Co je to?
Definice výrazu Atika. Co znamená odborný pojem Atika z kategorie Stavebnictví?

Co to je Atika? Význam slova

Co znamená pojem, definice termínu Atika?

Atika je název z oblasti architektury. Jedná se o dekorativní prvek, který slouží k prodloužení fasády stavby nad římsu. Toho se dosahuje optickým zvýšením budovy a při určitém úhlu pohledu zdola částečným zakrytím střechy.
Atika může vypadat jako celé patro se slepými okny nebo může vypadat jako nižší zdobená zídka. Je pokračováním obvodu stěn stavby nad hlavní římsou a je především dekorací, takže na ní bývají umístěny ještě další prvky jako sochy, vázy a podobně.


Co je to Atika? Význam slova, termín, Definice výrazu Atika. Co znamená odborný pojem Atika z kategorie Stavebnictví?

Neručíme za pravdivost uvedených informací. Text napsán pro Superia.cz

Tento krátký text můžete velmi snadno sdílet s přáteli a kamarády na Pinterestu, Redditu, Twitteru či Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Heslo Atika patří do kategorie Stavebnictví

Klíčová slova: wiki, odborné názvosloví, heslo, Stavebnictví, popis, lexikon, Stavebnictví, co znamená, co to je, Atika, slovník, definice pojmu, přesný výraz, co je to Atika?, terminologie, formulace, význam pojmu, odborný výraz


Pojem Atika je v kategorii Stavebnictví, ilustrační obrázek

Wikipedie píše o slovu Atika?

Následující text definice pojmu byl převzat z projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Atika (zkráceně z franc. étage attique = atické patro, z řec. attikos = attický, athénský) je dekorativní architektonický prvek, který prodlužuje fasádu budovy nad hlavní (korunní) římsu tak, že opticky zvyšuje budovu a při pohledu z ulice částečně zakrývá střechu.

Odkazy na jiné online zdroje a weby

Hledat videa s názvem Atika na Youtube

Najít výraz Atika ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Najít termín Atika ve vyhledávači Yandex

Najít slovo Atika ve vyhledávači Qwant

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Atika ve Wikimedia Commons

Hledat slovo Atika ve fulltextu Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Atika například ve ekologickém vyhledávači Ecosia, v Lingea slovnících, v Microsoft Bing, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo v projektu slovnik.cz.

Často hledaná hesla, odborné termíny, pojmy, slova

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku jaký je přesný význam slova Atika? resp. jaký je význam pojmu Atika? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Atika, odpověď na dotaz co je to Atika?. Víte např. kdo to je Vladimír Čech? Znáte a víte kdo je Mim? Nezapomeňte prosím, že každé slovo může mít vícero významů v závislosti na oboru a kontextu. Nezbývá, než vám doporučit hledání v jiných kategoriích než je Stavebnictví. Vybrané texty jsou rozšířené o citaci z české verze internetové encyklopedie Wikipedia.cz. Samozřejmě uvádíme i odkazu na konkrétní podstránku tohoto projektu. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, děkujeme za návštěvu online projektu (slovníku) shromažďujícího zajímavosti, významy slov, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Máte malé děti a potřebujete je zabavit? Vyzkoušejte omalovánky online. Nic není třeba tisknout a vše je zdarma ve vašem prohlížeči.