Co je to?
Odborný výraz, definice slova Lichva. Co znamená pojem Lichva z kategorie Právo?

Co je to Lichva? Význam slova

Význam termínu, výrazu, vysvětlení pojmu Lichva

Lichva, dříve také označovaná jako úžera, je pojmenování pro závazek, který nelze považovat za přiměřený vzhledem k zisku, který byl takovým závazkem získán. Většinou se jedná o půjčky finanční, které mají neúnosné úroky, i více než sto procent denně. Jako lichváři bývají označování soukromníci, kteří takto půjčují peníze i idem, kteří by jinde půjčku nedostali. Jako lichva bývají také pojmenovávány některé půjčky nebankovních společností. Samo slovo má latinský a slovanský původ. U Slovanů pochází ze slova lichý, označuje tedy nesprávné a nemravné jednání.
V latině se jednalo o jakýkoli úrok získaný za zápůjčku, pod vlivem církve však došlo ke změně, kdy se na lichvu nahlíží jako na půjčky s příliš vysokým úrokem, které překračují zákon. Může být definována také jako vyžadování jakéhokoli plnění, které je nepřiměřené a jednu ze stran výrazně znevýhodňuje. Některé státy mají pevně stanovenou hranici, od které se výše úroků nazývá lichvou. Lichváři často půjčují finance sociálně slabým lidem. Zneužívají jejich tísnivé situace a nechají jejich dluhy dále narůstat. Zákon lichvu definuje jako trestný čin.


Co je to Lichva? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Lichva. Co znamená pojem Lichva z kategorie Právo?

Chyby vyhrazeny. Neručíme za faktickou přednost a aktuálnost informací. Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz

Sdílejte uvedený text s kamarády na specializovaných společenských sítích Twitter, Redditu nebo Facebook.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Lichva je v kategorii Právo

Klíčová slova: Lichva, význam slova, co znamená, pojem, terminologie, slovník, význam pojmu, wiki, popis, názvosloví, formulace, přesný význam, slovo, odborné názvosloví, odborný výraz, heslo, synonymum, co to je


Pojem Lichva je v kategorii Právo, ilustrační obrázek

V encyklopedii Wikipedia se o termínu Lichva dozvíte následující

Níže uvedený text pochází z webového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Lichva neboli úžera (z lat. usuria; z germ.: got. leihwan = leihen) je obecně závazek nepřiměřený k zisku závazkem získanému. Nejčastějším příkladem jsou půjčky s velkými nebo dokonce obrovskými úroky, třeba i 100 % za každý den. Ve druhé polovině 19. století dospěl pohled na lichvu k tomu, že její definici nelze omezovat na smlouvu o půjčce. Ustálil se názor, že jde o ja­kýkoliv právní vztah, v němž silnější strana zneužívá určitých omezujících vlastností slabší strany k tomu, aby od ní získala plnění, které je k jejímu vlastnímu protiplnění ve výrazném nepoměru.

Další informační zdroje

Najít slovo Lichva ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Lichva ve Wikimedia Commons

Hledat videa s názvem Lichva na Youtube

Vyhledat heslo Lichva ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit najít slovo Lichva ve vyhledávači Yandex

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Lichva ve vyhledávači DuckDuckGo

Dál můžete zkusit hledat slovo Lichva například ve Wikislovníku, v Lingea slovnících, ve fulltextu Google.cz, v evropském vyhledávači Qwant nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Výběr z náhodných odborných pojmů, hesel, termínů

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku jaká je definice termínu Lichva? resp. jaký je význam pojmu Lichva? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Lichva, odpověď na dotaz co je to Lichva?. Víte např. kdo to je Francis Bacon? Znáte a víte kdo je Kouzelník Žito? Pojmy, termíny a hesla mohou mít různé významy v různých oborech lidské činnosti. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než Právo). U části pojmů naleznete citaci z projektu Wikipedia včetně internetové adresy kde naleznete kompletní popis. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, děkujeme vám za návštívení online slovníku zaměřeného na přesné vysvětlení slov, zajímavosti, popisy termínů, známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů, významy slov s názvem Co Je To?.

Máte rádi přírodu a zvířata? Pokud je vaše odpověď ano, určitě si vyberete nějakou pěknou tapetu na plochu vašeho počítače z naší partnerské webové stránky.