Co je to?
Odborný výraz, definice slova Zvratné zájmeno. Co znamená pojem Zvratné zájmeno z kategorie Český jazyk?

Co je to Zvratné zájmeno? Význam slova

Co znamená termín, vysvětlení pojmu Zvratné zájmeno?

Zvratné zájmeno je gramatická kategorie. Cílem zvratného slovesa je vyjádření vztahu k věci nebo osobě, která je podmětem té samé věty. Nečiní se rozdíl mezi tím, jestli se jedná o první, druhou nebo třetí osobu.
Zvratným zájmenem může být například tvar se si, sebe, sobě a podobně. Některá slovesa nemohou bez zvratného zájmena existovat. Tento typ zájmen se často využívá také v trpném rodě.


Co je to Zvratné zájmeno? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Zvratné zájmeno. Co znamená pojem Zvratné zájmeno z kategorie Český jazyk?

Neručíme za pravdivost uvedených informací. Text byl sepsán pro server Superia.cz

Sdílejte tento text s heslem Zvratné zájmeno s vašimi přáteli na sociálních sítích Twitter, Redditu nebo Facebook.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Heslo Zvratné zájmeno patří do kategorie Český jazyk

Klíčová slova: lexikon, wiki, význam, formulace, Zvratné zájmeno, termín, Český jazyk, terminologie, odborný výraz, co znamená, definice, pojem, synonymum, co to je, terminus technicus, slovo, slovník, informace


Pojem Zvratné zájmeno je v kategorii Český jazyk, ilustrační obrázek

Hledejte v dalších zdrojích

Vyhledat slovo Zvratné zájmeno ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Zvratné zájmeno ve Wikimedia Commons

Hledat pojem Zvratné zájmeno ve fulltextu Seznam.cz

Vyhledat termín Zvratné zájmeno ve Wikipedii

Hledat videa s názvem Zvratné zájmeno na Youtube

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Zvratné zájmeno ve vyhledávači DuckDuckGo

Dál můžete zkusit hledat slovo Zvratné zájmeno například ve Wikislovníku, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve fulltextu Google.cz, v Microsoft Bing nebo v projektu slovnik.cz.

Náhodných výběr hesel, pojmů a odborných termínů

Tyto stránky vám umožnili zjistit jaký je přesný význam slova Zvratné zájmeno? resp. jaký je význam pojmu Zvratné zájmeno? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Zvratné zájmeno, odpověď na dotaz co je to Zvratné zájmeno?. Víte např. kdo to je Soudkyně Barbara? Znáte a víte kdo je Ivan Luťanský? Berte v úvahu, že termíny mohou mít víc definic podle toho o jaký obor se jedná. Proto se porozhlédněte i v jiných sekcích (než Český jazyk). Vybrané texty jsou rozšířené o citaci z české verze internetové encyklopedie Wikipedia.cz. Samozřejmě uvádíme i odkazu na konkrétní podstránku tohoto projektu. S těmi lze dále pracovat při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu projektu shromažďujícího zajímavosti, slovníková hesla, známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů, popisy termínů, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Víte, co znamená zkratka HPP, JOP nebo EIA? Odpověď můžete získat zde.