Co je to?
Definice výrazu Inkluze. Co znamená odborný pojem Inkluze z kategorie Školství?

Co to je Inkluze? Význam slova

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Inkluze

Inkluze je pojem z oblasti sociologie a její podstatou je začlenění jedinců s postižením nebo znevýhodněním do většinové společnosti a změna postoje okolí k těmto jedincům. Objektem inkluze jsou především osoby zdravotně postižené, příslušníci menšin, přistěhovalci nebo uprchlíci, osoby vyloučené ze společnosti a další.
Inkluze probíhá v celé společnosti, je samozřejmou součástí například školství, kde se do běžných tříd integrují práv postižení nebo nějak znevýhodnění žáci.


Co je to Inkluze? Význam slova, termín, Definice výrazu Inkluze. Co znamená odborný pojem Inkluze z kategorie Školství?

Texty mohou obsahovat chyby nebo překlepy, za které se předem omlouváme. Text napsán pro Superia.cz

Sdílejte text pojmu Inkluze s vašimi známými a kamarády na Redditu, Facebooku, Pinterestu nebo na jiných tzv. sociálních sítích.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Inkluze se nachází v kategorii Školství

Klíčová slova: co to je, význam pojmu, význam slova, heslo, Školství, synonymum, popis, wiki, slovník, terminologie, odborný výraz, co znamená, formulace, termín, co je to Inkluze?, terminus technicus, význam, Inkluze


Pojem Inkluze je v kategorii Školství, ilustrační obrázek

Co se můžete dočíst ve Wikipedii o termínu Inkluze?

Následující popis termínu byl převzat z otevřené online encyklopedie, ze známé Wikipedie. Pro více informací klikněte na odkaz. Licence CC-BY-SA.

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je proces, jehož snahou je nastavení takového systému vzdělávání, který umožňuje všem dětem bez rozdílu plnit povinnou školní docházku, resp. navštěvovat školu, ideálně v místě jejich bydliště. Cílem inkluze je podporovat rovné šance dětí na vzdělávání.
Inkluzivní vzdělávání spadá pod společenský proces, jehož snahou je podporovat jedince tak, aby se mohl plně účastnit života společnosti (sociální inkluze) a měl přístup ke všem jejím zdrojům (zaměstnání, bydlení, volný čas apod.). Inkluze tedy přesahuje oblast vzdělávání. V současnosti je ale spojována zejména se systémem základního školství, které pokrývá důležité období v životě člověka.

Jiné doporučené zdroje informací

Najít heslo Inkluze ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Najít výraz Inkluze ve vyhledávači Yandex

Hledat výraz Inkluze ve Wikislovníku

Najít termín Inkluze ve Wikizdrojích

Vyhledat slovo Inkluze na Google.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Inkluze ve vyhledávači DuckDuckGo

Dál můžete zkusit hledat slovo Inkluze například ve vyhledávači Seznam.cz, v projektu slovnik.cz, ve ekologickém vyhledávači Ecosia, v evropském vyhledávači Qwant nebo v Google překladači.

Náhodné pojmy, výrazy, slova a odborné termíny

Na této webové stránce jste se dozvěděli co znamená slovo Inkluze? resp. co znamená výraz Inkluze? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Inkluze, odpověď na dotaz co je to Inkluze?. Víte např. kdo to je Fašista? Znáte a víte kdo je Štěpán Malát? Jednotlivá slova můžou mít několik významů v různém kontextu, v různých oborech. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než Školství. Některé pojmy jsou obohaceny o citaci z Wikipedie. U nich uvádíme i konkrétní url projektu kde se dozvíte více. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, zajímavosti, popisy termínů, slovníková hesla, významy slov s názvem Co Je To?.

Znáte zkratky POV, SJM nebo FTW? Tyto a dalších 1000 jiných zkratek naleznete zde.