Co je to?
Výraz, termín, definice slova Asanace. Co znamená odborný pojem Asanace z kategorie Různé?

Co je to Asanace? Význam slova

Co znamená termín, vysvětlení pojmu Asanace?

Asanace je úprava, která vede ke zlepšení životního prostředí. Jedná se o označení pocházející z 18. století, kdy byly ve městech natolik nevyhovující hygienické podmínky, že bylo nutné jejich komplexní zlepšení.
Při asanaci se modernizují jednotlivé objekty nebo celé části měst, jednotlivé stavby se opravují a přestavují nebo dojde k celkové demolici. Asanují se tedy starší objekty nebo městské čtvrti tak, aby vyhovovaly současným hygienickým normám.


Co je to Asanace? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Asanace. Co znamená odborný pojem Asanace z kategorie Různé?

Texty mohou obsahovat chyby nebo překlepy, za které se předem omlouváme. Sepsáno redaktory Superia.cz

Zaujalo vás slovo, termín Asanace? Potom se o definici podělte s blízkými na sociálních sítích jako je Facebook a Twitter.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Asanace se nachází v kategorii Různé

Klíčová slova: pojem, vysvětlení, odborný výraz, co to je, názvosloví, definice, přesný význam, význam pojmu, popis, termín, slovo, formulace, definice pojmu, odborné názvosloví, wiki, Různé, terminus technicus, přesný výraz


Pojem Asanace je v kategorii Různé, ilustrační obrázek

Co označuje termín Asanace? Výraz, definice slova z projektu Wikipedia

Následující definice termínu byla převzata z internetového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Asanace (z lat. sanare a franc. assainir, ozdravit) je soubor opatření sloužících k ozdravení životního prostředí, ať už v přírodě nebo ve městě, kde má za cíl zlepšení hygienických podmínek. Ve městě se při asanaci provádí rozsáhlé stavební úpravy často zahrnující demolici objektů a následnou novou výstavbu.
Asanace přináší výrazné migrační pohyby, změny v sociální struktuře obyvatel, v cenách nemovitostí ap. Příkladem necitlivé velkoplošné asanace byla likvidace pražského židovského ghetta na přelomu 19. a 20. století.

Hledejte v dalších zdrojích

Hledat výraz Asanace ve vyhledávači Qwant

Zkusit najít výraz Asanace ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit najít pojem Asanace ve Wikislovníku

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Asanace ve vyhledávači DuckDuckGo

Vyhledat heslo Asanace ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Hledat pojem Asanace ve Wikizdrojích

Dál můžete zkusit hledat slovo Asanace například ve videích na Youtube, v Google překladači, v Seznam.cz slovníku cizích slov, ve fulltextu Google.cz nebo v Lingea slovnících.

Často hledaná slova, termíny a odborné pojmy

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku co znamená slovo Asanace? resp. jaký je význam pojmu Asanace? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Asanace, odpověď na dotaz co je to Asanace?. Víte např. kdo to je Sketa? Znáte a víte kdo je Anna Fialová? Jednotlivá slova můžou mít několik významů podle toho o jaký obor se jedná. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než Různé). Některé pojmy jsou obohaceny o citaci z Wikipedie. U nich uvádíme i konkrétní url projektu kde se dozvíte více. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu webu shromažďujícího přesné vysvětlení slov, slovníková hesla, významy slov, zajímavosti, známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Tip nejen pro milovníky zvířátek. Pěkné tapety na plochu vašeho počítače.