Co je to?
Výraz, termín, definice slova Svěřenecký fond. Co znamená odborný pojem Svěřenecký fond z kategorie Právo?

Co je to Svěřenecký fond? Význam slova

Co znamená pojem, slovo, definice termínu Svěřenecký fond?

Svěřenecký fond je institut, který umožňuje vyčlenění nějakého majetku pro nejrůznější účely. Svěřenecký fond musí mít zakladatele, správce a obmyšleného. Zakladatelem je fyzická či právnická osoba. Ta převede majetek nebo jeho část do fondu a tím k tomuto majetku ztratí vlastnická práva.
Práva získá svěřenecký fond, ten však není ani fyzickou, ani právnickou osobou a je tak chráněn před věřiteli. K výhodám patří snížení daňového základu a utajení totožnosti zakladatele.


Co je to Svěřenecký fond? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Svěřenecký fond. Co znamená odborný pojem Svěřenecký fond z kategorie Právo?

Texty mohou obsahovat chyby nebo překlepy, za které se předem omlouváme. Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz

Zaujala vás definice pojmu Svěřenecký fond? Pak se o ní podělte s kolegy na Pinterestu, Redditu, Twitteru anebo na Facebooku.

 Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu  

Pojem Svěřenecký fond patří do sekce právo

Klíčová slova: co je to Svěřenecký fond?, heslo, informace, význam pojmu, slovník, právo, odborný výraz, terminologie, Svěřenecký fond, názvosloví, termín, popis, odborné názvosloví, právo, přesný výraz, synonymum, význam slova, definice


Pojem Svěřenecký fond je v kategorii právo, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Svěřenecký fond? Definice termínu, výrazu z Wikipedie

(Uvedený text pochází online encyklopedie Wikipedia.cz) Licence CC-BY-SA.

Svěřenský fond je soubor majetku bez právní subjektivity vyčleněný ke zvláštnímu účelu, držený a spravovaný jmenovanou osobou (správcem) ve prospěch obmyšleného. Majetek přestává být vlastnictvím toho, kdo svěřenský fond vytvoří, a stává se majetkem anonymním, samostatným. Svěřenské fondy lze využít především jako nástroj k ochraně a dlouhodobé správě rodinného či firemního majetku, k zachování důvěrnosti informací o majetku či bezpečnému a stabilnímu strukturování budoucího předávání majetku v rodině a zabránění rozmělnění rodinného jmění.Svěřenské fondy se využívají také jako nástroj správy výživného nebo investiční nástroj.

Jiné zdroje informací o pojmu Svěřenecký fond

Zkusit najít heslo Svěřenecký fond ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat heslo Svěřenecký fond ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Hledat videa s názvem Svěřenecký fond na Youtube

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Svěřenecký fond ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Svěřenecký fond ve Wikimedia Commons

Vyhledat slovo Svěřenecký fond ve Wikizdrojích

Dál můžete zkusit hledat slovo Svěřenecký fond například v Seznam.cz slovníku cizích slov, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve ruském vyhledávači Yandex, ve vyhledávači Seznam.cz nebo v Google překladači.

Náhodná hesla, významy slov, odborných termíny, výrazy a pojmy

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku co je to Svěřenecký fond? resp. jaká je definice termínu Svěřenecký fond? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Svěřenecký fond, odpověď na dotaz co je to Svěřenecký fond?. Víte např. kdo to je Jaroslav Peregrin? Znáte a víte kdo je Primož Roglič? Pojmy, termíny a hesla mohou mít různé významy v různém kontextu, v různých oborech. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než právo). U některých textů citujeme českou Wikipedii. Spolu s krátkou citací (textem) vždy uvádíme u url adresu projektu. Ty lze využívat v souladu s licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, děkujeme vám za návštívení online slovníku zaměřeného na známé i neznámé pojmy, popisy termínů, slovníková hesla, přesné vysvětlení slov, významy slov, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Být, bydlit, obyvatel ... Vzpomenete si ještě na všechna vyjmenovaná slova po B?