Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Goodwill. Co znamená pojem Goodwill z kategorie Ekonomie?

Co to je Goodwill? Význam slova

Pojem, definice termínu, vysvětlení slova Goodwill

Goodwill obchodní společnosti se používá jako pojem v rámci ekonomie. Označuje se tím rozdíl mezi tržní hodnotou firmy a aktivy obchodní společnosti, snížené o závazky. Goodwill označuje hodnotu nehmotného, nevlastněného majetku obchodní společnosti. Může se jednat o dobré vztahy se zákazníky, zkušené zaměstnance a dobré jméno firmy.
Goodwill též bere v potaz postavení obchodní společnosti na trhu, kvalitu a tradici. Kvalita a trvanlivost výrobků zvyšuje prestiž firmy v očích společnosti.


Co je to Goodwill? Význam slova, termín, Odborný termín, výraz, slovo Goodwill. Co znamená pojem Goodwill z kategorie Ekonomie?

Texty mohou obsahovat chyby nebo překlepy, za které se předem omlouváme. Uvedený text byl přidán redaktory Superia.cz

Tento text samozřejmě můžete sdílet s přáteli a kamarády prostřednictvím uvedených tlačítek na sociálních sítích Facebook nebo Twitter.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Goodwill je v sekci Ekonomie

Klíčová slova: co to je, lexikon, formulace, termín, terminologie, heslo, význam, co znamená, terminus technicus, přesný význam, význam pojmu, popis, Goodwill, informace, wiki, odborný výraz, význam slova, Ekonomie


Pojem Goodwill je v kategorii Ekonomie, ilustrační obrázek

Co označuje termín Goodwill? Definice termínu, výrazu z projektu Wikipedia

Následující text definice pojmu byl převzat z projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Goodwill obchodní společnosti je ekonomický pojem označující rozdíl mezi tržní hodnotou firmy a aktivy obchodní společnosti, snížené o závazky. Označuje hodnotu nevlastněného, nehmotného majetku obchodní společnosti jako jsou například dobré vztahy se zákazníky, jméno firmy nebo zkušení zaměstnanci. Reflektuje postavení obchodní společnosti na trhu, kvalitu a hlavně tradici. Vysoký goodwill mají třeba známí výrobci luxusního zboží. Kvalita a dlouhověkost jejich výrobků jim zajišťují potřebné renomé v očích spotřebitelů. Goodwill se dá rozlišovat dvěma způsoby, na goodwill původní a druhotný. Původní goodwill se vytváří vlastní činností obchodní společnosti, není však v účetnictví obchodní společnosti vykazován, protože není spolehlivě ocenitelný. Druhotný goodwill získává společnost při akvizici jiné společnosti.

Další možné informační zdroje

Zkusit najít pojem Goodwill ve Wikislovníku

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Goodwill ve Wikimedia Commons

Vyhledat termín Goodwill ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat videa s názvem Goodwill na Youtube

Hledat slovo Goodwill ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Najít pojem Goodwill ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Goodwill například ve fulltextu Google.cz, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve Wikizdrojích, ve vyhledávači Seznam.cz nebo v Google překladači.

Doporučené odborné pojmy, termíny, výrazy a hesla

Na stránce jste se mohli dozvědět: co znamená slovo Goodwill? resp. jaký je přesný význam slova Goodwill? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Goodwill, odpověď na dotaz co je to Goodwill?. Víte např. kdo to je Eva Hrušková? Znáte a víte kdo je Jiří Šmejc? Jednotlivé termíny, pojmy, slova mohou mít vícero významů v závislosti na oboru a kontextu. Zkuste proto též hledat synonymum ke slovu Goodwill v jiné sekci než Ekonomie. Některé texty obsahují odkaz a krátkou citaci z české Wikipedie. Tyto lze přebírat, upravovat a dále šířit při splnění licenčního ujednání CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu internetového projektu shromažďujícího slovníková hesla, zajímavosti, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, významy slov, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Taky máte někdy KOPR? Tím nemyslíme zeleninu, ale trošku hanlivou avšak výstižnou zkratku.