Co je to?
Odborný výraz, definice slova Mobilizace. Co znamená pojem Mobilizace z kategorie Politika?

Co je to Mobilizace? Význam slova

Co znamená termín, slovo, definice pojmu Mobilizace?

Mobilizace je slovo s více významy. Nejčastěji pojem mobilizace označuje přípravu na nějaké válečné střetnutí. Původní význam latinského slova znamenal uvedení do pohybu. Mobilizace tedy znamená činnost armádních složek a logistické a ekonomické podpory.
Tato činnost směřuje k zajištění všeho potřebného pro vedení válečného konfliktu. Pojem mobilizace se používá i pro navýšení počtu vojenských složek odvodem záloh.


Co je to Mobilizace? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Mobilizace. Co znamená pojem Mobilizace z kategorie Politika?

Texty mohou obsahovat chyby nebo překlepy, za které se předem omlouváme. Uvedený text byl přidán redaktory Superia.cz

Uvedený text můžete pochopitelně sdílet s přáteli na Pinterestu, Facebooku, Twitteru, Redditu nebo na zde neuvedených společených sítích.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Mobilizace se nachází v kategorii Politika

Klíčová slova: pojem, slovo, definice pojmu, přesný výraz, co znamená, heslo, přesný význam, lexikon, popis, terminologie, Politika, odborný výraz, slovník, význam, názvosloví, co je to Mobilizace?, formulace, definice


Pojem Mobilizace je v kategorii Politika, ilustrační obrázek

Co označuje termín Mobilizace? Výraz, definice slova z projektu Wikipedia

Uvedené vysvětlení pojmu je převzato z webu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Mobilizace označuje proces přípravy na válečný konflikt. Slovo pochází z latiny a znamená uvedení někoho nebo něčeho v pohyb. V tomto případě se uvádí v pohyb armáda, logistika a ekonomika směrem k zajištění potřeb a zdrojů pro vedení ozbrojeného boje.
Mobilizací se označuje odvod záložníků do armády a formování nových jednotek. Vláda společně s vrchním velením armády se tak snaží navýšit početní stavy ozbrojených složek v očekávání vojenského konfliktu či jiné mimořádné události.
S mobilizací bývá zaměňováno povolávání záložníků do armády (mylně tento akt bývá nazýván částečná mobilizace). Při povolávání záložníků nedochází k formování nových jednotek.

Odkazy na jiné weby a vyhledávače

Hledat slovo Mobilizace ve vyhledávači Yandex

Zkusit najít heslo Mobilizace ve Wikislovníku

Najít slovo Mobilizace ve Wikizdrojích

Zkusit najít výraz Mobilizace ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Vyhledat termín Mobilizace ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Vyhledat výraz Mobilizace na Google.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Mobilizace například ve vyhledávači Seznam.cz, v projektu slovnik.cz, ve videích na Youtube, v evropském vyhledávači Qwant nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Doporučené pojmy, slova, odborné termíny a výrazy

Na stránce jste se mohli dozvědět: co znamená slovo Mobilizace? resp. jaký je význam slova Mobilizace? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Mobilizace, odpověď na dotaz co je to Mobilizace?. Víte např. kdo to je Adolf Hitler? Znáte a víte kdo je Pazgřivec? Nezapomeňte, že termíny a hesla mohou mít víc významů podle toho o jaký obor se jedná. Zkuste proto též hledat synonymum ke slovu Mobilizace v jiné sekci než Politika. Některé pojmy jsou obohaceny o citaci z Wikipedie. U nich uvádíme i konkrétní url projektu kde se dozvíte více. Tyto lze přebírat, upravovat a dále šířit při splnění licenčního ujednání CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu internetového projektu shromažďujícího známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů, popisy termínů, slovníková hesla, přesné vysvětlení slov, významy slov s názvem Co Je To?.

Vzpomenete si ještě na vyjmenovaná slova? Znáte vyjmenovaná slova po L nebo po Z?