Co je to?
Definice výrazu, termínu Filozofie. Co znamená odborný pojem Filozofie z kategorie Věda?

Co je to Filozofie? Význam slova

Co znamená termín, výraz, pojem, vysvětlení hesla Filozofie?

Filozofie je jak vědecká disciplína, tak způsob života. Jedná se o stálé rozumové a také kritické zkoumání reality, okolního světa i samotného člověka. Filozofie jako způsob života se zamýšlí nad obvyklými výklady věcí i dějů a snahou se s těmito výklady kriticky vyrovnat.
Jako akademická disciplína se filozofie zaměřuje na hledání poznání, pravdy, smyslu života. K tomu využívá filozofie určité prostředky, především myšlení samo, argumentaci a diskusi.


Co je to Filozofie? Význam slova, termín, Definice výrazu, termínu Filozofie. Co znamená odborný pojem Filozofie z kategorie Věda?

Za uvedené informace neručíme. Přes veškerou pečlivost se mohou v textech objevit chybné údaje nebo pravopisné chyby. Text vytvořen pro server Superia.cz

Sdílejte tuto stránku se slovem Filozofie se známými na sociálních sítích Twitter, Facebook, Pinterest a Reddit.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu      

Výraz Filozofie je v kategorii věda

Klíčová slova: odborný výraz, přesný význam, odborné názvosloví, Filozofie, názvosloví, terminus technicus, co je to Filozofie?, věda, věda, co znamená, význam, popis, synonymum, lexikon, přesný výraz, informace, heslo, terminologie


Pojem Filozofie je v kategorii věda, ilustrační obrázek

V encyklopedii Wikipedia se o termínu Filozofie dozvíte následující

Následující text definice byl převzat ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Filosofie nebo filozofie, řecky φιλοσοφία, z φιλειν (filein, mít rád, toužit po něčem) a σοφια (sofía, moudrost, zdatnost) je soustavné, racionální a kritické zkoumání skutečnosti, světa a člověka, případně i toho, co je přesahuje (metafyzika). Hledání pravdivého poznání, smyslu a dobrého života prostředky reflexe, racionální argumentace a diskuse, která vyžaduje určité pojmy. Není to tedy jen akademická disciplína, ale také způsob života, který začíná údivem nebo zklamáním nad tradičními výklady věcí (Platón) a snaží se s tajemstvím světa a existence nějak vyrovnat.

Filozofové starověkého Řecka

Busty slavných řeckých filozofů. Autor: morhamedufmg, zdroj: Pixabay
Busty slavných řeckých filozofů. Autor: morhamedufmg, zdroj: Pixabay


Pro další informace o termínu Filozofie zkuste tyto odkazy

Zkusit najít výraz Filozofie ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat videa s názvem Filozofie na Youtube

Hledat slovo Filozofie ve vyhledávači Yandex

Zkusit najít Filozofie ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Vyhledat slovo Filozofie na Google.cz

Zkusit najít heslo Filozofie ve fulltextu Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Filozofie například ve Wikizdrojích, v ABC slovníku cizích slov a synonym, v Seznam.cz slovníku cizích slov, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Jaké pojmy, odborné termíny a hesla lidé hledají?

Na této webové stránce jste se dozvěděli co znamená slovo Filozofie? resp. co přesně označuje termín Filozofie? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Filozofie, odpověď na dotaz co je to Filozofie?. Víte např. kdo to je Neopomenutelný Dědic? Znáte a víte kdo je Mentor? Jednotlivá slova mohou mít vícero významů podle různých oborů. Vyzkoušet tak můžete i příslušná homonyma a synonyma v jiných sekcích než věda. U části pojmů naleznete citaci z projektu Wikipedia včetně internetové adresy kde naleznete kompletní popis. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu stručného encyklopedického slovníku, který se zaměřuje především na definice odborných pojmů, slovníková hesla, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, významy slov, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Víte, kdo to byl Konšel, kdo byla Xantipa nebo kdo byl Casanova? Tyto a další historické osobnosti nebo profese naleznete právě zde.