Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Goodwill. Co znamená pojem Goodwill z kategorie Ekonomie?

Co to je Goodwill? Význam slova

Význam termínu, výrazu, vysvětlení pojmu Goodwill

Goodwill obchodní společnosti se používá jako pojem v rámci ekonomie. Označuje se tím rozdíl mezi tržní hodnotou firmy a aktivy obchodní společnosti, snížené o závazky. Goodwill označuje hodnotu nehmotného, nevlastněného majetku obchodní společnosti. Může se jednat o dobré vztahy se zákazníky, zkušené zaměstnance a dobré jméno firmy.
Goodwill též bere v potaz postavení obchodní společnosti na trhu, kvalitu a tradici. Kvalita a trvanlivost výrobků zvyšuje prestiž firmy v očích společnosti.


Co je to Goodwill? Význam slova, termín, Odborný termín, výraz, slovo Goodwill. Co znamená pojem Goodwill z kategorie Ekonomie?

Uvedené informace jsou bez záruky. Text byl sepsán pro server Superia.cz

Definici slova Goodwill můžete sdílet s kolegy na webových službách typu Pinterest, Facebook, Twitter nebo Reddit.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Pojem Goodwill je v kategorii Ekonomie

Klíčová slova: vysvětlení, význam, Ekonomie, co znamená, termín, pojem, synonymum, definice pojmu, co je to Goodwill?, odborné názvosloví, přesný význam, wiki, slovník, význam pojmu, terminologie, heslo, popis, přesný výraz


Pojem Goodwill je v kategorii Ekonomie, ilustrační obrázek

Co označuje termín Goodwill? Definice výrazu, slova, termínu z projektu Wikipedia

Níže umístěný text je převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Více zde. Licence CC-BY-SA.

Goodwill obchodní společnosti je ekonomický pojem označující rozdíl mezi tržní hodnotou firmy a aktivy obchodní společnosti, snížené o závazky. Označuje hodnotu nevlastněného, nehmotného majetku obchodní společnosti jako jsou například dobré vztahy se zákazníky, jméno firmy nebo zkušení zaměstnanci. Reflektuje postavení obchodní společnosti na trhu, kvalitu a hlavně tradici. Vysoký goodwill mají třeba známí výrobci luxusního zboží. Kvalita a dlouhověkost jejich výrobků jim zajišťují potřebné renomé v očích spotřebitelů. Goodwill se dá rozlišovat dvěma způsoby, na goodwill původní a druhotný. Původní goodwill se vytváří vlastní činností obchodní společnosti, není však v účetnictví obchodní společnosti vykazován, protože není spolehlivě ocenitelný. Druhotný goodwill získává společnost při akvizici jiné společnosti.

Doporučené zdroje informací k dalšímu studiu

Zkusit najít heslo Goodwill ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Hledat pojem Goodwill ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit najít pojem Goodwill na Google.cz

Najít slovo Goodwill ve Wikizdrojích

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Goodwill ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Goodwill ve Wikimedia Commons

Dál můžete zkusit hledat slovo Goodwill například v evropském vyhledávači Qwant, v projektu slovnik.cz, ve Wikislovníku, v Microsoft Bing nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Často hledané pojmy, výrazy, odborné termíny a slova

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku co je to Goodwill? resp. co se vlastně skrývá pod slovem Goodwill? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Goodwill, odpověď na dotaz co je to Goodwill?. Víte např. kdo to je Thálie? Znáte a víte kdo je Jiří Šmejc? Neměli byste zapomenout na to, že ke každému výrazu, může existovat víc definic v různých oborech lidské činnosti. Proto případně zapátrejte i v jiných kategoriích (než Ekonomie). U některých pojmů uvádíme i doplňující definici pojmu z Wikipedie včetně odkazu na konkrétní stránku Wikipedie, kde se dočtete více. Ty lze využívat v souladu s licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu internetové encyklopedie, která shromažďuje definice odborných pojmů, zajímavosti, známé i neznámé pojmy, významy slov, popisy termínů, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Taky máte někdy KOPR? Tím nemyslíme zeleninu, ale trošku hanlivou avšak výstižnou zkratku.