Co je to?
Definice výrazu Atika. Co znamená odborný pojem Atika z kategorie Stavebnictví?

Co to je Atika? Význam slova

Co znamená heslo, definice termínu, pojmu Atika?

Atika je název z oblasti architektury. Jedná se o dekorativní prvek, který slouží k prodloužení fasády stavby nad římsu. Toho se dosahuje optickým zvýšením budovy a při určitém úhlu pohledu zdola částečným zakrytím střechy.
Atika může vypadat jako celé patro se slepými okny nebo může vypadat jako nižší zdobená zídka. Je pokračováním obvodu stěn stavby nad hlavní římsou a je především dekorací, takže na ní bývají umístěny ještě další prvky jako sochy, vázy a podobně.


Co je to Atika? Význam slova, termín, Definice výrazu Atika. Co znamená odborný pojem Atika z kategorie Stavebnictví?

Texty mohou obsahovat chyby nebo překlepy, za které se předem omlouváme. Text vytvořen pro server Superia.cz

Sdílejte text pojmu Atika s vašimi známými a kamarády na Redditu, Facebooku, Pinterestu nebo na jiných tzv. sociálních sítích.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Atika se nachází v kategorii Stavebnictví

Klíčová slova: definice, slovo, termín, terminus technicus, přesný význam, informace, Stavebnictví, heslo, přesný výraz, co je to Atika?, odborné názvosloví, formulace, Atika, význam slova, synonymum, vysvětlení, význam pojmu, co to je


Pojem Atika je v kategorii Stavebnictví, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Atika? Definice výrazu, slova, termínu z Wikipedie

Níže umístěný text je převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Více zde. Licence CC-BY-SA.

Atika (zkráceně z franc. étage attique = atické patro, z řec. attikos = attický, athénský) je dekorativní architektonický prvek, který prodlužuje fasádu budovy nad hlavní (korunní) římsu tak, že opticky zvyšuje budovu a při pohledu z ulice částečně zakrývá střechu.

Linky na jiné informační zdroje

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Atika ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat termín Atika ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Najít výraz Atika ve fulltextu Seznam.cz

Vyhledat termín Atika ve Wikislovníku

Vyhledat slovo Atika na Google.cz

Vyhledat pojem Atika ve vyhledávači Yandex

Dál můžete zkusit hledat slovo Atika například ve Wikizdrojích, v projektu slovnik.cz, v Seznam.cz slovníku cizích slov, v evropském vyhledávači Qwant nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Náhodných výběr odborných pojmů, termínů a slov

Na této webové stránce jste se dozvěděli co znamená slovo Atika? resp. jaký je přesný význam slova Atika? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Atika, odpověď na dotaz co je to Atika?. Víte např. kdo to je Boris Cvek? Znáte a víte kdo je Maur? Ke každému slovo může existovat víc definic podle různých oborů. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než Stavebnictví. Některé pojmy jsou obohaceny o citaci z Wikipedie. U nich uvádíme i konkrétní url projektu kde se dozvíte více. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu stručného encyklopedického slovníku, který se zaměřuje především na definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy, popisy termínů, zajímavosti, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Máte malé děti a potřebujete je zabavit? Vyzkoušejte omalovánky online. Nic není třeba tisknout a vše je zdarma ve vašem prohlížeči.