Co je to?
Výraz, termín, definice slova Call centrum. Co znamená odborný pojem Call centrum z kategorie Různé?

Co je to Call centrum? Význam slova

Co znamená výraz, termín, pojem, definice slova Call centrum?

Call centrum je specializované pracoviště, na kterém se shromažďují a vyřizují telefonické požadavky. Větší firmy mají svá call centra, menší firmy mohou využívat služeb firem, které se na tuto službu specializují.
V širším významu se call centrum zabývá i požadavky dodanými emailem, faxem nebo prostřednictvím SMS. Někdy bývá call centrum označováno také jako kontaktní centrum. Operátoři call centra využívají pro svou práci pokročilé technologie, proto se jim říká pracovníci informačních služeb.

Co je to Call centrum? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Call centrum. Co znamená odborný pojem Call centrum z kategorie Různé?

Přes maximální snahu a opakovanou kontrolu mohou některé informace nesprávné, nepřesné či neaktuální. Tento text byl napsán redaktory Superia.cz

Tento text samozřejmě můžete sdílet s přáteli a kamarády na Twitteru, Redditu, Pinterestu, Facebooku nebo na jiných, zde neuvedených sociálních sítích.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu  

Výraz Call centrum je v sekci různé

Klíčová slova: co to je, odborné názvosloví, vysvětlení, wiki, lexikon, formulace, odborný výraz, definice, definice pojmu, názvosloví, popis, informace, pojem, terminus technicus, synonymum, význam slova, co znamená, různé


Pojem Call centrum je v kategorii různé, ilustrační obrázek

V encyklopedii Wikipedia se o termínu Call centrum dozvíte následující

Následující text definice byl převzat ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Call centrum je místo, kde jsou shromažďovány požadavky vyřizované za pomocí telefonu. Call centrum je obvykle oddělení v rámci společnosti, která určuje jeho zaměření a strategii. Tato agenda může být ale i outsourceována do specializované firmy. V rozšířeném pojetí se mimo telefonu používá i dalších přístupových kanálů, jako je například e-mail, fax nebo sms zprávy. V tom případě hovoříme o kontaktním centru.

Internetové odkazy na vyhledávače

Zkusit najít heslo Call centrum ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Vyhledat pojem Call centrum ve vyhledávači Qwant

Vyhledat slovo Call centrum ve fulltextu Seznam.cz

Vyhledat heslo Call centrum ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Najít výraz Call centrum ve Wikizdrojích

Zkusit najít výraz Call centrum ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Call centrum například ve ruském vyhledávači Yandex, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Náhodných výběr odborných termínů, pojmů a hesel

Nyní již víte co znamená slovo Call centrum? resp. co se vlastně skrývá pod slovem Call centrum? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Call centrum, odpověď na dotaz co je to Call centrum?. Víte např. kdo to je Demokrat? Znáte a víte kdo je Marek Wollner? Jednotlivé termíny, pojmy, slova mohou mít vícero významů v závislosti na oboru a kontextu. Proto prosím zapátrejte i v jiných kategoriích než je různé. Některé texty obsahují odkaz a krátkou citaci z české Wikipedie. Tyto lze přebírat, upravovat a dále šířit při splnění licenčního ujednání CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, musíme vám poděkovat za návštěvu internetového encyklopedického slovníku, který se zaměřuje na významy slov, přesné vysvětlení slov, zajímavosti, slovníková hesla, definice odborných pojmů, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Pýcha, pytel, pysk ... Víte jak to pokračuje dál? Pokud ne, odpověď naleznete tady.