Co je to?
Výraz, termín, definice slova Svěřenecký fond. Co znamená odborný pojem Svěřenecký fond z kategorie Právo?

Co je to Svěřenecký fond? Význam slova

Pojem, definice termínu, vysvětlení slova Svěřenecký fond

Svěřenecký fond je institut, který umožňuje vyčlenění nějakého majetku pro nejrůznější účely. Svěřenecký fond musí mít zakladatele, správce a obmyšleného. Zakladatelem je fyzická či právnická osoba. Ta převede majetek nebo jeho část do fondu a tím k tomuto majetku ztratí vlastnická práva.
Práva získá svěřenecký fond, ten však není ani fyzickou, ani právnickou osobou a je tak chráněn před věřiteli. K výhodám patří snížení daňového základu a utajení totožnosti zakladatele.


Co je to Svěřenecký fond? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Svěřenecký fond. Co znamená odborný pojem Svěřenecký fond z kategorie Právo?

Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost tohoto obsahu. Tento text byl napsán redaktory Superia.cz

Budeme rádi, pokud budete definici slova Svěřenecký fond sdílet s kamarády na Twitteru, Redditu, Facebooku nebo jinde.

 Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu      

Termín Svěřenecký fond patří do sekce právo

Klíčová slova: názvosloví, význam, přesný význam, wiki, co to je, právo, lexikon, vysvětlení, Svěřenecký fond, pojem, definice pojmu, informace, co je to Svěřenecký fond?, synonymum, právo, přesný výraz, význam slova, význam pojmu


Pojem Svěřenecký fond je v kategorii právo, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Svěřenecký fond? Definice slova, výraz, termín z Wikipedie

Níže uvedený text pochází z webového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Svěřenský fond je soubor majetku bez právní subjektivity vyčleněný ke zvláštnímu účelu, držený a spravovaný jmenovanou osobou (správcem) ve prospěch obmyšleného. Majetek přestává být vlastnictvím toho, kdo svěřenský fond vytvoří, a stává se majetkem anonymním, samostatným. Svěřenské fondy lze využít především jako nástroj k ochraně a dlouhodobé správě rodinného či firemního majetku, k zachování důvěrnosti informací o majetku či bezpečnému a stabilnímu strukturování budoucího předávání majetku v rodině a zabránění rozmělnění rodinného jmění.Svěřenské fondy se využívají také jako nástroj správy výživného nebo investiční nástroj.

Hledejte v dalších zdrojích

Zkusit najít slovo Svěřenecký fond ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit najít výraz Svěřenecký fond na Google.cz

Vyhledat slovo Svěřenecký fond ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Hledat slovo Svěřenecký fond ve vyhledávači Qwant

Zkusit najít pojem Svěřenecký fond ve fulltextu Seznam.cz

Hledat výraz Svěřenecký fond ve Wikislovníku

Dál můžete zkusit hledat slovo Svěřenecký fond například ve ruském vyhledávači Yandex, v nabídce zboží na Heureka.cz, ve Wikizdrojích, v Microsoft Bing nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Další vybraná hesla, odborné termíny a pojmy

Právě jste zjistili co znamená Svěřenecký fond? resp. co se přesně ukrývá za slovem Svěřenecký fond? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Svěřenecký fond, odpověď na dotaz co je to Svěřenecký fond?. Víte např. kdo to je Hasič? Znáte a víte kdo je Valtteri Bottas? Jednotlivá slova můžou mít několik významů v různých oborech lidské činnosti. Hledejte proto odborný pojem i jinde než v sekci právo U některých textů najdete krátkou citaci z projektu Wikipedia včetně odkazu na kompletní text. Takovéto texty spadají pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme našim čtenářům za návštěvu online encyklopedického projektu shromažďujícího definice odborných pojmů, popisy termínů, slovníková hesla, známé i neznámé pojmy, významy slov, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Být, bydlit, obyvatel ... Vzpomenete si ještě na všechna vyjmenovaná slova po B?