Co je to?
Výraz, termín, definice slova Betlémská hvězda. Co znamená odborný pojem Betlémská hvězda z kategorie Náboženství?

Co je Betlémská hvězda?

Co znamená termín Betlémská hvězda? Vysvětlení pojmu, definice hesla

Betlémská hvězda je pojmenování úkazu, který je znám již z Bible. V Matoušově evangeliu je tam popsáno putování tří mudrců z východu do Betléma, kde se chtěli poklonit novorozenému Ježíškovi a předat mu dary. Lidově se tito mudrcové označují jako Tři králové. Astronomický jev Betlémská hvězda se tradičně pojí s obdobím Vánoc. Často bývá nesprávně označován jako kometa, jedná se však o přiblížení Jupitera a Saturnu. Jako biblický úkaz je tato událost spojována s přiblíženími v letech 2,7, 10-12 př. n. l. nebo jevem, kdy Měsíc zakryl Jupitera v roce 6 př. n. l. Většina vědců se shoduje na roce 7 př. n. l., kdy v souhvězdí Ryb došlo ke zvláštní trojnásobné konjunkci Jupitera a Saturnu, která trvala skoro jeden rok. Výjimečné bylo to, že začátek proběhl v období před Vánoci.
Označení Betlémské hvězdy jako komety bylo zpochybněno již v 17. století, kdy tuto myšlenku označil za špatnou Johannes Kepler. Historici se zabývali příčinou této záměny a jako autora představy Betlémské hvězdy jako komety označili předrenesančního italského malíře Giotta di Bondone. Vypráví se, že na začátku 14. století maloval fresky v kapli svatého Františka z Assisi a uviděl na nebi kometu. Líbil se mu její svit a tvar, a tak v betlémské scéně zaměnil klasickou hvězdu s paprsky dolů za kometu, která je zobrazována dodnes. Náboženství se na Betlémskou hvězdu dívá jako na součást zázraku, kdy světlo z Betléma vyzývá k následování na cestě ke Spasiteli.


Co je to Betlémská hvězda? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Betlémská hvězda. Co znamená odborný pojem Betlémská hvězda z kategorie Náboženství?

Chyby vyhrazeny. Neručíme za faktickou přednost a aktuálnost informací. Text sepsali autoři a autorky pro projekt Superia.cz

Líbí se vám definice pojmu Betlémská hvězda? Pak se o ní podělte s vašimi přáteli na sociálních sítích jako je Facebook, Pinterest, Síť X nebo Reddit. Stačí kliknout na tlačítko Sdílet.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu      

Výraz Betlémská hvězda je v kategorii náboženství

Klíčová slova: definice pojmu, popis, terminus technicus, slovník, co znamená, názvosloví, slovo, odborný výraz, heslo, definice, přesný význam, lexikon, wiki, přesný výraz, co to je, co je to Betlémská hvězda?, synonymum, význam pojmu


Pojem Betlémská hvězda je v kategorii náboženství, ilustrační obrázek

Co se můžete dočíst ve Wikipedii o termínu Betlémská hvězda?

Tento níže umístěný text je převzat z internetové Wikipedie. Více zde. Licence CC-BY-SA.

Betlémská hvězda je biblický pojem známý z Matoušova evangelia, v němž je popsán příběh mudrců (v originále mágů) z východu (lidově Tří králů), kteří se s pomocí „hvězdy nového židovského krále“ dostavili do Betléma v Judeji, aby se poklonili malému Ježíškovi a předali mu své dary. Betlémská hvězda je tak spojena se symbolikou Vánoc.
Podle Matoušova evangelia, kap. 2 verš 2, se mudrci od východu v Jeruzalémě ptali krále Heroda: „Kde je ten narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.“ Poté, podle verše 7, Herodes tajně povolal mudrce a podrobně se jich vyptal na čas, kdy se hvězda ukázala. Mudrcům nařídil, aby se vydali do Betléma, našli dítě a vrátili se zpět Herodovi podat zprávu.
„Když krále vyslechli, vydali se na cestu. A hle, hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo dítě. Jakmile uviděli hvězdu, zaradovali se nevýslovnou radostí.“

Další informační zdroje o slovu Betlémská hvězda

Zkusit najít termín Betlémská hvězda ve vyhledávači Yandex

Zkusit najít Betlémská hvězda ve Wikizdrojích

Hledat heslo Betlémská hvězda ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Zkusit najít výraz Betlémská hvězda ve Wikislovníku

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Betlémská hvězda ve Wikimedia Commons

Najít slovo Betlémská hvězda na Google.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Betlémská hvězda například v Seznam.cz slovníku cizích slov, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, v metavyhledávači Info.com, v evropském vyhledávači Qwant nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Náhodná hesla, významy slov, odborných termíny, výrazy a pojmy

Tyto stránky vám umožnili zjistit co znamená slovo Betlémská hvězda? resp. co znamená Betlémská hvězda? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Betlémská hvězda, odpověď na dotaz co je to Betlémská hvězda?. Víte např. kdo to je John Ratzenberger? Znáte a víte kdo je Veronika Gajerová? Bohužel, naše možnosti updatů článků jsou omezené. Pojmy mohou mít různé významy v závislosti na oboru a kontextu. Proto případně zapátrejte i v jiných kategoriích (než náboženství). U některých pojmů uvádíme i doplňující definici pojmu z Wikipedie včetně odkazu na konkrétní stránku Wikipedie, kde se dočtete více. Tyto lze přebírat, upravovat a dále šířit při splnění licenčního ujednání CC-BY-SA.

Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Kategorie náboženství, kostel, betlémská hvězda, ilustrační obrázek

Děkujeme za návštěvu internetového projektu shromažďujícího známé i neznámé pojmy, popisy termínů, významy slov, zajímavosti, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Taky máte někdy KOPR? Tím nemyslíme zeleninu, ale trošku hanlivou avšak výstižnou zkratku.