Co je to?
Odborný výraz, definice slova Souřadné slovo. Co znamená pojem Souřadné slovo z kategorie Český jazyk?

Co je to Souřadné slovo? Význam slova

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Souřadné slovo

Souřadné slovo je slovo příbuzného významu, které patří k jednomu společnému nadřazenému slovu. Jedná se o jazykovědný termín. Jazykověda označuje z hlediska syntaxe souřadná slova jako prvky, které jsou spolu spojeny, ale nejsou na sobě závislé ani významem, ani gramaticky.
Souřadná slova jsou i stejně platná a jsou schopna existovat zcela samostatně. Mohou být také dále rozvíjena. Opakem souřadného slova je pak slovo podřazené.
Příklad: Slovo tenis je souřadné se slovem hokej, společným nadřazeným slovem je sport.


Co je to Souřadné slovo? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Souřadné slovo. Co znamená pojem Souřadné slovo z kategorie Český jazyk?

Neručíme za aktuálnost a správnost uvedených informací, chyby vyhrazeny. Napsáno redaktory Superia.cz

Sdílejte tuto stránku se slovem Souřadné slovo s blízkými na Twitteru, Redditu nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Termín Souřadné slovo je v kategorii Český jazyk

Klíčová slova: Souřadné slovo, význam pojmu, lexikon, názvosloví, odborné názvosloví, přesný význam, synonymum, heslo, terminologie, termín, informace, přesný výraz, pojem, slovník, co to je, význam slova, formulace, terminus technicus


Pojem Souřadné slovo je v kategorii Český jazyk, ilustrační obrázek

Další informační zdroje o slovu Souřadné slovo

Hledat termín Souřadné slovo ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Souřadné slovo ve vyhledávači DuckDuckGo

Najít výraz Souřadné slovo ve Wikislovníku

Zkusit najít pojem Souřadné slovo ve Wikipedii

Hledat pojem Souřadné slovo ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Vyhledat termín Souřadné slovo na Google.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Souřadné slovo například ve vyhledávači Seznam.cz, v projektu slovnik.cz, ve ruském vyhledávači Yandex, ve ekologickém vyhledávači Ecosia nebo v Google překladači.

Víte, co znamenají tato slova, odborné termíny a pojmy?

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku co znamená Souřadné slovo? resp. co přesně znamená slovo Souřadné slovo? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Souřadné slovo, odpověď na dotaz co je to Souřadné slovo?. Víte např. kdo to je Císařovna? Znáte a víte kdo je Harry Truman? Jednotlivé termíny, pojmy, slova mohou mít vícero významů v různém kontextu, v různých oborech. Proto případně zapátrejte po pojmu Souřadné slovo i v jiných kategoriích (než Český jazyk). U části textů najdete citaci z české Wikipedie. Spolu s textem je vždy uvedena i url adresa na konkrétní stránku projektu. Ty lze dále používat při splnění licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, musíme vám poděkovat za návštívení internetového slovníku, který shromažďuje významy slov, definice odborných pojmů, zajímavosti, přesné vysvětlení slov, slovníková hesla, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Syn, sytý, sýr ... Dokázali byste z hlavy vyjmenovat všechna vyjmenovaná slova po S?