Co je to?
Definice výrazu Deviace. Co znamená odborný pojem Deviace z kategorie Psychologie?

Co to je Deviace? Význam slova

Co znamená výraz, termín, pojem, definice slova Deviace?

Jako deviace se uvádí jakákoliv odchylka od sociální, kulturní nebo morální normy skupiny nebo jednotlivce. Pojem deviace se začal používat ve dvacátém století v sociologii a většinou měl hodnotící náboj. Deviace se netýká pouze jednotlivců, ale jsou známé celé deviantní skupiny jako například náboženská skupina Hare Krišna. Tato deviantní subkultura je minoritní a má jiné sociální normy, přičemž vede naprosto odlišný životní styl, než jaký vede většinová populace.
Vznik deviantního chování podléhá různým teoriím. Existují psychologické, biologické a sociologické teorie.


Co je to Deviace? Význam slova, termín, Definice výrazu Deviace. Co znamená odborný pojem Deviace z kategorie Psychologie?

Veškeré texty jsou bez záruky. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Uvedený text můžete pochopitelně sdílet s přáteli a kamarády prostřednictvím uvedených tlačítek na sociálních sítích Facebook nebo Twitter.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Deviace se nachází v kategorii Psychologie

Klíčová slova: terminologie, co to je, slovo, přesný výraz, informace, Psychologie, význam, Deviace, termín, pojem, heslo, odborný výraz, wiki, slovník, co je to Deviace?, definice, názvosloví, synonymum


Pojem Deviace je v kategorii Psychologie, ilustrační obrázek

V encyklopedii Wikipedia se o termínu Deviace dozvíte následující

Uvedená defice je převzata z internetové online encyklopedie Wikipedia. Odkaz na článek je zde. Licence CC-BY-SA.

Deviace (z lat. deviare, odchýlit se z cesty) znamená odchylku, v češtině obvykle jednání člověka nebo skupiny, které se odchyluje od sociální, kulturní nebo morální normy. Takové jednání se označuje jako deviantní a jednající člověk jako deviant. Tato odchylka od normy může být negativní (častější užití), ale i pozitivní. Opakem deviantního chování je chování konformní. Vnímání deviací se mění v závislosti na kulturním prostředí, na sociálním prostoru a času. Hodnocení určitého chování jako deviace závisí na hodnotícím subjektu a na jeho pojetí společenských norem; například i náboženská, ideová nebo mocenská menšina může považovat za deviantní jednání většiny, a současně být sama většinou považována za deviantní.

Hledejte pojem Deviace v následujících vyhledávačích

Vyhledat pojem Deviace ve fulltextu Seznam.cz

Hledat pojem Deviace ve vyhledávači Yandex

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Deviace ve Wikimedia Commons

Hledat videa s názvem Deviace na Youtube

Zkusit najít slovo Deviace ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Deviace ve vyhledávači DuckDuckGo

Dál můžete zkusit hledat slovo Deviace například ve Wikizdrojích, v nabídce zboží na Heureka.cz, v evropském vyhledávači Qwant, ve fulltextu Google.cz nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Často hledaná slova, termíny a odborné pojmy

Na stránce jste se mohli dozvědět: co znamená slovo Deviace? resp. jaká je definice slova Deviace? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Deviace, odpověď na dotaz co je to Deviace?. Víte např. kdo to je Samorost? Znáte a víte kdo je Jaromír Soukup? Termíny, slova, pojmy, resp. hesla mohou mít různé významy v různých oborech lidské činnosti. Zkuste proto též hledat synonymum ke slovu Deviace v jiné sekci než Psychologie. Některé pojmy jsou obohaceny o citaci z Wikipedie. U nich uvádíme i konkrétní url projektu kde se dozvíte více. Tyto lze přebírat, upravovat a dále šířit při splnění licenčního ujednání CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu online internetového slovníku zaměřeného především na slovníková hesla, významy slov, zajímavosti, popisy termínů, známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Setkali jste se na internetu se zkratkou LOL nebo OMG a nevíte co znamená? Nejen tyto zkratky naleznete zde.