Co je to?
Odborný výraz, definice slova Renesance. Co znamená pojem Renesance z kategorie Kultura?

Co je to Renesance? Význam slova

Co znamená pojem, definice termínu Renesance?

Renesance je pojmenování uměleckého slohu, který následoval po gotice. Vznikl ve Florencii ve 13. století a znamenal určitý návrat a obdiv k antice. Renesance přinesla obrovský rozvoj vědy a umění. Lidé se již neobraceli jen k Bohu, ale věřilo se více v sílu lidského rozumu.
Umělci se stávali uznávanými členy společnosti. Renesanční vzdělanost byla ovlivněna také vynálezem knihtisku.

Co je to Renesance? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Renesance. Co znamená pojem Renesance z kategorie Kultura?

Texty mohou obsahovat chyby. Text napsán pro Superia.cz

Velmi by nás potěšilo, pakliže byste sdíleli text Renesance se známými na Pinterestu, Facebooku nebo Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Renesance se nachází v sekci Kultura

Klíčová slova: přesný výraz, Kultura, odborné názvosloví, synonymum, co je to Renesance?, terminus technicus, informace, lexikon, význam pojmu, terminologie, co to je, Renesance, formulace, význam slova, co znamená, heslo, názvosloví, slovo


Pojem Renesance je v kategorii Kultura, ilustrační obrázek

Co označuje termín Renesance? Definice termínu, výrazu z projektu Wikipedia

Následující popis pojmu byl převzat ze stránek Wikipedia.cz, více se dozvíte zde. Licence CC-BY-SA.

Renesance (též renezance) je umělecký sloh a historická epocha trvající od 14. do 17. století. Vyznačoval se mimo jiné zesvětštěním, individualismem a návratem k antice. Též je úzce spjat s humanismem.
Pojem znovuzrození (rinascenza) byl poprvé užit pro období rozkvětu umění a vědy, které začalo na konci 13. století v Itálii, italským historikem Giorgiem Vasarim v roce 1550. Pojem renesance je francouzský překlad užitý francouzským historikem Jules Micheletem a dále rozšířený švýcarským historikem umění Jacobem Burckhardtem v 19. století.
Během poslední čtvrtiny 20. století se někteří historikové začali vyjadřovat v tom smyslu, že renesancí mohlo být více. Uvažuje se o renesanci 12. století a již zavedeným a obecně přijímaným pojmem je karolinská renesance. Dále je výraz užíván ve spojení s národními procesy v tomto období, např. anglická renesance, italská renesance atd.

Další možné informační zdroje

Najít výraz Renesance ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Najít termín Renesance ve vyhledávači Yandex

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Renesance ve Wikimedia Commons

Vyhledat výraz Renesance ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Vyhledat pojem Renesance ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Najít slovo Renesance ve Wikizdrojích

Dál můžete zkusit hledat slovo Renesance například ve fulltextu Google.cz, v nabídce zboží na Heureka.cz, ve Wikislovníku, v evropském vyhledávači Qwant nebo v Lingea slovnících.

Náhodná hesla, významy slov, odborných termíny, výrazy a pojmy

Na této webové stránce jste se dozvěděli jaká je definice termínu Renesance? resp. co je to Renesance? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Renesance, odpověď na dotaz co je to Renesance?. Víte např. kdo to je Jan Amos Komenský? Znáte a víte kdo je Sluníčkář? Jednotlivá slova mohou mít vícero významů v závislosti na oboru a kontextu. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než Kultura. K vybraným textům jsme doplnili citaci z projektu Wikipedia.cz včetně odkazu na konkrétní podstránku na Wikipedii, kde se dozvíte víc. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, popisy termínů, zajímavosti, přesné vysvětlení slov, významy slov s názvem Co Je To?.

Chcete se dozvědět kdo slaví svátek (jmeniny) na Slovensku, v Polsku, Německu nebo v České republice? Pak se podívejte na web obsahující kalendář svátků.