Co je to?
Výraz, termín, definice slova Svěřenecký fond. Co znamená odborný pojem Svěřenecký fond z kategorie Právo?

Co je to Svěřenecký fond? Význam slova

Význam termínu, výrazu, vysvětlení pojmu Svěřenecký fond

Svěřenecký fond je institut, který umožňuje vyčlenění nějakého majetku pro nejrůznější účely. Svěřenecký fond musí mít zakladatele, správce a obmyšleného. Zakladatelem je fyzická či právnická osoba. Ta převede majetek nebo jeho část do fondu a tím k tomuto majetku ztratí vlastnická práva.
Práva získá svěřenecký fond, ten však není ani fyzickou, ani právnickou osobou a je tak chráněn před věřiteli. K výhodám patří snížení daňového základu a utajení totožnosti zakladatele.


Co je to Svěřenecký fond? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Svěřenecký fond. Co znamená odborný pojem Svěřenecký fond z kategorie Právo?

Texty mohou obsahovat chyby nebo překlepy, za které se předem omlouváme. Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz

Sdílejte tento text s heslem Svěřenecký fond s kolegy na webových službách typu Pinterest, Facebook, Twitter nebo Reddit.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Svěřenecký fond patří do kategorie Právo

Klíčová slova: synonymum, odborné názvosloví, vysvětlení, formulace, informace, co je to Svěřenecký fond?, Právo, terminologie, wiki, názvosloví, význam, termín, odborný výraz, pojem, význam slova, slovník, Právo, terminus technicus


Pojem Svěřenecký fond je v kategorii Právo, ilustrační obrázek

Doporučené zdroje informací k dalšímu studiu

Najít výraz Svěřenecký fond ve Wikislovníku

Najít slovo Svěřenecký fond ve Wikipedii

Zkusit najít slovo Svěřenecký fond ve vyhledávači Yandex

Zkusit najít termín Svěřenecký fond na Google.cz

Hledat videa s názvem Svěřenecký fond na Youtube

Vyhledat heslo Svěřenecký fond ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Dál můžete zkusit hledat slovo Svěřenecký fond například v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v Microsoft Bing nebo v Lingea slovnících.

Víte, co znamenají tato slova, odborné termíny a pojmy?

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku co znamená slovo Svěřenecký fond? resp. co to je Svěřenecký fond? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Svěřenecký fond, odpověď na dotaz co je to Svěřenecký fond?. Víte např. kdo to je František Křižík? Znáte a víte kdo je Arcibiskup? Berte prosím v potaz, že jednotlivá slova mohou mít víc definic v různých oborech lidské činnosti. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než Právo). Některé texty jsou rozšířeny o citaci z české Wikipedie. Je zde uveden i odkaz na konkrétní stránku ze zmíněné encyklopedie. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, děkujeme vám za návštívení online slovníku zaměřeného na slovníková hesla, popisy termínů, známé i neznámé pojmy, zajímavosti, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Být, bydlit, obyvatel ... Vzpomenete si ještě na všechna vyjmenovaná slova po B?