Co je to?
Definice výrazu, termínu Škrob. Co znamená odborný pojem Škrob z kategorie Jídlo?

Co je to Škrob? Význam slova

Význam termínu, výrazu, vysvětlení pojmu Škrob

Škrob je látka vytvářená rostlinami. Jedná se o polysacharid z amylázy a amylopektinu. V buňkách některých druhů rostlin se vyskytují škrobová zrna, z nichž lze škrob získat. Tato zrna vznikají díky fotosyntéze rostliny. Největší obsah škrobu mají pšenice, brambory, rýže a také kukuřice.
Podle mateřské rostliny lze také určovat druhy škrobu. Škrob je prášek bílé barvy, nemá žádnou chuť ani vůni a nelze ho rozpouštět ve studené vodě. Rozkládá se prostřednictvím enzymů na sacharidy. Škrob se využívá především v potravinářství, při výrobě léků a také v průmyslu.


Co je to Škrob? Význam slova, termín, Definice výrazu, termínu Škrob. Co znamená odborný pojem Škrob z kategorie Jídlo?

Texty mohou obsahovat chyby nebo překlepy, za které se předem omlouváme. Sepsáno redaktory Superia.cz

Text můžete velmi jednoduše sdílet s vašimi kamarády na Twitteru, Pinterestu nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Škrob se nachází v sekci Jídlo

Klíčová slova: slovo, termín, heslo, pojem, popis, odborné názvosloví, definice, co je to Škrob?, Jídlo, Škrob, synonymum, vysvětlení, přesný význam, názvosloví, terminus technicus, formulace, odborný výraz, terminologie


Pojem Škrob je v kategorii Jídlo, ilustrační obrázek

V encyklopedii Wikipedia se o termínu Škrob dozvíte následující

Následující definice pojmu pochází ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Škrob (amylum) je makromolekulární látka (konkrétně směs polysacharidů glukanů) syntetizovaná rostlinami. Je to bílý prášek bez chuti a vůně, nerozpustný ve studené vodě. Jedná se o konečný produkt fotosyntézy rostlin.

Doporučené zdroje informací k dalšímu studiu

Vyhledat pojem Škrob na Google.cz

Hledat pojem Škrob ve fulltextu Seznam.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Škrob ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Škrob ve Wikimedia Commons

Najít slovo Škrob ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Zkusit najít výraz Škrob ve Wikislovníku

Dál můžete zkusit hledat slovo Škrob například v evropském vyhledávači Qwant, v projektu slovnik.cz, ve ruském vyhledávači Yandex, v Microsoft Bing nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Náhodná hesla, významy slov, odborných termíny, výrazy a pojmy

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku co znamená slovo Škrob? resp. co přesně označuje termín Škrob? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Škrob, odpověď na dotaz co je to Škrob?. Víte např. kdo to je Goliáš? Znáte a víte kdo je Poustevník? Jednotlivé termíny, pojmy, slova mohou mít vícero významů v různých oborech lidské činnosti. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než Jídlo). K vybraným textům jsme doplnili citaci z projektu Wikipedia.cz včetně odkazu na konkrétní podstránku na Wikipedii, kde se dozvíte víc. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu webu shromažďujícího definice odborných pojmů, významy slov, popisy termínů, známé i neznámé pojmy, zajímavosti, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Blízký východ je dnes hodně horká a diskutovaná oblast. Víte však, které země do této oblasti patří? Poznali byste jejich vlajky? Navštivte náš spřátelený web, který obsahuje nejenom vlajky zemí blízkého východu.