Co je to?
Výraz, termín, definice slova Lichva. Co znamená odborný pojem Lichva z kategorie Právo?

Co je Lichva? Význam slova

Co znamená termín, slovo, heslo, vysvětlení pojmu Lichva?

Lichva, dříve také označovaná jako úžera, je pojmenování pro závazek, který nelze považovat za přiměřený vzhledem k zisku, který byl takovým závazkem získán. Většinou se jedná o půjčky finanční, které mají neúnosné úroky, i více než sto procent denně. Jako lichváři bývají označování soukromníci, kteří takto půjčují peníze i idem, kteří by jinde půjčku nedostali. Jako lichva bývají také pojmenovávány některé půjčky nebankovních společností. Samo slovo má latinský a slovanský původ. U Slovanů pochází ze slova lichý, označuje tedy nesprávné a nemravné jednání.
V latině se jednalo o jakýkoli úrok získaný za zápůjčku, pod vlivem církve však došlo ke změně, kdy se na lichvu nahlíží jako na půjčky s příliš vysokým úrokem, které překračují zákon. Může být definována také jako vyžadování jakéhokoli plnění, které je nepřiměřené a jednu ze stran výrazně znevýhodňuje. Některé státy mají pevně stanovenou hranici, od které se výše úroků nazývá lichvou. Lichváři často půjčují finance sociálně slabým lidem. Zneužívají jejich tísnivé situace a nechají jejich dluhy dále narůstat. Zákon lichvu definuje jako trestný čin.


Co je to Lichva? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Lichva. Co znamená odborný pojem Lichva z kategorie Právo?

Provozovatel neručí za to, že informace uvedené na portálu, nebo na stránkách na které portál odkazuje, jsou správné, úplné a aktuální. Uvedený text sepsán reaktory Superia.cz

Definici slova Lichva můžete sdílet s partnery, kolegy a kamarády na veřejných sociálních sítích (Facebook, Pinterest, Reddit či Twitter).

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru    

Výraz Lichva je v kategorii právo

Klíčová slova: terminologie, odborný výraz, synonymum, význam pojmu, heslo, vysvětlení, právo, definice, terminus technicus, význam slova, přesný význam, Lichva, lexikon, informace, definice pojmu, význam, právo, odborné názvosloví


Pojem Lichva je v kategorii právo, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Lichva? Definice výrazu, slova, termínu z Wikipedie

Tento níže umístěný text je převzat z internetové Wikipedie. Více zde. Licence CC-BY-SA.

Lichva neboli úžera (z lat. usuria; z germ.: got. leihwan = leihen) je obecně závazek nepřiměřený k zisku závazkem získanému. Nejčastějším příkladem jsou půjčky s velkými nebo dokonce obrovskými úroky, třeba i 100 % za každý den. Ve druhé polovině 19. století dospěl pohled na lichvu k tomu, že její definici nelze omezovat na smlouvu o půjčce. Ustálil se názor, že jde o ja­kýkoliv právní vztah, v němž silnější strana zneužívá určitých omezujících vlastností slabší strany k tomu, aby od ní získala plnění, které je k jejímu vlastnímu protiplnění ve výrazném nepoměru.

Další informace o pojmu Lichva hledejte v níže uvedených zdrojích

Hledat videa s názvem Lichva na Youtube

Hledat výraz Lichva ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit najít heslo Lichva ve Wikislovníku

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Lichva ve vyhledávači DuckDuckGo

Najít termín Lichva ve Wikizdrojích

Najít slovo Lichva ve vyhledávači Qwant

Dál můžete zkusit hledat slovo Lichva například ve vyhledávači Seznam.cz, v Lingea slovnících, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, ve ruském vyhledávači Yandex nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Doporučené odborné pojmy, termíny, výrazy a hesla

Teď už víte co znamená slovo Lichva? resp. jaká je definice slova Lichva? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Lichva, odpověď na dotaz co je to Lichva?. Víte např. kdo to je Ohava? Znáte a víte kdo je Gerontofil? Nezapomeňte prosím, že výrazy, hesla mohou mít víc významů v různém kontextu, v různých oborech. Zkuste proto hledat termín Lichva hledat i v jiných kategoriích (než právo). U některých pojmů uvádíme i doplňující definici pojmu z Wikipedie včetně odkazu na konkrétní stránku Wikipedie, kde se dočtete více. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu webu shromažďujícího přesné vysvětlení slov, slovníková hesla, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, zajímavosti, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Máte rádi přírodu a zvířata? Pokud je vaše odpověď ano, určitě si vyberete nějakou pěknou tapetu na plochu vašeho počítače z naší partnerské webové stránky.