Co je to?
Definice výrazu Deviace. Co znamená odborný pojem Deviace z kategorie Psychologie?

Co to je Deviace? Význam slova

Vysvětlení pojmu, termínu, hesla, výrazu Deviace

Jako deviace se uvádí jakákoliv odchylka od sociální, kulturní nebo morální normy skupiny nebo jednotlivce. Pojem deviace se začal používat ve dvacátém století v sociologii a většinou měl hodnotící náboj. Deviace se netýká pouze jednotlivců, ale jsou známé celé deviantní skupiny jako například náboženská skupina Hare Krišna. Tato deviantní subkultura je minoritní a má jiné sociální normy, přičemž vede naprosto odlišný životní styl, než jaký vede většinová populace.
Vznik deviantního chování podléhá různým teoriím. Existují psychologické, biologické a sociologické teorie.


Co je to Deviace? Význam slova, termín, Definice výrazu Deviace. Co znamená odborný pojem Deviace z kategorie Psychologie?

Vyhrazujeme si možnost chyb v textech. Text vytvořen pro server Superia.cz

Uvedený text s definicí slova Deviace můžete samozřejmě sdílet s vašimi přáteli na Facebooku, Twitteru, Pinterestu, Redditu nebo na jiné sociální síti.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Pojem Deviace je v sekci Psychologie

Klíčová slova: wiki, přesný výraz, terminologie, termín, slovník, Psychologie, pojem, Psychologie, co je to Deviace?, slovo, co to je, terminus technicus, co znamená, lexikon, definice, vysvětlení, informace, odborné názvosloví


Pojem Deviace je v kategorii Psychologie, ilustrační obrázek

Ve Wikipedii se o termínu Deviace píše následující

(Uvedený text pochází online encyklopedie Wikipedia.cz) Licence CC-BY-SA.

Deviace (z lat. deviare, odchýlit se z cesty) znamená odchylku, v češtině obvykle jednání člověka nebo skupiny, které se odchyluje od sociální, kulturní nebo morální normy. Takové jednání se označuje jako deviantní a jednající člověk jako deviant. Tato odchylka od normy může být negativní (častější užití), ale i pozitivní. Opakem deviantního chování je chování konformní. Vnímání deviací se mění v závislosti na kulturním prostředí, na sociálním prostoru a času. Hodnocení určitého chování jako deviace závisí na hodnotícím subjektu a na jeho pojetí společenských norem; například i náboženská, ideová nebo mocenská menšina může považovat za deviantní jednání většiny, a současně být sama většinou považována za deviantní.

Hledejte v dalších online informačních zdrojích

Vyhledat pojem Deviace ve Wikislovníku

Vyhledat výraz Deviace ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Deviace ve Wikimedia Commons

Hledat termín Deviace ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit najít slovo Deviace ve vyhledávači Qwant

Vyhledat heslo Deviace ve vyhledávači Yandex

Dál můžete zkusit hledat slovo Deviace například ve fulltextu Google.cz, v projektu slovnik.cz, ve ekologickém vyhledávači Ecosia, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Podívejte se také na tyto odborné výrazy, pojmy, termíny a slova

Na této webové stránce jste se dozvěděli jaký je význam slova Deviace? resp. co se skrývá pod slovem Deviace? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Deviace, odpověď na dotaz co je to Deviace?. Víte např. kdo to je Sodomita? Znáte a víte kdo je Šimon Pánek? Ke každému slovo může existovat víc definic podle toho o jaký obor se jedná. Doporučujeme vám proto porozhlédnout se v jiných kategoriích (než Psychologie). Některé texty obsahují odkaz a krátkou citaci z české Wikipedie. Ty spadají pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu stručného encyklopedického slovníku, který se zaměřuje především na slovníková hesla, definice odborných pojmů, významy slov, zajímavosti, přesné vysvětlení slov, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Setkali jste se na internetu se zkratkou LOL nebo OMG a nevíte co znamená? Nejen tyto zkratky naleznete zde.