Co je to?
Výraz, termín, definice slova Inkluze. Co znamená odborný pojem Inkluze z kategorie Školství?

Co je to Inkluze? Význam slova

Co znamená pojem, slovo, definice termínu Inkluze?

Inkluze je pojem z oblasti sociologie a její podstatou je začlenění jedinců s postižením nebo znevýhodněním do většinové společnosti a změna postoje okolí k těmto jedincům. Objektem inkluze jsou především osoby zdravotně postižené, příslušníci menšin, přistěhovalci nebo uprchlíci, osoby vyloučené ze společnosti a další.
Inkluze probíhá v celé společnosti, je samozřejmou součástí například školství, kde se do běžných tříd integrují práv postižení nebo nějak znevýhodnění žáci.


Co je to Inkluze? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Inkluze. Co znamená odborný pojem Inkluze z kategorie Školství?

Neručíme za pravdivost uvedených informací. Text byl sepsán pro server Superia.cz

Sdílejte tento text s heslem Inkluze s kamarády na internetových společenských sítích typu Pinterest, Reddit, Twitter či Facebooku, který je z nich nejznámější a nejpopulárnější.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu  

Výraz Inkluze patří do kategorie Školství

Klíčová slova: odborný výraz, slovo, co je to Inkluze?, lexikon, význam pojmu, pojem, terminus technicus, Školství, definice pojmu, Školství, názvosloví, význam, Inkluze, informace, co to je, přesný význam, slovník, heslo


Pojem Inkluze je v kategorii Školství, ilustrační obrázek

Co se můžete dočíst ve Wikipedii o termínu Inkluze?

Níže umístěný text je převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Více zde. Licence CC-BY-SA.

Inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je proces, jehož snahou je nastavení takového systému vzdělávání, který umožňuje všem dětem bez rozdílu plnit povinnou školní docházku, resp. navštěvovat školu, ideálně v místě jejich bydliště. Cílem inkluze je podporovat rovné šance dětí na vzdělávání.
Inkluzivní vzdělávání spadá pod společenský proces, jehož snahou je podporovat jedince tak, aby se mohl plně účastnit života společnosti (sociální inkluze) a měl přístup ke všem jejím zdrojům (zaměstnání, bydlení, volný čas apod.). Inkluze tedy přesahuje oblast vzdělávání. V současnosti je ale spojována zejména se systémem základního školství, které pokrývá důležité období v životě člověka.

Pro více informací o heslu Inkluze zkuste navštívit tyto odkazy

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Inkluze ve Wikimedia Commons

Vyhledat výraz Inkluze ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat slovo Inkluze ve Wikizdrojích

Zkusit najít heslo Inkluze ve Wikislovníku

Hledat heslo Inkluze na Google.cz

Zkusit najít pojem Inkluze ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Dál můžete zkusit hledat slovo Inkluze například ve ruském vyhledávači Yandex, v nabídce zboží na Heureka.cz, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, ve vyhledávači Seznam.cz nebo v Google překladači.

Často hledané výrazy, termíny a odborné pojmy

Teď už víte jaká je definice termínu Inkluze? resp. co se přesně ukrývá za slovem Inkluze? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Inkluze, odpověď na dotaz co je to Inkluze?. Víte např. kdo to je Pohrobek? Znáte a víte kdo je Anděl strážný? Nezapomeňte, že termíny a hesla mohou mít víc významů v různém kontextu, v různých oborech. Proto se porozhlédněte i v jiných sekcích (než Školství). Některé texty jsou rozšířeny o citaci z české Wikipedie. Je zde uveden i odkaz na konkrétní stránku ze zmíněné encyklopedie. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu internetové encyklopedie, která shromažďuje známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, popisy termínů, přesné vysvětlení slov, zajímavosti, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Znáte zkratky POV, SJM nebo FTW? Tyto a dalších 1000 jiných zkratek naleznete zde.