Co je to?
Výraz, termín, definice slova Utilitarismus. Co znamená odborný pojem Utilitarismus z kategorie Filozofie?

Co je to Utilitarismus? Význam slova

Význam termínu, výrazu, vysvětlení pojmu Utilitarismus

Utilitarismus je teorie etického charakteru. Vyskytuje se především v anglosaských zemích a zaměřuje se na užitek. Z hlediska mravního jde o jednání, které je užitečné pro vytvoření štěstí a hlavním cílem je blaho celé společnosti. Z psychologického pohledu jsou zkoumány pocity strasti a slasti, porovnávají se a poměřují a vytváří se jejich hierarchie. Blaho je děleno na nižší a vyšší, důrazem jsou duchovní požitky, které jsou však založeny na pocitech vybraných osob.
Zjednodušeně se jedná o umění žít. To je chápáno jako jednotný komplex estetiky, politiky a morálky. Prosazován je zdravý egoismus. Principy utilitarismu se objevují i v dalších teoriích, např. o sociálním státu.


Co je to Utilitarismus? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Utilitarismus. Co znamená odborný pojem Utilitarismus z kategorie Filozofie?

Vyhrazujeme si možnost chyb v textech. Sepsáno redaktory Superia.cz

Definici slova Utilitarismus můžete sdílet s kolegy na Facebooku, Redditu, Pinterestu nebo Twitteru.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu  

Heslo Utilitarismus je v kategorii filozofie

Klíčová slova: co znamená, formulace, termín, terminus technicus, význam, informace, filozofie, přesný výraz, wiki, co to je, vysvětlení, Utilitarismus, synonymum, pojem, definice, popis, heslo, co je to Utilitarismus?


Pojem Utilitarismus je v kategorii filozofie, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Utilitarismus? Definice slova, termínu z Wikipedie

Uvedená defice je převzata z internetové online encyklopedie Wikipedia. Odkaz na článek je zde. Licence CC-BY-SA.

Utilitarismus (z latinského utile, utilis, užitečný, česky utilitářství) je rozšířený a vlivný filosofický a etický směr, který chce lidské jednání poměřovat a hodnotit podle toho, kolik užitku (štěstí, blaha, dobra) způsobí, případně kolik zla (utrpení, bolesti, nouze) odstraní. V obou případech hodnotí jednání pouze podle jeho důsledků (konsekvencí) a patří tedy mezi konsekvencialistické směry. Protože hodnotí podle subjektivního hodnocení dobra jako prospěchu, užitku nebo štěstí a naopak zla jako utrpení a bolesti, je to směr eudaimonistický či hedonistický.

Pro další informace o termínu Utilitarismus zkuste tyto odkazy

Vyhledat termín Utilitarismus ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit najít výraz Utilitarismus ve Wikislovníku

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Utilitarismus ve Wikimedia Commons

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Utilitarismus ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit najít slovo Utilitarismus na Google.cz

Zkusit najít pojem Utilitarismus ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Dál můžete zkusit hledat slovo Utilitarismus například v Seznam.cz slovníku cizích slov, v projektu slovnik.cz, ve videích na Youtube, ve ruském vyhledávači Yandex nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Často hledané pojmy, výrazy, odborné termíny a slova

Nyní už nejspíš víte co to je Utilitarismus? resp. co se skrývá pod slovem Utilitarismus? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Utilitarismus, odpověď na dotaz co je to Utilitarismus?. Víte např. kdo to je Jan Hus? Znáte a víte kdo je Domestik? Berte v úvahu, že termíny mohou mít víc definic podle toho o jaký obor se jedná. Proto případně zapátrejte i v jiných kategoriích (než filozofie). Některé texty jsme rozšířili i o krátkou citaci z Wikipedia.cz. K této citaci vždy uvádíme i odkaz na konkrétní stránku. S těmi lze dále pracovat při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za navštívení našeho encyklopedického slovníku, který se zaměřuje na definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, zajímavosti, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Osvěžte si plochu vaše počítače tím, že na ni umístíte nějakou pěknou tapetu. Vyberte si z mnoha kategorií o květin až po tapety aut.