Co je to?
Definice výrazu, termínu Utilitarismus. Co znamená odborný pojem Utilitarismus z kategorie Filozofie?

Co je to Utilitarismus? Význam slova

Co znamená výraz, termín, pojem, definice slova Utilitarismus?

Utilitarismus je teorie etického charakteru. Vyskytuje se především v anglosaských zemích a zaměřuje se na užitek. Z hlediska mravního jde o jednání, které je užitečné pro vytvoření štěstí a hlavním cílem je blaho celé společnosti. Z psychologického pohledu jsou zkoumány pocity strasti a slasti, porovnávají se a poměřují a vytváří se jejich hierarchie. Blaho je děleno na nižší a vyšší, důrazem jsou duchovní požitky, které jsou však založeny na pocitech vybraných osob.
Zjednodušeně se jedná o umění žít. To je chápáno jako jednotný komplex estetiky, politiky a morálky. Prosazován je zdravý egoismus. Principy utilitarismu se objevují i v dalších teoriích, např. o sociálním státu.


Co je to Utilitarismus? Význam slova, termín, Definice výrazu, termínu Utilitarismus. Co znamená odborný pojem Utilitarismus z kategorie Filozofie?

Chyby vyhrazeny. Tento text byl napsán redaktory Superia.cz

Tento text (Utilitarismus) můžete sdílet s blízkými na Twitteru, Redditu nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Heslo Utilitarismus patří do kategorie Filozofie

Klíčová slova: pojem, názvosloví, synonymum, informace, Utilitarismus, co znamená, popis, Filozofie, přesný výraz, co to je, definice pojmu, význam pojmu, heslo, význam slova, Filozofie, význam, odborný výraz, lexikon


Pojem Utilitarismus je v kategorii Filozofie, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Utilitarismus? Definice slova, termínu z Wikipedie

Uvedené vysvětlení pojmu je převzato z webu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Utilitarismus (z latinského utile, utilis, užitečný, česky utilitářství) je rozšířený a vlivný filosofický a etický směr, který chce lidské jednání poměřovat a hodnotit podle toho, kolik užitku (štěstí, blaha, dobra) způsobí, případně kolik zla (utrpení, bolesti, nouze) odstraní. V obou případech hodnotí jednání pouze podle jeho důsledků (konsekvencí) a patří tedy mezi konsekvencialistické směry. Protože hodnotí podle subjektivního hodnocení dobra jako prospěchu, užitku nebo štěstí a naopak zla jako utrpení a bolesti, je to směr eudaimonistický či hedonistický.

Doporučené zdroje informací k dalšímu studiu

Zkusit najít výraz Utilitarismus ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Utilitarismus ve Wikimedia Commons

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Utilitarismus ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat výraz Utilitarismus ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit najít slovo Utilitarismus ve Wikislovníku

Vyhledat slovo Utilitarismus ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Dál můžete zkusit hledat slovo Utilitarismus například v evropském vyhledávači Qwant, v Google překladači, ve videích na Youtube, ve Wikizdrojích nebo v Lingea slovnících.

Často hledaná slova, termíny a odborné pojmy

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku co to je Utilitarismus? resp. co to je Utilitarismus? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Utilitarismus, odpověď na dotaz co je to Utilitarismus?. Víte např. kdo to je Puškař? Znáte a víte kdo je Janek Kroupa? Berte prosím v potaz, že jednotlivá slova mohou mít víc definic v různých oborech lidské činnosti. Vyzkoušejte proto hledání v jiných kategoriích (než Filozofie). Vybrané texty jsou rozšířené o citaci z české verze internetové encyklopedie Wikipedia.cz. Samozřejmě uvádíme i odkazu na konkrétní podstránku tohoto projektu. Jedná se o texty spadající pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme našim čtenářům za návštěvu online encyklopedického projektu shromažďujícího zajímavosti, přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy, významy slov, definice odborných pojmů, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Osvěžte si plochu vaše počítače tím, že na ni umístíte nějakou pěknou tapetu. Vyberte si z mnoha kategorií o květin až po tapety aut.