Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Goodwill. Co znamená pojem Goodwill z kategorie Ekonomie?

Co to je Goodwill? Význam slova

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Goodwill

Goodwill obchodní společnosti se používá jako pojem v rámci ekonomie. Označuje se tím rozdíl mezi tržní hodnotou firmy a aktivy obchodní společnosti, snížené o závazky. Goodwill označuje hodnotu nehmotného, nevlastněného majetku obchodní společnosti. Může se jednat o dobré vztahy se zákazníky, zkušené zaměstnance a dobré jméno firmy.
Goodwill též bere v potaz postavení obchodní společnosti na trhu, kvalitu a tradici. Kvalita a trvanlivost výrobků zvyšuje prestiž firmy v očích společnosti.


Co je to Goodwill? Význam slova, termín, Odborný termín, výraz, slovo Goodwill. Co znamená pojem Goodwill z kategorie Ekonomie?

Omlouváme se za možné chyby v textech. Text napsán pro Superia.cz

Sdílejte tuto stránku se slovem Goodwill s vašimi známými a kamarády na Twitteru, Redditu, Pinterestu, Facebooku nebo na jiných, zde neuvedených sociálních sítích.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Termín Goodwill je v kategorii Ekonomie

Klíčová slova: slovo, formulace, význam slova, význam, informace, vysvětlení, definice pojmu, definice, heslo, wiki, terminologie, lexikon, synonymum, Goodwill, pojem, co je to Goodwill?, slovník, přesný výraz


Pojem Goodwill je v kategorii Ekonomie, ilustrační obrázek

Co označuje termín Goodwill? Definice slova, termínu z projektu Wikipedia

Uvedená defice je převzata z internetové online encyklopedie Wikipedia. Odkaz na článek je zde. Licence CC-BY-SA.

Goodwill obchodní společnosti je ekonomický pojem označující rozdíl mezi tržní hodnotou firmy a aktivy obchodní společnosti, snížené o závazky. Označuje hodnotu nevlastněného, nehmotného majetku obchodní společnosti jako jsou například dobré vztahy se zákazníky, jméno firmy nebo zkušení zaměstnanci. Reflektuje postavení obchodní společnosti na trhu, kvalitu a hlavně tradici. Vysoký goodwill mají třeba známí výrobci luxusního zboží. Kvalita a dlouhověkost jejich výrobků jim zajišťují potřebné renomé v očích spotřebitelů. Goodwill se dá rozlišovat dvěma způsoby, na goodwill původní a druhotný. Původní goodwill se vytváří vlastní činností obchodní společnosti, není však v účetnictví obchodní společnosti vykazován, protože není spolehlivě ocenitelný. Druhotný goodwill získává společnost při akvizici jiné společnosti.

Linky na další online zdroje

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Goodwill ve Wikimedia Commons

Vyhledat slovo Goodwill ve Wikizdrojích

Zkusit najít termín Goodwill ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit najít heslo Goodwill ve fulltextu Seznam.cz

Hledat videa s názvem Goodwill na Youtube

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Goodwill ve vyhledávači DuckDuckGo

Dál můžete zkusit hledat slovo Goodwill například ve fulltextu Google.cz, v projektu slovnik.cz, v Seznam.cz slovníku cizích slov, v evropském vyhledávači Qwant nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Doporučujeme tyto odborné pojmy, výrazy a termíny

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku jaká je definice slova Goodwill? resp. co znamená Goodwill? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Goodwill, odpověď na dotaz co je to Goodwill?. Víte např. kdo to je Scarlett Johansson? Znáte a víte kdo je Jiří Šmejc? Jednotlivá slova, termíny, hesla můžou mít víc definic v různém kontextu, v různých oborech. Proto případně zapátrejte po pojmu Goodwill i v jiných kategoriích (než Ekonomie). U části textů najdete citaci z české Wikipedie. Spolu s textem je vždy uvedena i url adresa na konkrétní stránku projektu. Ty lze dále používat při splnění licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, děkujeme za návštěvu online projektu (slovníku) shromažďujícího slovníková hesla, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy, popisy termínů, významy slov s názvem Co Je To?.

Taky máte někdy KOPR? Tím nemyslíme zeleninu, ale trošku hanlivou avšak výstižnou zkratku.