Co je to?
Definice výrazu Goodwill. Co znamená odborný pojem Goodwill z kategorie Ekonomie?

Co je Goodwill?

Vysvětlení pojmu, termínu, hesla, výrazu Goodwill

Goodwill obchodní společnosti se používá jako pojem v rámci ekonomie. Označuje se tím rozdíl mezi tržní hodnotou firmy a aktivy obchodní společnosti, snížené o závazky. Goodwill označuje hodnotu nehmotného, nevlastněného majetku obchodní společnosti. Může se jednat o dobré vztahy se zákazníky, zkušené zaměstnance a dobré jméno firmy.
Goodwill též bere v potaz postavení obchodní společnosti na trhu, kvalitu a tradici. Kvalita a trvanlivost výrobků zvyšuje prestiž firmy v očích společnosti.


Co je to Goodwill? Význam slova, termín, Definice výrazu Goodwill. Co znamená odborný pojem Goodwill z kategorie Ekonomie?

Chyby vyhrazeny. Uvedený text sepsán reaktory Superia.cz

Uvedený text s definicí slova Goodwill můžete samozřejmě sdílet s ostatními na společených (komunitních, sociálních) webech jako je Facebook, Reddit, síť X (Twitter) nebo Pinterest.

 Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku 

Termín Goodwill je v sekci ekonomie

Klíčová slova: ekonomie, co je to Goodwill?, význam, ekonomie, pojem, názvosloví, informace, termín, lexikon, popis, terminus technicus, přesný výraz, co to je, definice pojmu, odborný výraz, význam pojmu, odborné názvosloví, slovník


Pojem Goodwill je v kategorii ekonomie, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Goodwill? Odborný výraz, termín, definice slova z Wikipedie

Níže uvedený text byl převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Goodwill obchodní společnosti je ekonomický pojem označující rozdíl mezi tržní hodnotou firmy a aktivy obchodní společnosti, snížené o závazky. Označuje hodnotu nevlastněného, nehmotného majetku obchodní společnosti jako jsou například dobré vztahy se zákazníky, jméno firmy nebo zkušení zaměstnanci. Reflektuje postavení obchodní společnosti na trhu, kvalitu a hlavně tradici. Vysoký goodwill mají třeba známí výrobci luxusního zboží. Kvalita a dlouhověkost jejich výrobků jim zajišťují potřebné renomé v očích spotřebitelů. Goodwill se dá rozlišovat dvěma způsoby, na goodwill původní a druhotný. Původní goodwill se vytváří vlastní činností obchodní společnosti, není však v účetnictví obchodní společnosti vykazován, protože není spolehlivě ocenitelný. Druhotný goodwill získává společnost při akvizici jiné společnosti.

Hledejte výraz Goodwill v dalších zdrojích

Hledat pojem Goodwill ve Wikizdrojích

Zkusit najít výraz Goodwill ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Hledat frázi Goodwill ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Vyhledat heslo Goodwill ve Wikislovníku

Hledat slovo Goodwill ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit najít heslo Goodwill ve vyhledávači Yahoo

Dál můžete zkusit hledat slovo Goodwill například v evropském vyhledávači Qwant, v Lingea slovnících, v Google obrázcích, ve ruském vyhledávači Yandex nebo v Google překladači.

Často hledaná slova, termíny a odborné pojmy

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku co znamená Goodwill? resp. jaký je význam slova Goodwill? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Goodwill, odpověď na dotaz co je to Goodwill?. Víte např. kdo to je Joachim von Ribbentrop? Znáte a víte kdo je Pantáta? Texty bohužel nestíháme pravidelně upravovat, proto mohou obsahovat zastaralé, neaktuální, neplatné nebo nepřesné údaje. vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Nezbývá, než vám doporučit hledání v jiných kategoriích než je ekonomie. Některé pojmy obsahují i krátkou citaci z české Wikipedie včetně internetového odkazu na podrobný popis. Ty lze dále používat při splnění licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, vážení návštěvníci, děkujeme za návštěvu webových stránek shromažďujících zajímavosti, definice odborných pojmů, slovníková hesla, popisy termínů, významy slov, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Taky máte někdy KOPR? Tím nemyslíme zeleninu, ale trošku hanlivou avšak výstižnou zkratku.