook.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu      

Heslo Svěřenecký fond je v sekci právo

Klíčová slova: odborné názvosloví, informace, slovník, synonymum, odborný výraz, přesný význam, popis, definice pojmu, pojem, heslo, přesný výraz, co znamená, definice, Svěřenecký fond, terminologie, lexikon, formulace, terminus technicus


Pojem Svěřenecký fond je v kategorii právo, ilustrační obrázek

Wikipedie píše o slovu Svěřenecký fond?

Následující text definice pojmu byl převzat z projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Svěřenský fond je soubor majetku bez právní subjektivity vyčleněný ke zvláštnímu účelu, držený a spravovaný jmenovanou osobou (správcem) ve prospěch obmyšleného. Majetek přestává být vlastnictvím toho, kdo svěřenský fond vytvoří, a stává se majetkem anonymním, samostatným. Svěřenské fondy lze využít především jako nástroj k ochraně a dlouhodobé správě rodinného či firemního majetku, k zachování důvěrnosti informací o majetku či bezpečnému a stabilnímu strukturování budoucího předávání majetku v rodině a zabránění rozmělnění rodinného jmění.Svěřenské fondy se využívají také jako nástroj správy výživného nebo investiční nástroj.

Více informací o slovu Svěřenecký fond doporučujeme hledat v těchto zdrojích

Najít termín Svěřenecký fond ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Zkusit najít Svěřenecký fond ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Najít slovo Svěřenecký fond ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit najít termín Svěřenecký fond ve vyhledávači Qwant

Zkusit najít slovo Svěřenecký fond na Google.cz

Vyhledat výraz Svěřenecký fond ve Wikislovníku

Dál můžete zkusit hledat slovo Svěřenecký fond například ve videích na Youtube, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Další vybraná hesla, odborné termíny a pojmy

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku co to je Svěřenecký fond? resp. jaká je definice termínu Svěřenecký fond? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Svěřenecký fond, odpověď na dotaz co je to Svěřenecký fond?. Víte např. kdo to je Charón? Znáte a víte kdo je Barbora Krejčíková? Neměli byste zapomenout na to, že ke každému výrazu, může existovat víc definic v různých oborech lidské činnosti. Doporučujeme vám proto zkusit i jinou sekci než je kategorie právo. Některé pojmy obsahují i krátkou citaci z české Wikipedie včetně internetového odkazu na podrobný popis. Jedná se o texty spadající pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů, významy slov, zajímavosti, popisy termínů, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Být, bydlit, obyvatel ... Vzpomenete si ještě na všechna vyjmenovaná slova po B?