Co je to?
Definice výrazu Inkluze. Co znamená odborný pojem Inkluze z kategorie Školství?

Co to je Inkluze? Význam slova

Co znamená termín, slovo, heslo, vysvětlení pojmu Inkluze?

Inkluze je pojem z oblasti sociologie a její podstatou je začlenění jedinců s postižením nebo znevýhodněním do většinové společnosti a změna postoje okolí k těmto jedincům. Objektem inkluze jsou především osoby zdravotně postižené, příslušníci menšin, přistěhovalci nebo uprchlíci, osoby vyloučené ze společnosti a další.
Inkluze probíhá v celé společnosti, je samozřejmou součástí například školství, kde se do běžných tříd integrují práv postižení nebo nějak znevýhodnění žáci.


Co je to Inkluze? Význam slova, termín, Definice výrazu Inkluze. Co znamená odborný pojem Inkluze z kategorie Školství?

Chyby vyhrazeny. Neručíme za faktickou přednost a aktuálnost informací. Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz

Zaujala vás definice pojmu Inkluze? Pak se o ní podělte s vašimi kamarády, známými a přáteli na Pinterestu, Redditu, Twitteru anebo na Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Inkluze patří do sekce Školství

Klíčová slova: synonymum, lexikon, slovník, co znamená, význam slova, informace, popis, Školství, terminus technicus, odborné názvosloví, přesný význam, vysvětlení, pojem, definice, význam pojmu, Inkluze, definice pojmu, co to je


Pojem Inkluze je v kategorii Školství, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Inkluze? Definice výrazu, slova, termínu z Wikipedie

Následující popis pojmu byl převzat ze stránek Wikipedia.cz, více se dozvíte zde. Licence CC-BY-SA.

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je proces, jehož snahou je nastavení takového systému vzdělávání, který umožňuje všem dětem bez rozdílu plnit povinnou školní docházku, resp. navštěvovat školu, ideálně v místě jejich bydliště. Cílem inkluze je podporovat rovné šance dětí na vzdělávání.
Inkluzivní vzdělávání spadá pod společenský proces, jehož snahou je podporovat jedince tak, aby se mohl plně účastnit života společnosti (sociální inkluze) a měl přístup ke všem jejím zdrojům (zaměstnání, bydlení, volný čas apod.). Inkluze tedy přesahuje oblast vzdělávání. V současnosti je ale spojována zejména se systémem základního školství, které pokrývá důležité období v životě člověka.

Pro další informace o termínu Inkluze zkuste tyto odkazy

Najít výraz Inkluze ve Wikislovníku

Vyhledat pojem Inkluze ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Najít termín Inkluze ve Wikizdrojích

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Inkluze ve Wikimedia Commons

Zkusit najít slovo Inkluze ve vyhledávači Qwant

Zkusit najít termín Inkluze ve fulltextu Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Inkluze například v Microsoft Bing, v Lingea slovnících, ve ruském vyhledávači Yandex, ve videích na Youtube nebo v Google překladači.

Náhodné pojmy, výrazy, slova a odborné termíny

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku jaká je definice termínu Inkluze? resp. co přesně označuje termín Inkluze? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Inkluze, odpověď na dotaz co je to Inkluze?. Víte např. kdo to je Ondřej Palát? Znáte a víte kdo je Šéfredaktor? Ke každému slovo může existovat víc definic podle různých oborů. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než Školství). U některých textů citujeme českou Wikipedii. Spolu s krátkou citací (textem) vždy uvádíme u url adresu projektu. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, děkujeme vám za návštívení online slovníku zaměřeného na známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, zajímavosti, přesné vysvětlení slov, popisy termínů, významy slov s názvem Co Je To?.

Znáte zkratky POV, SJM nebo FTW? Tyto a dalších 1000 jiných zkratek naleznete zde.