Co je to?
Výraz, termín, definice slova Obročí. Co znamená odborný pojem Obročí z kategorie Právo?

Co je to Obročí? Význam slova

Co znamená pojem, definice termínu Obročí?

Obročí, jiným slovem beneficium nebo prebenda (získalo mírně hanlivý význam), je pojem z oblasti práva církevního. Jedná se o příjem, který je spojen s nějakou službou, úřadem, funkcí nebo postavením. Vlastnit více obročí najednou církevní právo zakazuje, vlastnit obročí může pouze ten, kdo splní určité předpoklady.
Původ pojmu obročí je ve středověku, kdy se jednalo o jediný způsob, jak zajistit kněžím a farářům trvalou obživu. O udělení obročí rozhodoval papež nebo biskup.


Co je to Obročí? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Obročí. Co znamená odborný pojem Obročí z kategorie Právo?

Přes neustálou opakovanou kontrolu mohou být v textech chyby za něž se předem omlouváme. Text vytvořen pro server Superia.cz

Uvedený text s definicí slova Obročí můžete samozřejmě sdílet s vašimi kamarády, známými a přáteli prostřednictvím níže uvedených buttonků na sociálních sítích Facebook, Reddit, Pinterest nebo Twitter.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Termín Obročí je v sekci Právo

Klíčová slova: názvosloví, slovo, co to je, odborný výraz, terminus technicus, definice, heslo, informace, wiki, pojem, terminologie, odborné názvosloví, co je to Obročí?, přesný výraz, formulace, synonymum, termín, vysvětlení


Pojem Obročí je v kategorii Právo, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Obročí? Definice slova, výraz, termín z Wikipedie

Uvedené vysvětlení pojmu je převzato z webu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Obročí čili beneficium, také prebenda, je výraz církevního práva a znamená příjem, spojený s určitou službou (officium), postavením nebo úřadem, případně i toto postavení samo. Obročí může získat jen ten, kdo pro ně má předpoklady a kdo se o ně uchází; držení více obročí neboli mnohoobročnictví církevní kodex zakazuje.
Obročí vznikla v raném středověku, kdy výnos z pozemkového majetku byl jediný způsob, jak v naturálním hospodářství obživu kněze nebo faráře trvale zajistit. Mohl to být podíl z výnosu majetku biskupství, anebo výnos z odkazu (nadace), spojené s určitou církevní službou. Typická nadace pozdního středověku byl oltářník (kněz, který byl povinen pravidelně sloužit mši za duši zemřelého).

Odkazy na jiné online zdroje a weby

Vyhledat pojem Obročí ve fulltextu Seznam.cz

Hledat heslo Obročí ve Wikislovníku

Hledat videa s názvem Obročí na Youtube

Zkusit najít pojem Obročí ve vyhledávači Yandex

Hledat pojem Obročí ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Najít výraz Obročí ve vyhledávači Qwant

Dál můžete zkusit hledat slovo Obročí například ve fulltextu Google.cz, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, v Seznam.cz slovníku cizích slov, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Doporučené odborné pojmy, termíny, výrazy a hesla

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku jaká je definice slova Obročí? resp. co se přesně ukrývá za slovem Obročí? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Obročí, odpověď na dotaz co je to Obročí?. Víte např. kdo to je Anatom? Znáte a víte kdo je Zběh? Berte prosím v potaz, že jednotlivá slova mohou mít víc definic v závislosti na oboru a kontextu. Proto případně zapátrejte po pojmu Obročí i v jiných kategoriích (než Právo). Některé pojmy obsahují i krátkou citaci z české Wikipedie včetně internetového odkazu na podrobný popis. Ty lze dále používat při splnění licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, vážení návštěvníci, děkujeme za návštěvu webových stránek shromažďujících významy slov, popisy termínů, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, zajímavosti, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Víte kdo je to Abbé? Pokud ne a přitom byste to vědět chtěli, klikněte sem