Co je to?
Definice výrazu Inkluze. Co znamená odborný pojem Inkluze z kategorie Školství?

Co to je Inkluze? Význam slova

Co znamená termín, výraz, pojem, vysvětlení hesla Inkluze?

Inkluze je pojem z oblasti sociologie a její podstatou je začlenění jedinců s postižením nebo znevýhodněním do většinové společnosti a změna postoje okolí k těmto jedincům. Objektem inkluze jsou především osoby zdravotně postižené, příslušníci menšin, přistěhovalci nebo uprchlíci, osoby vyloučené ze společnosti a další.
Inkluze probíhá v celé společnosti, je samozřejmou součástí například školství, kde se do běžných tříd integrují práv postižení nebo nějak znevýhodnění žáci.


Co je to Inkluze? Význam slova, termín, Definice výrazu Inkluze. Co znamená odborný pojem Inkluze z kategorie Školství?

Přes neustálou opakovanou kontrolu mohou být v textech chyby za něž se předem omlouváme. Text vytvořen pro server Superia.cz

Uvedený text s definicí slova Inkluze můžete samozřejmě sdílet s vašimi kamarády na Twitteru, Redditu, Facebooku nebo jinde.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Termín Inkluze je v sekci Školství

Klíčová slova: co je to Inkluze?, pojem, význam pojmu, přesný význam, Inkluze, přesný výraz, lexikon, co znamená, co to je, vysvětlení, terminus technicus, popis, odborné názvosloví, formulace, slovník, Školství, terminologie, význam slova


Pojem Inkluze je v kategorii Školství, ilustrační obrázek

Co se píše ve Wikipedii o pojmu Inkluze?

Následující definice termínu byla převzata z internetového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je proces, jehož snahou je nastavení takového systému vzdělávání, který umožňuje všem dětem bez rozdílu plnit povinnou školní docházku, resp. navštěvovat školu, ideálně v místě jejich bydliště. Cílem inkluze je podporovat rovné šance dětí na vzdělávání.
Inkluzivní vzdělávání spadá pod společenský proces, jehož snahou je podporovat jedince tak, aby se mohl plně účastnit života společnosti (sociální inkluze) a měl přístup ke všem jejím zdrojům (zaměstnání, bydlení, volný čas apod.). Inkluze tedy přesahuje oblast vzdělávání. V současnosti je ale spojována zejména se systémem základního školství, které pokrývá důležité období v životě člověka.

Doporučené zdroje informací k dalšímu studiu

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Inkluze ve Wikimedia Commons

Vyhledat výraz Inkluze na Google.cz

Vyhledat heslo Inkluze ve Wikislovníku

Hledat pojem Inkluze ve Wikizdrojích

Zkusit najít pojem Inkluze ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Zkusit najít slovo Inkluze ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Inkluze například ve vyhledávači Seznam.cz, v Lingea slovnících, ve ruském vyhledávači Yandex, v evropském vyhledávači Qwant nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Jaké pojmy, odborné termíny a hesla lidé hledají?

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku jaká je definice slova Inkluze? resp. co přesně znamená slovo Inkluze? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Inkluze, odpověď na dotaz co je to Inkluze?. Víte např. kdo to je Marcel Kolaja? Znáte a víte kdo je Spojená osoba? Berte prosím v úvahu, že pojmy mohou mít víc definic v různých oborech lidské činnosti. Proto případně zapátrejte po pojmu Inkluze i v jiných kategoriích (než Školství). Některé pojmy obsahují i krátkou citaci z české Wikipedie včetně internetového odkazu na podrobný popis. Ty lze dále používat při splnění licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, vážení návštěvníci, děkujeme za návštěvu webových stránek shromažďujících zajímavosti, definice odborných pojmů, slovníková hesla, popisy termínů, přesné vysvětlení slov, významy slov s názvem Co Je To?.

Znáte zkratky POV, SJM nebo FTW? Tyto a dalších 1000 jiných zkratek naleznete zde.