Co je to?
Definice odborného termínu, slova Bilaterální dohoda. Co znamená pojem Bilaterální dohoda z kategorie Právo?

Co je to Bilaterální dohoda? Význam slova

Vysvětlení pojmu, hesla, definice termínu Bilaterální dohoda

Bilaterální dohoda je typ smlouvy, který se uzavírá mezi dvěma stranami. V bilaterálních dohodách se převážně jedná o politické či obchodní vztahy a bývají mezinárodní.
Formou bilaterálních dohod v současnosti probíhá většina mezinárodních diplomatických ujednání, ať se již jedná o smlouvy mezi dvěma zeměmi, výměny či návštěvy státníků. Tento způsob však přestává vyhovovat, přednost dostávají mnohostranné formy dohod.


Co je to Bilaterální dohoda? Význam slova, termín, Definice odborného termínu, slova Bilaterální dohoda. Co znamená pojem Bilaterální dohoda z kategorie Právo?

Provozovatel neručí za správnost a aktuálnost zde uvedených informací. Sepsáno redaktory Superia.cz

Sdílejte uvedený text s vašimi kamarády na Twitteru, Pinterestu nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Pojem Bilaterální dohoda je v kategorii Právo

Klíčová slova: informace, Bilaterální dohoda, heslo, formulace, význam pojmu, odborné názvosloví, slovník, přesný výraz, co to je, Právo, lexikon, popis, přesný význam, co znamená, terminus technicus, wiki, pojem, termín


Pojem Bilaterální dohoda je v kategorii Právo, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Bilaterální dohoda? Výraz, definice slova z Wikipedie

Následující text definice pojmu byl převzat z projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Bilaterální dohoda (z latinského bi- = dva, latus = strana) je dohoda, nejčastěji mezinárodní smlouva, která řeší obchodní, politické či jiné vztahy mezi dvěma stranami. Je-li účastníky dohody více stran, jde o dohodu mnohostrannou čili multilaterální.
Většina mezinárodní diplomacie dnes probíhá na bilaterální úrovni. Příkladem může být smlouva mezi dvěma zeměmi, výměna velvyslanců, státní návštěva a další.
Systém bilaterálních dohod začal nedostačovat po první světové válce, kdy vznikaly mnohostranné dohody v rámci Společnosti národů, po druhé světové válce pak vznikl celý mnohostranný systém dohod, který zahrnuje např. GATT a OSN.

Další zdroje informací

Zkusit najít slovo Bilaterální dohoda ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Vyhledat termín Bilaterální dohoda ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Najít heslo Bilaterální dohoda ve Wikizdrojích

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Bilaterální dohoda ve Wikimedia Commons

Najít termín Bilaterální dohoda ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit najít pojem Bilaterální dohoda ve fulltextu Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Bilaterální dohoda například ve Wikislovníku, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve fulltextu Google.cz, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo v projektu slovnik.cz.

Výběr náhodných pojmů, výrazů, odborných termínů a slov

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku co je to Bilaterální dohoda? resp. jaká je definice termínu Bilaterální dohoda? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Bilaterální dohoda, odpověď na dotaz co je to Bilaterální dohoda?. Víte např. kdo to je Dragoun? Znáte a víte kdo je Mikuláš? Nezapomeňte prosím, že ke každému slovu může existovat vícero definic v závislosti na oboru a kontextu. Proto případně zapátrejte i v jiných kategoriích (než Právo). U části pojmů naleznete citaci z projektu Wikipedia včetně internetové adresy kde naleznete kompletní popis. Ty lze využívat v souladu s licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu webu shromažďujícího zajímavosti, významy slov, slovníková hesla, definice odborných pojmů, popisy termínů, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Nejjednodušší způsob oživení pracovní plochy vašeho Windows, Androidu nebo jiného operačního systému je změna pozadí. Navštivte partnerskou stránku a vybírejte se stovek tapet přírody, Vesmíru apod.