Co je to?
Definice odborného termínu, slova Supravodivost. Co znamená pojem Supravodivost z kategorie Fyzika?

Co je to Supravodivost? Význam slova

Co znamená termín Supravodivost? Vysvětlení pojmu, definice hesla

Supravodivost je označení pro takový stav látky, při kterém dochází k náhlému poklesu elektrického odporu až na hodnotu blízkou nule. Materiál tak klade nulový odpor elektrickému proudu, který jím prochází, a současně se zbavuje magnetického pole obsaženého ve svém objemu. K tomuto jevu dochází při ochlazení pod jistou teplotu, která je pro materiál typická. Označuje se jako kritická teplota supravodiče.
Supravodivost objevil a popsal fyzik Onnes již v roce 1911. Zaměřil se na výzkum možnosti, jak dosahovat extrémně nízkých teplot a také na to, jak se při těchto teplotách chovají různé látky, zvláště pokud jde o teplotu jen o několik stupňů vyšší, než absolutní nula. Výsledkem pokusů s čistou rtutí bylo to, že jestliže teplota rtuti poklesne pod kritickou teplotu, klesne rychle i její odpor stejnosměrnému proudu na takovou teplotu, kterou nelze změřit. Celý jev byl objasněn až v roce 1957, kdy byla zveřejněna teorie, která objasnila princip supravodivosti. Některé okolnosti však nebyly vysvětleny doposud, jako například vysokoteplotní supravodivost.


Co je to Supravodivost? Význam slova, termín, Definice odborného termínu, slova Supravodivost. Co znamená pojem Supravodivost z kategorie Fyzika?

Přes veškerou snahu mohou texty obsahovat faktické i pravopisné chyby za což se předem omlouváme.Text vytvořen redaktory Superia.cz

Tento text (Supravodivost) můžete sdílet s blízkými na specializovaných společenských sítích Twitter, Redditu nebo Facebook.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru    

Termín Supravodivost patří do kategorie fyzika

Klíčová slova: pojem, synonymum, odborné názvosloví, slovo, fyzika, Supravodivost, termín, definice pojmu, význam slova, terminus technicus, názvosloví, co to je, informace, význam pojmu, slovník, vysvětlení, fyzika, popis


Pojem Supravodivost je v kategorii fyzika, ilustrační obrázek

Co označuje termín Supravodivost? Definice slova, termínu z projektu Wikipedia

Níže uvedený text byl převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Supravodivost je jev kvantové mechaniky, při němž materiál ochlazený pod svou kritickou teplotu (TC) vede elektrický proud bez odporu, takže se žádná energie neztrácí přeměnou na Jouleovo teplo. Supravodič také vykazuje superdiamagnetismus – uvnitř svého objemu zcela kompenzuje změny vnějšího magnetického pole, takže trvale vypuzuje magnetické siločáry ven.
Supravodiče se používají zejména ve vinutích silných elektromagnetů, které dosahují magnetické indukce v řádu jednotek až desítek tesla.

Více informací o slovu Supravodivost doporučujeme hledat v těchto zdrojích

Hledat slovo Supravodivost ve vyhledávači Qwant

Najít pojem Supravodivost ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat videa s názvem Supravodivost na Youtube

Zkusit najít Supravodivost na Google.cz

Hledat pojem Supravodivost ve Wikizdrojích

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Supravodivost ve vyhledávači DuckDuckGo

Dál můžete zkusit hledat slovo Supravodivost například v Microsoft Bing, v Lingea slovnících, ve vyhledávači Seznam.cz, ve Wikislovníku nebo v projektu slovnik.cz.

Vybrané termíny, slova, pojmy

Právě jste zjistili co znamená Supravodivost? resp. jaký je přesný význam slova Supravodivost? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Supravodivost, odpověď na dotaz co je to Supravodivost?. Víte např. kdo to je Iluminátor? Znáte a víte kdo je Eva Foustková? Ke každému pojmu může existovat vícero definic v různých oborech lidské činnosti. Radíme proto zkusit hledat pojem Supravodivost v dalších sekcích tohoto webu, v jiné kategorii než je fyzika. Vybrané texty jsou rozšířené o citaci z české verze internetové encyklopedie Wikipedia.cz. Samozřejmě uvádíme i odkaz na konkrétní podstránku tohoto projektu. Takovéto texty spadají pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího zajímavosti, významy slov, přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, slovníková hesla, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Syn, sytý, sýr ... Dokázali byste z hlavy vyjmenovat všechna vyjmenovaná slova po S?