Co je to?
Výraz, termín, definice slova Autorita. Co znamená odborný pojem Autorita z kategorie Psychologie?

Co je to Autorita? Význam slova

Vysvětlení pojmu, termínu, hesla, výrazu Autorita

Autorita má původ názvu v latině. Pojem autorita je označením pro vztah nebo osobu, popřípadě také úřad, který o něčem rozhoduje. Pokud autorita označuje osobu, jedná se o takového jedince, který je respektován členy určité skupiny a podle jehož názorů a rozhodnutí se ostatní řídí. Autorita je i označením vztahu k takové osobnosti. Autorita může být přirozená nebo formální. Jejím prostředkem není nátlak, ale je dána postavením a situací.


Co je to Autorita? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Autorita. Co znamená odborný pojem Autorita z kategorie Psychologie?

Texty mohou obsahovat chyby nebo překlepy, za které se předem omlouváme. Napsáno redaktory Superia.cz

Tento krátký text můžete velmi snadno sdílet s kolegy na webových službách typu Pinterest, Facebook, Twitter nebo Reddit.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Autorita patří do kategorie Psychologie

Klíčová slova: formulace, slovo, co to je, synonymum, slovník, co je to Autorita?, definice, heslo, význam slova, terminus technicus, názvosloví, význam, Psychologie, význam pojmu, termín, lexikon, Psychologie, přesný výraz


Pojem Autorita je v kategorii Psychologie, ilustrační obrázek

Co označuje termín Autorita? Výraz, definice slova z projektu Wikipedia

Následující definice pojmu pochází ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Slovo autorita (z lat. auctor = tvůrce, činitel; a auctoritas = moc, vliv) označuje buď osobu, jejíž názory, postoje či rozhodnutí ostatní členové skupiny obvykle přijímají a řídí se jimi, nebo také jejich vztah k tomu, od něhož taková rozhodnutí, rady a postoje očekávají. V angličtině a dalších jazycích může znamenat také úřad, pověřený rozhodováním v nějaké věci.

Tradičně se rozlišují dva typy autorit:
♦ autoritu přirozenou či neformální, založenou na přesvědčivosti určité osoby, na dobrých zkušenostech s jejími radami či rozhodováním
♦ autoritu formální, to jest výslovné vůdčí společenské postavení nějaké osoby, která je rozhodováním pověřena a může poslušnost případně i vymáhat

Hledejte v dalších zdrojích

Zkusit najít termín Autorita ve Wikislovníku

Zkusit najít slovo Autorita ve vyhledávači Yandex

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Autorita ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat heslo Autorita ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat slovo Autorita na Google.cz

Vyhledat pojem Autorita ve fulltextu Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Autorita například v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, v projektu slovnik.cz, ve videích na Youtube, v Microsoft Bing nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Výběr náhodných odborných termínů, pojmů a hesel

Na této webové stránce jste se dozvěděli co znamená slovo Autorita? resp. co přesně označuje termín Autorita? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Autorita, odpověď na dotaz co je to Autorita?. Víte např. kdo to je Nadija Savčenková? Znáte a víte kdo je Petr Fiala? Termíny, slova, pojmy, resp. hesla mohou mít různé významy podle toho o jaký obor se jedná. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než Psychologie. Některé texty jsou rozšířeny o citaci z české Wikipedie. Je zde uveden i odkaz na konkrétní stránku ze zmíněné encyklopedie. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme, že jste navštívili online slovníkový projekt zaměřený na definice odborných pojmů, popisy termínů, zajímavosti, známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Pýcha, pytel, pysk ... Víte jak to pokračuje dál? Pokud ne, odpověď naleznete tady.