Co je to?
Výraz, termín, definice slova Autorita. Co znamená odborný pojem Autorita z kategorie Psychologie?

Co je to Autorita? Význam slova

Co znamená pojem, slovo, definice termínu Autorita?

Autorita má původ názvu v latině. Pojem autorita je označením pro vztah nebo osobu, popřípadě také úřad, který o něčem rozhoduje. Pokud autorita označuje osobu, jedná se o takového jedince, který je respektován členy určité skupiny a podle jehož názorů a rozhodnutí se ostatní řídí. Autorita je i označením vztahu k takové osobnosti. Autorita může být přirozená nebo formální. Jejím prostředkem není nátlak, ale je dána postavením a situací.


Co je to Autorita? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Autorita. Co znamená odborný pojem Autorita z kategorie Psychologie?

Texty mohou obsahovat chyby nebo překlepy, za které se předem omlouváme. Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz

Text můžete velmi jednoduše sdílet s vašimi kamarády na Twitteru, Pinterestu nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Autorita se nachází v sekci Psychologie

Klíčová slova: význam pojmu, termín, slovník, Psychologie, informace, odborný výraz, heslo, formulace, odborné názvosloví, definice, definice pojmu, přesný význam, lexikon, Psychologie, synonymum, význam, přesný výraz, terminus technicus


Pojem Autorita je v kategorii Psychologie, ilustrační obrázek

Jiné doporučené zdroje informací

Hledat pojem Autorita ve Wikislovníku

Zkusit najít slovo Autorita ve fulltextu Seznam.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Autorita ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat heslo Autorita ve vyhledávači Yandex

Hledat slovo Autorita ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Vyhledat slovo Autorita ve vyhledávači Qwant

Dál můžete zkusit hledat slovo Autorita například ve ekologickém vyhledávači Ecosia, v Google překladači, v Seznam.cz slovníku cizích slov, ve videích na Youtube nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Jaké pojmy, odborné termíny a hesla lidé hledají?

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku co znamená slovo Autorita? resp. co se skrývá pod slovem Autorita? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Autorita, odpověď na dotaz co je to Autorita?. Víte např. kdo to je Jiří Zimola? Znáte a víte kdo je Jan Chvojka? Berte prosím v úvahu, že pojmy mohou mít víc definic v různém kontextu, v různých oborech. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než Psychologie). K vybraným textům jsme doplnili citaci z projektu Wikipedia.cz včetně odkazu na konkrétní podstránku na Wikipedii, kde se dozvíte víc. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, děkujeme vám za návštívení online slovníku zaměřeného na popisy termínů, slovníková hesla, zajímavosti, významy slov, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Pýcha, pytel, pysk ... Víte jak to pokračuje dál? Pokud ne, odpověď naleznete tady.