Co je to?
Odborný výraz, definice slova Inkluze. Co znamená pojem Inkluze z kategorie Školství?

Co je Inkluze?

Pojem, definice termínu, vysvětlení slova Inkluze

Inkluze je pojem z oblasti sociologie a její podstatou je začlenění jedinců s postižením nebo znevýhodněním do většinové společnosti a změna postoje okolí k těmto jedincům. Objektem inkluze jsou především osoby zdravotně postižené, příslušníci menšin, přistěhovalci nebo uprchlíci, osoby vyloučené ze společnosti a další.
Inkluze probíhá v celé společnosti, je samozřejmou součástí například školství, kde se do běžných tříd integrují práv postižení nebo nějak znevýhodnění žáci.


Co je to Inkluze? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Inkluze. Co znamená pojem Inkluze z kategorie Školství?

Přes veškerou snahu se mohou v textech vyskytovat faktické i pravopisné chyby za což se předem omlouváme. Text byl sepsán pro server Superia.cz

Text s definicí výrazu Inkluze doporučujeme sdílet s dalšími lidmi prostřednictvím uvedených tlačítek na sociálních sítích Facebook nebo Twitter.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu  

Pojem Inkluze se nachází v sekci Školství

Klíčová slova: heslo, Školství, definice pojmu, význam, wiki, co to je, přesný význam, význam pojmu, formulace, Inkluze, informace, pojem, Školství, lexikon, terminus technicus, popis, termín, přesný výraz


Pojem Inkluze je v kategorii Školství, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Inkluze? Výraz, definice slova z Wikipedie

Uvedené vysvětlení pojmu je převzato z webu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je proces, jehož snahou je nastavení takového systému vzdělávání, který umožňuje všem dětem bez rozdílu plnit povinnou školní docházku, resp. navštěvovat školu, ideálně v místě jejich bydliště. Cílem inkluze je podporovat rovné šance dětí na vzdělávání.
Inkluzivní vzdělávání spadá pod společenský proces, jehož snahou je podporovat jedince tak, aby se mohl plně účastnit života společnosti (sociální inkluze) a měl přístup ke všem jejím zdrojům (zaměstnání, bydlení, volný čas apod.). Inkluze tedy přesahuje oblast vzdělávání. V současnosti je ale spojována zejména se systémem základního školství, které pokrývá důležité období v životě člověka.

Doporučené zdroje informací k dalšímu studiu

Hledat výraz Inkluze ve fulltextu vyhledávače Info.com

Vyhledat heslo Inkluze ve vyhledávači Yahoo

Zkusit najít heslo Inkluze ve vyhledávači Yandex

Vyhledat slovo Inkluze ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Inkluze ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat termín Inkluze ve fulltextu Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Inkluze například v Seznam.cz slovníku cizích slov, v projektu slovnik.cz, v Google obrázcích, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons nebo v Lingea slovnících.

Další vybraná hesla, odborné termíny a pojmy

Teď už znáte odpověď na otázku jaký je význam slova Inkluze? resp. co se skrývá pod slovem Inkluze? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Inkluze, odpověď na dotaz co je to Inkluze?. Víte např. kdo to je Cobie Smulders? Znáte a víte kdo je Drvoštěp? Údaje na stránkách nemusí být aktuální. Přes veškerou snahu bohužel nestíháme pravidelnou aktualizaci informací. Pojmy mohou mít různé významy v závislosti na oboru a kontextu. Doporučujeme vám proto zkusit i jinou sekci než je kategorie Školství. K vybraným textům jsme doplnili citaci z projektu Wikipedia.cz včetně odkazu na konkrétní podstránku na Wikipedii, kde se dozvíte víc. Takový text je šířen pod licencí CC-BY-SA.

Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Kategorie Školství, žáci, inkluze, ilustrační obrázek

Děkujeme za návštěvu internetového projektu shromažďujícího přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, slovníková hesla, známé i neznámé pojmy, zajímavosti, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Znáte zkratky POV, SJM nebo FTW? Tyto a dalších 1000 jiných zkratek naleznete zde.