Co je to?
Výraz, termín, definice slova Deviace. Co znamená odborný pojem Deviace z kategorie Psychologie?

Co je Deviace? Význam slova

Co znamená termín, vysvětlení pojmu Deviace?

Jako deviace se uvádí jakákoliv odchylka od sociální, kulturní nebo morální normy skupiny nebo jednotlivce. Pojem deviace se začal používat ve dvacátém století v sociologii a většinou měl hodnotící náboj. Deviace se netýká pouze jednotlivců, ale jsou známé celé deviantní skupiny jako například náboženská skupina Hare Krišna. Tato deviantní subkultura je minoritní a má jiné sociální normy, přičemž vede naprosto odlišný životní styl, než jaký vede většinová populace.
Vznik deviantního chování podléhá různým teoriím. Existují psychologické, biologické a sociologické teorie.


Co je to Deviace? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Deviace. Co znamená odborný pojem Deviace z kategorie Psychologie?

Možnost chyb vyhrazena. Text byl sepsán pro server Superia.cz

Definici slova Deviace můžete sdílet s vašimi známými a kamarády prostřednictvím níže uvedených buttonků na sociálních sítích Facebook, Reddit, Pinterest nebo Twitter.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu  

Termín Deviace je v kategorii psychologie

Klíčová slova: názvosloví, přesný výraz, co to je, heslo, psychologie, pojem, přesný význam, definice, odborný výraz, co znamená, psychologie, popis, slovo, lexikon, informace, význam, termín, formulace


Pojem Deviace je v kategorii psychologie, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Deviace? Odborný výraz, termín, definice slova z Wikipedie

Následující popis pojmu byl převzat ze stránek Wikipedia.cz, více se dozvíte zde. Licence CC-BY-SA.

Deviace (z lat. deviare, odchýlit se z cesty) znamená odchylku, v češtině obvykle jednání člověka nebo skupiny, které se odchyluje od sociální, kulturní nebo morální normy. Takové jednání se označuje jako deviantní a jednající člověk jako deviant. Tato odchylka od normy může být negativní (častější užití), ale i pozitivní. Opakem deviantního chování je chování konformní. Vnímání deviací se mění v závislosti na kulturním prostředí, na sociálním prostoru a času. Hodnocení určitého chování jako deviace závisí na hodnotícím subjektu a na jeho pojetí společenských norem; například i náboženská, ideová nebo mocenská menšina může považovat za deviantní jednání většiny, a současně být sama většinou považována za deviantní.

Odkazy na vyhledávače, online encyklopedie a slovníky

Hledat výraz Deviace na Google.cz

Vyhledat pojem Deviace ve fulltextu Seznam.cz

Vyhledat slovo Deviace ve vyhledávači Yandex

Najít heslo Deviace ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat videa s názvem Deviace na Youtube

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Deviace ve Wikimedia Commons

Dál můžete zkusit hledat slovo Deviace například v Microsoft Bing, v projektu slovnik.cz, ve ekologickém vyhledávači Ecosia, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo v Lingea slovnících.

Výběr náhodných odborných termínů, pojmů a hesel

Tyto stránky vám umožnili zjistit jaká je definice slova Deviace? resp. co to je Deviace? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Deviace, odpověď na dotaz co je to Deviace?. Víte např. kdo to je Lev Nikolajevič Tolstoj? Znáte a víte kdo je Jirka Král? Berte prosím v potaz, že jednotlivá slova mohou mít víc definic podle toho o jaký obor se jedná. Zkuste najít odborný termín i v jiné sekci než v psychologie. Některé texty jsme rozšířili i o krátkou citaci z Wikipedia.cz. K této citaci vždy uvádíme i odkaz na konkrétní stránku. Takový typ textu je distribuován pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, děkujeme vám za návštěvu projektu shromažďujícího přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, významy slov, zajímavosti, slovníková hesla, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Setkali jste se na internetu se zkratkou LOL nebo OMG a nevíte co znamená? Nejen tyto zkratky naleznete zde.