Co je to?
Výraz, termín, definice slova Betlémská hvězda. Co znamená odborný pojem Betlémská hvězda z kategorie Náboženství?

Co je Betlémská hvězda? Význam slova

Co znamená výraz, termín, pojem, definice slova Betlémská hvězda?

Betlémská hvězda je pojmenování úkazu, který je znám již z Bible. V Matoušově evangeliu je tam popsáno putování tří mudrců z východu do Betléma, kde se chtěli poklonit novorozenému Ježíškovi a předat mu dary. Lidově se tito mudrcové označují jako Tři králové. Astronomický jev Betlémská hvězda se tradičně pojí s obdobím Vánoc. Často bývá nesprávně označován jako kometa, jedná se však o přiblížení Jupitera a Saturnu. Jako biblický úkaz je tato událost spojována s přiblíženími v letech 2,7, 10-12 př. n. l. nebo jevem, kdy Měsíc zakryl Jupitera v roce 6 př. n. l. Většina vědců se shoduje na roce 7 př. n. l., kdy v souhvězdí Ryb došlo ke zvláštní trojnásobné konjunkci Jupitera a Saturnu, která trvala skoro jeden rok. Výjimečné bylo to, že začátek proběhl v období před Vánoci.
Označení Betlémské hvězdy jako komety bylo zpochybněno již v 17. století, kdy tuto myšlenku označil za špatnou Johannes Kepler. Historici se zabývali příčinou této záměny a jako autora představy Betlémské hvězdy jako komety označili předrenesančního italského malíře Giotta di Bondone. Vypráví se, že na začátku 14. století maloval fresky v kapli svatého Františka z Assisi a uviděl na nebi kometu. Líbil se mu její svit a tvar, a tak v betlémské scéně zaměnil klasickou hvězdu s paprsky dolů za kometu, která je zobrazována dodnes. Náboženství se na Betlémskou hvězdu dívá jako na součást zázraku, kdy světlo z Betléma vyzývá k následování na cestě ke Spasiteli.


Co je to Betlémská hvězda? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Betlémská hvězda. Co znamená odborný pojem Betlémská hvězda z kategorie Náboženství?

Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto webových stránkách. Uvedený text sepsán reaktory Superia.cz

Líbí se vám definice pojmu Betlémská hvězda? Pak se o ní podělte s přáteli na internetových společenských sítích typu Pinterest, Reddit, Twitter či Facebooku, který je z nich nejznámější a nejpopulárnější.

 Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu  

Výraz Betlémská hvězda je v kategorii náboženství

Klíčová slova: co to je, přesný výraz, formulace, informace, slovník, termín, definice, wiki, terminus technicus, co je to Betlémská hvězda?, pojem, odborné názvosloví, definice pojmu, náboženství, lexikon, popis, význam slova, heslo


Pojem Betlémská hvězda je v kategorii náboženství, ilustrační obrázek

V encyklopedii Wikipedia se o termínu Betlémská hvězda dozvíte následující

Níže umístěný text je převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Více zde. Licence CC-BY-SA.

Betlémská hvězda je biblický pojem známý z Matoušova evangelia, v němž je popsán příběh mudrců (v originále mágů) z východu (lidově Tří králů), kteří se s pomocí „hvězdy nového židovského krále“ dostavili do Betléma v Judeji, aby se poklonili malému Ježíškovi a předali mu své dary. Betlémská hvězda je tak spojena se symbolikou Vánoc.
Podle Matoušova evangelia, kap. 2 verš 2, se mudrci od východu v Jeruzalémě ptali krále Heroda: „Kde je ten narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.“ Poté, podle verše 7, Herodes tajně povolal mudrce a podrobně se jich vyptal na čas, kdy se hvězda ukázala. Mudrcům nařídil, aby se vydali do Betléma, našli dítě a vrátili se zpět Herodovi podat zprávu.
„Když krále vyslechli, vydali se na cestu. A hle, hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo dítě. Jakmile uviděli hvězdu, zaradovali se nevýslovnou radostí.“

Odkazy na jiné weby a vyhledávače

Najít výraz Betlémská hvězda ve Wikizdrojích

Najít heslo Betlémská hvězda ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Betlémská hvězda ve Wikimedia Commons

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Betlémská hvězda ve vyhledávači DuckDuckGo

Najít slovo Betlémská hvězda ve Wikislovníku

Vyhledat heslo Betlémská hvězda na Google.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Betlémská hvězda například ve ruském vyhledávači Yandex, v nabídce zboží na Heureka.cz, v Seznam.cz slovníku cizích slov, v Microsoft Bing nebo v Lingea slovnících.

Často hledané pojmy, výrazy, odborné termíny a slova

Nyní již víte jaká je definice termínu Betlémská hvězda? resp. co se přesně ukrývá za slovem Betlémská hvězda? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Betlémská hvězda, odpověď na dotaz co je to Betlémská hvězda?. Víte např. kdo to je Amedeo Avogadro? Znáte a víte kdo je Rudolf Hrušínský mladší? Ke každému pojmu může existovat vícero definic v závislosti na oboru a kontextu. Doporučujeme vám proto porozhlédnout se v jiných kategoriích (než náboženství). U některých pojmů uvádíme i doplňující definici pojmu z Wikipedie včetně odkazu na konkrétní stránku Wikipedie, kde se dočtete více. Tyto lze přebírat, upravovat a dále šířit při splnění licenčního ujednání CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu online internetového slovníku zaměřeného především na definice odborných pojmů, významy slov, slovníková hesla, zajímavosti, popisy termínů, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Taky máte někdy KOPR? Tím nemyslíme zeleninu, ale trošku hanlivou avšak výstižnou zkratku.