Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Utilitarismus. Co znamená pojem Utilitarismus z kategorie Filozofie?

Co je Utilitarismus? Význam slova

Co znamená termín, vysvětlení pojmu Utilitarismus?

Utilitarismus je teorie etického charakteru. Vyskytuje se především v anglosaských zemích a zaměřuje se na užitek. Z hlediska mravního jde o jednání, které je užitečné pro vytvoření štěstí a hlavním cílem je blaho celé společnosti. Z psychologického pohledu jsou zkoumány pocity strasti a slasti, porovnávají se a poměřují a vytváří se jejich hierarchie. Blaho je děleno na nižší a vyšší, důrazem jsou duchovní požitky, které jsou však založeny na pocitech vybraných osob.
Zjednodušeně se jedná o umění žít. To je chápáno jako jednotný komplex estetiky, politiky a morálky. Prosazován je zdravý egoismus. Principy utilitarismu se objevují i v dalších teoriích, např. o sociálním státu.


Co je to Utilitarismus? Význam slova, termín, Odborný termín, výraz, slovo Utilitarismus. Co znamená pojem Utilitarismus z kategorie Filozofie?

Možnost chyb vyhrazena. Tento text byl napsán redaktory Superia.cz

Zaujalo vás slovo, termín Utilitarismus? Potom se o definici podělte s jinými lidmi na Twitteru, Pinterestu nebo Facebooku.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku 

Termín Utilitarismus se nachází v kategorii filozofie

Klíčová slova: definice, definice pojmu, odborný výraz, co je to Utilitarismus?, odborné názvosloví, popis, pojem, termín, slovník, terminus technicus, filozofie, informace, přesný význam, wiki, co znamená, synonymum, význam pojmu, formulace


Pojem Utilitarismus je v kategorii filozofie, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Utilitarismus? Odborný výraz, termín, definice slova z Wikipedie

(Text byl převzat z mnohojazyčné online encyklopedie Wikipedia) Licence CC-BY-SA.

Utilitarismus (z latinského utile, utilis, užitečný, česky utilitářství) je rozšířený a vlivný filosofický a etický směr, který chce lidské jednání poměřovat a hodnotit podle toho, kolik užitku (štěstí, blaha, dobra) způsobí, případně kolik zla (utrpení, bolesti, nouze) odstraní. V obou případech hodnotí jednání pouze podle jeho důsledků (konsekvencí) a patří tedy mezi konsekvencialistické směry. Protože hodnotí podle subjektivního hodnocení dobra jako prospěchu, užitku nebo štěstí a naopak zla jako utrpení a bolesti, je to směr eudaimonistický či hedonistický.

Jiné doporučené zdroje informací

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Utilitarismus ve Wikimedia Commons

Najít pojem Utilitarismus ve fulltextu Seznam.cz

Vyhledat výraz Utilitarismus ve vyhledávači Qwant

Zkusit najít výraz Utilitarismus ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Najít slovo Utilitarismus ve vyhledávači Yandex

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Utilitarismus ve vyhledávači DuckDuckGo

Dál můžete zkusit hledat slovo Utilitarismus například ve ekologickém vyhledávači Ecosia, v Lingea slovnících, ve fulltextu Google.cz, ve videích na Youtube nebo v projektu slovnik.cz.

Často hledaná slova, termíny a odborné pojmy

Tyto stránky vám umožnili zjistit jaká je definice slova Utilitarismus? resp. jaký je přesný význam slova Utilitarismus? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Utilitarismus, odpověď na dotaz co je to Utilitarismus?. Víte např. kdo to je Boris Jelcin? Znáte a víte kdo je Alžbětko? Termíny, slova, pojmy, resp. hesla mohou mít různé významy podle toho o jaký obor se jedná. Nezbývá, než vám doporučit hledání v jiných kategoriích než je filozofie. Některé pojmy obsahují doplňující definici z Wikipedie včetně url na konkrétní stránku. Takový typ textu je distribuován pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu projektu shromažďujícího popisy termínů, zajímavosti, významy slov, definice odborných pojmů, slovníková hesla, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Osvěžte si plochu vaše počítače tím, že na ni umístíte nějakou pěknou tapetu. Vyberte si z mnoha kategorií o květin až po tapety aut.