Co je to?
Výraz, termín, definice slova Indukčnost. Co znamená odborný pojem Indukčnost z kategorie Fyzika?

Co je to Indukčnost? Význam slova

Vysvětlení pojmu, termínu, hesla, výrazu Indukčnost

Indukčnost je zkrácený název pro vlastní indukčnost, tedy fyzikální veličinu, která vyjadřuje schopnost konfigurace těles elektricky vodivých, kterými protéká elektrický proud, vytvořit ve svém okolí magnetické pole. Tuto veličinu lze stanovit pro stacionární magnetické pole. Jde o koeficient úměrnosti mezi magnetickým indukčním tokem, který se tvoří v uzavřené vodivé smyčce, a mezi velikostí stacionárního elektrického proudu, který smyčkou protéká.
Při stejné velikost procházejícího elektrického proudu roste indukčnost úměrně síle magnetického pole ve smyčce a okolí. Pokud by se jednalo nestacionární pole, šlo by o míru indukovat elektrické napětí ve vodiči. To se děje změnou magnetického toku.


Co je to Indukčnost? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Indukčnost. Co znamená odborný pojem Indukčnost z kategorie Fyzika?

Uvedené informace jsou bez záruky. Napsáno redaktory Superia.cz

Velmi by nás potěšilo, pakliže byste sdíleli text Indukčnost se známými na Pinterestu, Facebooku nebo Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Pojem Indukčnost se nachází v sekci Fyzika

Klíčová slova: Fyzika, termín, co to je, heslo, přesný význam, odborný výraz, pojem, definice pojmu, terminus technicus, Fyzika, wiki, co znamená, slovník, informace, Indukčnost, co je to Indukčnost?, význam slova, popis


Pojem Indukčnost je v kategorii Fyzika, ilustrační obrázek

Ve Wikipedii se o termínu Indukčnost píše následující

Následující popis pojmu byl převzat ze stránek Wikipedia.cz, více se dozvíte zde. Licence CC-BY-SA.

Vlastní indukčnost či zkráceně indukčnost je fyzikální veličina, vyjadřující schopnost dané konfigurace elektricky vodivých těles protékaných elektrickým proudem vytvářet ve svém okolí magnetické pole.
Vlastní indukčnost lze rozumně stanovit pro stacionární a kvazistacionární magnetické pole. Primárně je definována jako koeficient úměrnosti mezi magnetickým indukčním tokem vytvářeným v tenké uzavřené vodivé smyčce a velikostí stacionárního elektrického proudu, kterým je protékána. Kolikrát větší je indukčnost, tolikrát silnější magnetické pole vznikne ve smyčce a jejím okolí při stejné velikosti procházejícího elektrického proudu. Tato definice umožňuje zobecnění jak na složitější konfigurace vodičů (jako jsou např. cívky), tak na pouhý element vodiče.

Hledejte v dalších online informačních zdrojích

Hledat pojem Indukčnost ve Wikizdrojích

Zkusit najít výraz Indukčnost ve vyhledávači Qwant

Zkusit najít heslo Indukčnost ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Zkusit najít termín Indukčnost ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Najít termín Indukčnost ve vyhledávači Yandex

Hledat videa s názvem Indukčnost na Youtube

Dál můžete zkusit hledat slovo Indukčnost například ve Wikislovníku, v ABC slovníku cizích slov a synonym, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, ve fulltextu Google.cz nebo v Lingea slovnících.

Náhodných výběr odborných pojmů, termínů a slov

Na této webové stránce jste se dozvěděli co je to Indukčnost? resp. co se vlastně skrývá pod slovem Indukčnost? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Indukčnost, odpověď na dotaz co je to Indukčnost?. Víte např. kdo to je Chuligán? Znáte a víte kdo je Eva Holubová? Berte v úvahu, že termíny mohou mít víc definic podle toho o jaký obor se jedná. Doporučujeme vám proto porozhlédnout se v jiných kategoriích (než Fyzika). K vybraným textům jsme doplnili citaci z projektu Wikipedia.cz včetně odkazu na konkrétní podstránku na Wikipedii, kde se dozvíte víc. Ty spadají pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme, že jste navštívili online slovníkový projekt zaměřený na popisy termínů, zajímavosti, významy slov, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Víte, co znamená zkratka HPP, JOP nebo EIA? Odpověď můžete získat zde.