Co je to?
Definice odborného termínu, slova Obročí. Co znamená pojem Obročí z kategorie Právo?

Co je to Obročí? Význam slova

Co znamená termín Obročí? Vysvětlení pojmu, definice hesla

Obročí, jiným slovem beneficium nebo prebenda (získalo mírně hanlivý význam), je pojem z oblasti práva církevního. Jedná se o příjem, který je spojen s nějakou službou, úřadem, funkcí nebo postavením. Vlastnit více obročí najednou církevní právo zakazuje, vlastnit obročí může pouze ten, kdo splní určité předpoklady.
Původ pojmu obročí je ve středověku, kdy se jednalo o jediný způsob, jak zajistit kněžím a farářům trvalou obživu. O udělení obročí rozhodoval papež nebo biskup.


Co je to Obročí? Význam slova, termín, Definice odborného termínu, slova Obročí. Co znamená pojem Obročí z kategorie Právo?

Přes veškerou snahu mohou texty obsahovat faktické i pravopisné chyby za což se předem omlouváme.Tento text byl napsán redaktory Superia.cz

Text s definicí výrazu Obročí doporučujeme sdílet s dalšími osobami na Pinterestu, Facebooku, Twitteru, Redditu nebo na zde neuvedených společených sítích.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu      

Heslo Obročí se nachází v sekci právo

Klíčová slova: co to je, wiki, význam pojmu, přesný výraz, co je to Obročí?, synonymum, popis, lexikon, Obročí, přesný význam, informace, terminus technicus, právo, odborný výraz, termín, význam slova, význam, definice pojmu


Pojem Obročí je v kategorii právo, ilustrační obrázek

V online encyklopedii Wikipedia se o slovu Obročí můžete dozvědět následující

Níže uvedená citace (text) je převzat z online projektu Wikipedie. Licence CC-BY-SA.

Obročí čili beneficium, také prebenda, je výraz církevního práva a znamená příjem, spojený s určitou službou (officium), postavením nebo úřadem, případně i toto postavení samo. Obročí může získat jen ten, kdo pro ně má předpoklady a kdo se o ně uchází; držení více obročí neboli mnohoobročnictví církevní kodex zakazuje.
Obročí vznikla v raném středověku, kdy výnos z pozemkového majetku byl jediný způsob, jak v naturálním hospodářství obživu kněze nebo faráře trvale zajistit. Mohl to být podíl z výnosu majetku biskupství, anebo výnos z odkazu (nadace), spojené s určitou církevní službou. Typická nadace pozdního středověku byl oltářník (kněz, který byl povinen pravidelně sloužit mši za duši zemřelého).

Hledejte v dalších online informačních zdrojích

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Obročí ve Wikimedia Commons

Vyhledat slovo Obročí ve Wikislovníku

Hledat slovo Obročí ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit najít Obročí ve vyhledávači Yandex

Vyhledat termín Obročí ve fulltextu Seznam.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Obročí ve vyhledávači DuckDuckGo

Dál můžete zkusit hledat slovo Obročí například ve ekologickém vyhledávači Ecosia, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve fulltextu Google.cz, v evropském vyhledávači Qwant nebo v projektu slovnik.cz.

Vybrané termíny, slova, pojmy

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku jaký je přesný význam slova Obročí? resp. co se přesně ukrývá za slovem Obročí? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Obročí, odpověď na dotaz co je to Obročí?. Víte např. kdo to je Poletucha? Znáte a víte kdo je Ludvík Svoboda? Ke každému pojmu může existovat vícero definic v různých oborech lidské činnosti. Radíme proto zkusit hledat pojem Obročí v dalších sekcích tohoto webu, v jiné kategorii než je právo. Část textů obsahuje internetový odkaz i krátkou citaci z české verze projektu Wikipedia. Jedná se o texty spadající pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme našim čtenářům za návštěvu online encyklopedického projektu shromažďujícího známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, popisy termínů, definice odborných pojmů, slovníková hesla, významy slov s názvem Co Je To?.

Víte kdo je to Abbé? Pokud ne a přitom byste to vědět chtěli, klikněte sem