Co je to?
Definice výrazu Deviace. Co znamená odborný pojem Deviace z kategorie Psychologie?

Co to je Deviace? Význam slova

Co znamená heslo, definice termínu, pojmu Deviace?

Jako deviace se uvádí jakákoliv odchylka od sociální, kulturní nebo morální normy skupiny nebo jednotlivce. Pojem deviace se začal používat ve dvacátém století v sociologii a většinou měl hodnotící náboj. Deviace se netýká pouze jednotlivců, ale jsou známé celé deviantní skupiny jako například náboženská skupina Hare Krišna. Tato deviantní subkultura je minoritní a má jiné sociální normy, přičemž vede naprosto odlišný životní styl, než jaký vede většinová populace.
Vznik deviantního chování podléhá různým teoriím. Existují psychologické, biologické a sociologické teorie.


Co je to Deviace? Význam slova, termín, Definice výrazu Deviace. Co znamená odborný pojem Deviace z kategorie Psychologie?

Přes neustálou opakovanou kontrolu mohou být v textech chyby za něž se předem omlouváme. Napsáno redaktory Superia.cz

Tento krátký text můžete velmi snadno sdílet s vašimi známými a kamarády na Twitteru, Redditu, Pinterestu, Facebooku nebo na jiných, zde neuvedených sociálních sítích.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Termín Deviace patří do kategorie Psychologie

Klíčová slova: definice pojmu, odborné názvosloví, vysvětlení, Psychologie, definice, přesný výraz, co to je, přesný význam, význam slova, význam pojmu, pojem, terminologie, terminus technicus, informace, názvosloví, termín, co znamená, Psychologie


Pojem Deviace je v kategorii Psychologie, ilustrační obrázek

Ve Wikipedii se o heslu Deviace dozvíte následující

Níže umístěný text je převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Více zde. Licence CC-BY-SA.

Deviace (z lat. deviare, odchýlit se z cesty) znamená odchylku, v češtině obvykle jednání člověka nebo skupiny, které se odchyluje od sociální, kulturní nebo morální normy. Takové jednání se označuje jako deviantní a jednající člověk jako deviant. Tato odchylka od normy může být negativní (častější užití), ale i pozitivní. Opakem deviantního chování je chování konformní. Vnímání deviací se mění v závislosti na kulturním prostředí, na sociálním prostoru a času. Hodnocení určitého chování jako deviace závisí na hodnotícím subjektu a na jeho pojetí společenských norem; například i náboženská, ideová nebo mocenská menšina může považovat za deviantní jednání většiny, a současně být sama většinou považována za deviantní.

Pro další informace o termínu Deviace zkuste tyto odkazy

Zkusit najít heslo Deviace ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Hledat slovo Deviace ve fulltextu Seznam.cz

Najít slovo Deviace ve Wikizdrojích

Vyhledat pojem Deviace ve Wikislovníku

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Deviace ve Wikimedia Commons

Najít výraz Deviace ve vyhledávači Qwant

Dál můžete zkusit hledat slovo Deviace například ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve fulltextu Google.cz, ve ruském vyhledávači Yandex nebo v projektu slovnik.cz.

Další vybraná hesla, odborné termíny a pojmy

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku jaká je definice slova Deviace? resp. co se přesně ukrývá za slovem Deviace? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Deviace, odpověď na dotaz co je to Deviace?. Víte např. kdo to je Vladimir 518? Znáte a víte kdo je Jaromír Soukup? Jednotlivé termíny, pojmy, slova mohou mít vícero významů podle různých oborů. Proto případně zapátrejte po pojmu Deviace i v jiných kategoriích (než Psychologie). Vybrané texty jsou rozšířené o citaci z české verze internetové encyklopedie Wikipedia.cz. Samozřejmě uvádíme i odkazu na konkrétní podstránku tohoto projektu. Ty lze dále používat při splnění licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, musíme vám poděkovat za návštívení internetového slovníku, který shromažďuje známé i neznámé pojmy, významy slov, slovníková hesla, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Setkali jste se na internetu se zkratkou LOL nebo OMG a nevíte co znamená? Nejen tyto zkratky naleznete zde.