Co je to?
Výraz, termín, definice slova Mobilizace. Co znamená odborný pojem Mobilizace z kategorie Politika?

Co je to Mobilizace? Význam slova

Pojem, termín, heslo, vysvětlení výrazu Mobilizace

Mobilizace je slovo s více významy. Nejčastěji pojem mobilizace označuje přípravu na nějaké válečné střetnutí. Původní význam latinského slova znamenal uvedení do pohybu. Mobilizace tedy znamená činnost armádních složek a logistické a ekonomické podpory.
Tato činnost směřuje k zajištění všeho potřebného pro vedení válečného konfliktu. Pojem mobilizace se používá i pro navýšení počtu vojenských složek odvodem záloh.


Co je to Mobilizace? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Mobilizace. Co znamená odborný pojem Mobilizace z kategorie Politika?

Přes veškerou snahu je možné, že v text bude obsahovat chyby. Předem se za ně omlouváme. Tento text byl napsán redaktory Superia.cz

Budeme rádi, pokud budete definici slova Mobilizace sdílet s partnery, kolegy a kamarády na Twitteru, Redditu, Pinterestu, Facebooku nebo na jiných, zde neuvedených sociálních sítích.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku 

Výraz Mobilizace patří do sekce politika

Klíčová slova: Mobilizace, slovo, co znamená, wiki, význam, význam pojmu, vysvětlení, slovník, přesný výraz, názvosloví, odborný výraz, heslo, co to je, přesný význam, definice, politika, synonymum, odborné názvosloví


Pojem Mobilizace je v kategorii politika, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Mobilizace? Definice výrazu, slova, termínu z Wikipedie

Níže umístěný text je převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Více zde. Licence CC-BY-SA.

Mobilizace označuje proces přípravy na válečný konflikt. Slovo pochází z latiny a znamená uvedení někoho nebo něčeho v pohyb. V tomto případě se uvádí v pohyb armáda, logistika a ekonomika směrem k zajištění potřeb a zdrojů pro vedení ozbrojeného boje.
Mobilizací se označuje odvod záložníků do armády a formování nových jednotek. Vláda společně s vrchním velením armády se tak snaží navýšit početní stavy ozbrojených složek v očekávání vojenského konfliktu či jiné mimořádné události.
S mobilizací bývá zaměňováno povolávání záložníků do armády (mylně tento akt bývá nazýván částečná mobilizace). Při povolávání záložníků nedochází k formování nových jednotek.

Linky na jiné informační zdroje

Zkusit najít termín Mobilizace ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Najít slovo Mobilizace ve Wikislovníku

Najít heslo Mobilizace ve fulltextu Seznam.cz

Vyhledat pojem Mobilizace na Google.cz

Zkusit najít slovo Mobilizace ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Hledat termín Mobilizace ve vyhledávači Yandex

Dál můžete zkusit hledat slovo Mobilizace například ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, ve videích na Youtube nebo v projektu slovnik.cz.

Doporučené odborné pojmy, termíny, výrazy a hesla

Nyní již víte jaká je definice termínu Mobilizace? resp. jaký je přesný význam slova Mobilizace? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Mobilizace, odpověď na dotaz co je to Mobilizace?. Víte např. kdo to je Aretha Franklin? Znáte a víte kdo je Tydýt? Nezapomeňte prosím, že každé heslo může mít víc definic v závislosti na oboru a kontextu. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než politika. U některých textů citujeme českou Wikipedii. Spolu s krátkou citací (textem) vždy uvádíme u url adresu projektu. Tyto lze přebírat, upravovat a dále šířit při splnění licenčního ujednání CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, musíme vám poděkovat za návštěvu internetového encyklopedického slovníku, který se zaměřuje na zajímavosti, významy slov, popisy termínů, definice odborných pojmů, slovníková hesla, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Vzpomenete si ještě na vyjmenovaná slova? Znáte vyjmenovaná slova po L nebo po Z?