Co je to?
Výraz, termín, definice slova Obročí. Co znamená odborný pojem Obročí z kategorie Právo?

Co je to Obročí? Význam slova

Pojem, definice termínu, vysvětlení slova Obročí

Obročí, jiným slovem beneficium nebo prebenda (získalo mírně hanlivý význam), je pojem z oblasti práva církevního. Jedná se o příjem, který je spojen s nějakou službou, úřadem, funkcí nebo postavením. Vlastnit více obročí najednou církevní právo zakazuje, vlastnit obročí může pouze ten, kdo splní určité předpoklady.
Původ pojmu obročí je ve středověku, kdy se jednalo o jediný způsob, jak zajistit kněžím a farářům trvalou obživu. O udělení obročí rozhodoval papež nebo biskup.


Co je to Obročí? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Obročí. Co znamená odborný pojem Obročí z kategorie Právo?

Možnost chyb vyhrazena. Uvedený text byl přidán redaktory Superia.cz

Tento text (Obročí) můžete sdílet s partnery, kolegy a kamarády na internetových společenských sítích typu Pinterest, Reddit, Twitter či Facebooku, který je z nich nejznámější a nejpopulárnější.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Termín Obročí patří do kategorie Právo

Klíčová slova: informace, co to je, význam, názvosloví, definice, formulace, slovník, synonymum, odborné názvosloví, terminologie, odborný výraz, Obročí, význam slova, Právo, lexikon, co je to Obročí?, heslo, termín


Pojem Obročí je v kategorii Právo, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Obročí? Definice slova, výraz, termín z Wikipedie

Následující definice termínu byla převzata z internetového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Obročí čili beneficium, také prebenda, je výraz církevního práva a znamená příjem, spojený s určitou službou (officium), postavením nebo úřadem, případně i toto postavení samo. Obročí může získat jen ten, kdo pro ně má předpoklady a kdo se o ně uchází; držení více obročí neboli mnohoobročnictví církevní kodex zakazuje.
Obročí vznikla v raném středověku, kdy výnos z pozemkového majetku byl jediný způsob, jak v naturálním hospodářství obživu kněze nebo faráře trvale zajistit. Mohl to být podíl z výnosu majetku biskupství, anebo výnos z odkazu (nadace), spojené s určitou církevní službou. Typická nadace pozdního středověku byl oltářník (kněz, který byl povinen pravidelně sloužit mši za duši zemřelého).

Odkazy na jiné online zdroje a weby

Vyhledat heslo Obročí ve Wikizdrojích

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Obročí ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit najít termín Obročí na Google.cz

Zkusit najít výraz Obročí ve vyhledávači Yandex

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Obročí ve Wikimedia Commons

Hledat heslo Obročí ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Obročí například ve ekologickém vyhledávači Ecosia, v nabídce zboží na Heureka.cz, ve videích na Youtube, v Microsoft Bing nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Výběr odborných pojmů, slov, termínů a výrazů

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku co znamená Obročí? resp. co přesně znamená slovo Obročí? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Obročí, odpověď na dotaz co je to Obročí?. Víte např. kdo to je Imbecil? Znáte a víte kdo je Chuligán? Berte prosím v úvahu, že pojmy mohou mít víc definic v závislosti na oboru a kontextu. Proto prosím zapátrejte i v jiných kategoriích než je Právo. Vybrané texty jsou rozšířené o citaci z české verze internetové encyklopedie Wikipedia.cz. Samozřejmě uvádíme i odkazu na konkrétní podstránku tohoto projektu. Takovéto texty spadají pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, nezbývá než vám poděkovat za návštěvu stručného webového slovníku, který se zaměřuje na popisy termínů, slovníková hesla, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, významy slov, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Víte kdo je to Abbé? Pokud ne a přitom byste to vědět chtěli, klikněte sem