Co je to?
Výraz, termín, definice slova Autorita. Co znamená odborný pojem Autorita z kategorie Psychologie?

Co je to Autorita? Význam slova

Co znamená výraz, termín, pojem, definice slova Autorita?

Autorita má původ názvu v latině. Pojem autorita je označením pro vztah nebo osobu, popřípadě také úřad, který o něčem rozhoduje. Pokud autorita označuje osobu, jedná se o takového jedince, který je respektován členy určité skupiny a podle jehož názorů a rozhodnutí se ostatní řídí. Autorita je i označením vztahu k takové osobnosti. Autorita může být přirozená nebo formální. Jejím prostředkem není nátlak, ale je dána postavením a situací.


Co je to Autorita? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Autorita. Co znamená odborný pojem Autorita z kategorie Psychologie?

Uvedené informace jsou bez záruky. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Tento text samozřejmě můžete sdílet se známými na sociálních sítích Pinterestu, Facebooku či Twitteru.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru    

Heslo Autorita je v sekci psychologie

Klíčová slova: terminologie, termín, psychologie, odborný výraz, definice pojmu, vysvětlení, terminus technicus, psychologie, popis, wiki, slovník, co je to Autorita?, význam slova, definice, význam pojmu, slovo, co to je, heslo


Pojem Autorita je v kategorii psychologie, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Autorita? Definice slova, termínu z Wikipedie

Níže uvedená citace (text) je převzat z online projektu Wikipedie. Licence CC-BY-SA.

Slovo autorita (z lat. auctor = tvůrce, činitel; a auctoritas = moc, vliv) označuje buď osobu, jejíž názory, postoje či rozhodnutí ostatní členové skupiny obvykle přijímají a řídí se jimi, nebo také jejich vztah k tomu, od něhož taková rozhodnutí, rady a postoje očekávají. V angličtině a dalších jazycích může znamenat také úřad, pověřený rozhodováním v nějaké věci.

Tradičně se rozlišují dva typy autorit:
♦ autoritu přirozenou či neformální, založenou na přesvědčivosti určité osoby, na dobrých zkušenostech s jejími radami či rozhodováním
♦ autoritu formální, to jest výslovné vůdčí společenské postavení nějaké osoby, která je rozhodováním pověřena a může poslušnost případně i vymáhat

Více informací o pojmu Autorita lze najít v následujících zdrojích

Zkusit najít pojem Autorita na Google.cz

Hledat výraz Autorita ve Wikizdrojích

Vyhledat termín Autorita ve Wikislovníku

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Autorita ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit najít heslo Autorita ve fulltextu Seznam.cz

Najít heslo Autorita ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Dál můžete zkusit hledat slovo Autorita například ve videích na Youtube, v projektu slovnik.cz, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, ve ekologickém vyhledávači Ecosia nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Výběr náhodných pojmů, výrazů, odborných termínů a slov

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku jaký je přesný význam slova Autorita? resp. co znamená Autorita? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Autorita, odpověď na dotaz co je to Autorita?. Víte např. kdo to je Přemysl Otakar II? Znáte a víte kdo je Petr Fiala? Nezapomeňte, že slova a termíny mohou mít víc významů v různých oborech lidské činnosti. Zkuste proto termín Autorita hledat i v jiných kategoriích (než psychologie) Některé pojmy obsahují i krátkou citaci z české Wikipedie včetně internetového odkazu na podrobný popis. Jedná se o texty spadající pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy, zajímavosti, významy slov, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Pýcha, pytel, pysk ... Víte jak to pokračuje dál? Pokud ne, odpověď naleznete tady.