Co je to?
Výraz, termín, definice slova Deviace. Co znamená odborný pojem Deviace z kategorie Psychologie?

Co je to Deviace? Význam slova

Co znamená heslo, definice termínu, pojmu Deviace?

Jako deviace se uvádí jakákoliv odchylka od sociální, kulturní nebo morální normy skupiny nebo jednotlivce. Pojem deviace se začal používat ve dvacátém století v sociologii a většinou měl hodnotící náboj. Deviace se netýká pouze jednotlivců, ale jsou známé celé deviantní skupiny jako například náboženská skupina Hare Krišna. Tato deviantní subkultura je minoritní a má jiné sociální normy, přičemž vede naprosto odlišný životní styl, než jaký vede většinová populace.
Vznik deviantního chování podléhá různým teoriím. Existují psychologické, biologické a sociologické teorie.


Co je to Deviace? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Deviace. Co znamená odborný pojem Deviace z kategorie Psychologie?

Provozovatel neručí za aktuálnost a přesnost informací v textech. Napsáno redaktory Superia.cz

Definici pojmu Deviace sdílejte se známými prostřednictvím níže uvedených buttonků na sociálních sítích Facebook, Reddit, Pinterest nebo Twitter.

 Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu  

Pojem Deviace je v kategorii psychologie

Klíčová slova: přesný výraz, význam pojmu, definice, odborné názvosloví, význam slova, slovo, lexikon, terminus technicus, definice pojmu, formulace, terminologie, popis, slovník, přesný význam, termín, vysvětlení, informace, psychologie


Pojem Deviace je v kategorii psychologie, ilustrační obrázek

Co nám píše encyklopedie Wikipedia o termínu Deviace?

Následující definice pojmu pochází ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Deviace (z lat. deviare, odchýlit se z cesty) znamená odchylku, v češtině obvykle jednání člověka nebo skupiny, které se odchyluje od sociální, kulturní nebo morální normy. Takové jednání se označuje jako deviantní a jednající člověk jako deviant. Tato odchylka od normy může být negativní (častější užití), ale i pozitivní. Opakem deviantního chování je chování konformní. Vnímání deviací se mění v závislosti na kulturním prostředí, na sociálním prostoru a času. Hodnocení určitého chování jako deviace závisí na hodnotícím subjektu a na jeho pojetí společenských norem; například i náboženská, ideová nebo mocenská menšina může považovat za deviantní jednání většiny, a současně být sama většinou považována za deviantní.

Jiné zdroje informací o pojmu Deviace

Hledat slovo Deviace ve Wikizdrojích

Vyhledat výraz Deviace ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit najít heslo Deviace ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit najít pojem Deviace ve vyhledávači Yandex

Vyhledat pojem Deviace ve vyhledávači Qwant

Vyhledat heslo Deviace ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Dál můžete zkusit hledat slovo Deviace například ve ekologickém vyhledávači Ecosia, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve fulltextu Google.cz, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo v projektu slovnik.cz.

Podívejte se také na tyto odborné výrazy, pojmy, termíny a slova

Právě nyní již víte co je to Deviace? resp. co je to Deviace? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Deviace, odpověď na dotaz co je to Deviace?. Víte např. kdo to je Ponocný? Znáte a víte kdo je Jirka Král? Nezapomeňte, že jednotlivé výrazy mohou mít víc významů podle různých oborů. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než psychologie). U některých pojmů uvádíme i doplňující definici pojmu z Wikipedie včetně odkazu na konkrétní stránku Wikipedie, kde se dočtete více. Ty spadají pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme, že jste navštívili online slovníkový projekt zaměřený na významy slov, zajímavosti, popisy termínů, definice odborných pojmů, slovníková hesla, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Setkali jste se na internetu se zkratkou LOL nebo OMG a nevíte co znamená? Nejen tyto zkratky naleznete zde.