Co je to?
Výraz, termín, definice slova Investigativní. Co znamená odborný pojem Investigativní z kategorie Politika?

Co je to Investigativní? Význam slova

Co znamená pojem, definice termínu Investigativní?

"Investigativní" je pojem spojený s novinařinou. Často se vyskytuje sousloví investigativní žurnalistika. Jedná se o snahu novinářů rozkrýt nejrůznější politické a hospodářské kauzy, přičemž tak trochu nahrazují nebo dublují práci policie, finanční správy a dalších úřadů, které jinak uvedené případy vyšetřují.


Co je to Investigativní? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Investigativní. Co znamená odborný pojem Investigativní z kategorie Politika?

Texty mohou obsahovat chyby, nepřesnosti nebo překlepy. Text napsán pro Superia.cz

Uvedený text s definicí slova Investigativní můžete samozřejmě sdílet s vašimi kamarády na Twitteru, Redditu nebo Facebooku.

 Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu  

Pojem Investigativní je v sekci politika

Klíčová slova: slovník, přesný význam, Investigativní, odborné názvosloví, co je to Investigativní?, heslo, politika, význam pojmu, formulace, politika, lexikon, wiki, definice, definice pojmu, názvosloví, odborný výraz, co to je, termín


Pojem Investigativní je v kategorii politika, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Investigativní? Výraz, definice slova z Wikipedie

Uvedené vysvětlení pojmu je převzato z webu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Investigace znamená v češtině důkladné, soustavné zkoumání, vyhledávání a sbírání informací. Dále tak v novinářství jako odvozené adjektivum investigativní ve spojení investigativní novinářství. Označuje činnost novináře, který vyhledává a shromažďuje informace, zejména o podezřelém jednání veřejných činitelů. Ať už je podezřelé mravně, anebo dokonce kriminálně, veřejní činitelé mají jak důvody, tak i prostředky, jak takové jednání a jeho stopy skrývat. Slavné úspěchy investigativních novinářů, například aféra Watergate, dokládají, že jejich činnost může být i nebezpečná. Investigativní novinářství je důležitá součást společenské kontroly vládních a politických představitelů, úřadů a vysokých úředníků, kteří mají v rukou svěřené prostředky a svěřenou moc státu, případně kraje, obce a podobně. Ovšem i sama činnost investigativního novináře by se měla řídit požadavky novinářské etiky, zejména požadavkem nezveřejňovat neověřené údaje, nepřekrucovat skutečnosti a respektovat lidskou důstojnost.

Další zdroje informací o slovu Investigativní

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Investigativní ve vyhledávači DuckDuckGo

Vyhledat pojem Investigativní ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Vyhledat slovo Investigativní ve vyhledávači Yandex

Vyhledat heslo Investigativní ve fulltextu Seznam.cz

Hledat pojem Investigativní ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Investigativní ve Wikimedia Commons

Dál můžete zkusit hledat slovo Investigativní například ve Wikizdrojích, v Google překladači, v evropském vyhledávači Qwant, ve fulltextu Google.cz nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Výběr z náhodných odborných pojmů, hesel, termínů

Právě nyní již víte jaký je význam slova Investigativní? resp. co znamená Investigativní? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Investigativní, odpověď na dotaz co je to Investigativní?. Víte např. kdo to je Eric Clapton? Znáte a víte kdo je Bolek Polívka? Berte v úvahu, že termíny mohou mít víc definic podle různých oborů. Doporučujeme vám proto porozhlédnout se v jiných kategoriích (než politika). Některé texty obsahují odkaz a krátkou citaci z české Wikipedie. Ty spadají pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího slovníková hesla, přesné vysvětlení slov, zajímavosti, popisy termínů, významy slov, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Chcete zatraktivnit vzhled vašeho tabletu, mobilního telefonu nebo počítače? Nejrychlejším a nejlevnějším způsobem je změna pozadí pracovní plochy. Na naši partnerské stránce naleznete populární tapetu ledovec, romantickou chatrč případně tapety zvířátek.