Co je to?
Výraz, termín, definice slova Atika. Co znamená odborný pojem Atika z kategorie Stavebnictví?

Co je to Atika? Význam slova

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Atika

Atika je název z oblasti architektury. Jedná se o dekorativní prvek, který slouží k prodloužení fasády stavby nad římsu. Toho se dosahuje optickým zvýšením budovy a při určitém úhlu pohledu zdola částečným zakrytím střechy.
Atika může vypadat jako celé patro se slepými okny nebo může vypadat jako nižší zdobená zídka. Je pokračováním obvodu stěn stavby nad hlavní římsou a je především dekorací, takže na ní bývají umístěny ještě další prvky jako sochy, vázy a podobně.


Co je to Atika? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Atika. Co znamená odborný pojem Atika z kategorie Stavebnictví?

Provozovatel neručí za aktuálnost, správnost a přesnost informací uvedených na tomto webu. Text napsán pro Superia.cz

Velmi by nás potěšilo, pakliže byste sdíleli text Atika s partnery, kolegy a kamarády na Twitteru, Redditu nebo Facebooku.

 Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu      

Výraz Atika se nachází v sekci stavebnictví

Klíčová slova: přesný výraz, heslo, odborný výraz, co je to Atika?, co to je, význam pojmu, wiki, stavebnictví, informace, slovník, synonymum, názvosloví, odborné názvosloví, přesný význam, terminus technicus, definice, lexikon, termín


Pojem Atika je v kategorii stavebnictví, ilustrační obrázek

Co se můžete dočíst ve Wikipedii o termínu Atika?

Dále uvedený text byl převzat ze svobodné otevřené online encyklopedie Wikipedia. Více zde. Dostupné pod licencí CC-BY-SA.

Atika (zkráceně z franc. étage attique = atické patro, z řec. attikos = attický, athénský) je dekorativní architektonický prvek, který prodlužuje fasádu budovy nad hlavní (korunní) římsu tak, že opticky zvyšuje budovu a při pohledu z ulice částečně zakrývá střechu.

Jiné zdroje informací o pojmu Atika

Hledat videa s názvem Atika na Youtube

Hledat heslo Atika ve Wikizdrojích

Najít heslo Atika ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Atika ve vyhledávači DuckDuckGo

Vyhledat výraz Atika ve vyhledávači Yandex

Vyhledat heslo Atika ve fulltextu Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Atika například ve Wikislovníku, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve fulltextu Google.cz, v Microsoft Bing nebo v projektu slovnik.cz.

Vybrané termíny, slova, pojmy

Na této webové stránce jste se dozvěděli jaká je definice termínu Atika? resp. jaká je definice termínu Atika? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Atika, odpověď na dotaz co je to Atika?. Víte např. kdo to je Mluvčí? Znáte a víte kdo je Hans Kammler? Jednotlivá slova můžou mít několik významů podle různých oborů. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než stavebnictví). K vybraným textům jsme doplnili citaci z projektu Wikipedia.cz včetně odkazu na konkrétní podstránku na Wikipedii, kde se dozvíte víc. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího zajímavosti, známé i neznámé pojmy, popisy termínů, definice odborných pojmů, významy slov, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Máte malé děti a potřebujete je zabavit? Vyzkoušejte omalovánky online. Nic není třeba tisknout a vše je zdarma ve vašem prohlížeči.