Co je to?
Odborný výraz, definice slova Inkluze. Co znamená pojem Inkluze z kategorie Školství?

Co je Inkluze? Význam slova

Vysvětlení pojmu, termínu, hesla, výrazu Inkluze

Inkluze je pojem z oblasti sociologie a její podstatou je začlenění jedinců s postižením nebo znevýhodněním do většinové společnosti a změna postoje okolí k těmto jedincům. Objektem inkluze jsou především osoby zdravotně postižené, příslušníci menšin, přistěhovalci nebo uprchlíci, osoby vyloučené ze společnosti a další.
Inkluze probíhá v celé společnosti, je samozřejmou součástí například školství, kde se do běžných tříd integrují práv postižení nebo nějak znevýhodnění žáci.


Co je to Inkluze? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Inkluze. Co znamená pojem Inkluze z kategorie Školství?

Pečlivě jsme zkontrolovali všechny informace a údaje. Přesto však nevylučujeme, že je v textech chyba. Sepsáno redaktory Superia.cz

Velmi by nás potěšilo, pakliže byste sdíleli text Inkluze s vašimi kamarády na webových službách typu Pinterest, Facebook, Twitter nebo Reddit.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu      

Pojem Inkluze se nachází v sekci Školství

Klíčová slova: vysvětlení, co to je, odborný výraz, Školství, význam, odborné názvosloví, Školství, co je to Inkluze?, slovo, přesný význam, slovník, wiki, terminologie, definice pojmu, popis, definice, terminus technicus, Inkluze


Pojem Inkluze je v kategorii Školství, ilustrační obrázek

Ve Wikipedii se o termínu Inkluze píše následující

Uvedené vysvětlení pojmu je převzato z webu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je proces, jehož snahou je nastavení takového systému vzdělávání, který umožňuje všem dětem bez rozdílu plnit povinnou školní docházku, resp. navštěvovat školu, ideálně v místě jejich bydliště. Cílem inkluze je podporovat rovné šance dětí na vzdělávání.
Inkluzivní vzdělávání spadá pod společenský proces, jehož snahou je podporovat jedince tak, aby se mohl plně účastnit života společnosti (sociální inkluze) a měl přístup ke všem jejím zdrojům (zaměstnání, bydlení, volný čas apod.). Inkluze tedy přesahuje oblast vzdělávání. V současnosti je ale spojována zejména se systémem základního školství, které pokrývá důležité období v životě člověka.

Odkazy na jiné weby

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Inkluze ve Wikimedia Commons

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Inkluze ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit najít pojem Inkluze na Google.cz

Hledat slovo Inkluze ve fulltextu Seznam.cz

Najít pojem Inkluze ve vyhledávači Qwant

Zkusit najít heslo Inkluze ve Wikislovníku

Dál můžete zkusit hledat slovo Inkluze například ve videích na Youtube, v projektu slovnik.cz, ve Wikizdrojích, ve ruském vyhledávači Yandex nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Náhodné pojmy, výrazy, slova a odborné termíny

Právě nyní již víte jaký je význam slova Inkluze? resp. co se skrývá pod slovem Inkluze? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Inkluze, odpověď na dotaz co je to Inkluze?. Víte např. kdo to je Kareem Abdul-Jabbar? Znáte a víte kdo je Čučkař? Neměli byste zapomenout na to, že ke každému výrazu, může existovat víc definic podle různých oborů. Zkuste proto též hledat synonymum ke slovu Inkluze v jiné sekci než Školství. K vybraným textům jsme doplnili citaci z projektu Wikipedia.cz včetně odkazu na konkrétní podstránku na Wikipedii, kde se dozvíte víc. Ty spadají pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme, že jste navštívili online slovníkový projekt zaměřený na definice odborných pojmů, významy slov, slovníková hesla, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Znáte zkratky POV, SJM nebo FTW? Tyto a dalších 1000 jiných zkratek naleznete zde.