Co je to?
Odborný výraz, definice slova Komorbidita. Co znamená slovo Komorbidita z kategorie Lékařství?

Co je Komorbidita? Definice pojmu

Co znamená termín Komorbidita? Vysvětlení pojmu, definice hesla

Komorbidita je název používaný pro označení takové situace, kdy dochází ke kumulaci více zdravotních stavů, než je konkrétní zkoumaný stav a kdy dochází k interakci těchto stavů navzájem, což přináší určité důsledky. V praxi to znamená, že člověk může mít větší množství zdravotních problémů, které se nějakým způsobem ovlivňují. Léčba pak na takovou situaci musí brát ohledy a pacient potřebuje pochopit, jak komorbidita funguje. Postižený jedinec může mít příznaky jednotlivých chorob a kromě nich ještě takové stavy, ke kterým dojde právě vzájemným působením jednotlivých nemocí. O to je pak náročnější léčba, protože některé léky mohou nepříznivě ovlivnit jiné nemoci, než ty, které mají léčit.
Léčba se pak upravuje tak, aby odpovídala délce života pacienta. Lékaři mají pro tento účel systém, Charlsonův index komordibity, podle kterého se stanoví skóre pacienta a podle podmínek se stanovuje očekávaná délka života. Podle toho je pak rozhodováno o léčbě a nákladech na tuto léčbu. Vždy je důležitá spolupráce pacienta a lékaře a seznámení s úplnou anamnézou.


Odborný výraz, definice slova Komorbidita. Co znamená slovo Komorbidita z kategorie Lékařství?

Přes veškerou snahu mohou texty obsahovat faktické i pravopisné chyby za což se předem omlouváme.Napsáno redaktory Superia.cz

Tento text (Komorbidita) můžete sdílet s přáteli a kamarády prostřednictvím uvedených tlačítek na sociálních sítích Facebook nebo Twitter.

 Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu      

Heslo Komorbidita patří do kategorie lékařství

Klíčová slova: pojem, informace, názvosloví, přesný výraz, formulace, odborné názvosloví, co to je, synonymum, co znamená, vysvětlení, termín, význam slova, heslo, co je to Komorbidita?, slovník, přesný význam, definice pojmu, terminus technicus


Pojem Komorbidita je v kategorii lékařství, ilustrační obrázek

V online encyklopedii Wikipedia se o slovu Komorbidita můžete dozvědět následující

Následující definice termínu byla převzata z internetového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Morbidita je odborný pojem, jímž se označuje nemocnost či chorobnost u lidí nebo u zvířat. Vyjadřuje se vždy poměrným číslem jakožto poměr počtu nemocných jedinců vůči počtu všech (zdravých i rozličně nemocných) jedinců. U lidí se jedná o důležitý statistický ukazatel nemocnosti obyvatelstva. Podobně důležitým statistickým ukazatelem je pojem mortalita, což je obdobný ukazatel úmrtnosti vztahující se k příslušné chorobě.
Znamená to, že vysoká morbidita představuje vysoké procento nemocných lidí nebo zvířat, u kterých se dané onemocnění vyskytlo, vysoká mortalita pak vysoké procento úmrtnosti na danou chorobu. Z povahy věci pak logicky vyplývá, že mortalita musí být vždy menší nebo maximálně rovna morbiditě.
♦ Polymorbidita představuje výskyt většího počtu onemocnění (mnohočetné onemocnění), bývá charakteristická ve stáří.
♦ Komorbidita představuje výskyt více onemocnění současně (souběžné onemocnění).

Doporučené zdroje informací k dalšímu studiu

Zkusit najít Komorbidita ve vyhledávači Yandex

Zkusit najít termín Komorbidita ve vyhledávači Qwant

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Komorbidita ve Wikimedia Commons

Zkusit najít výraz Komorbidita ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat videa s názvem Komorbidita na Youtube

Najít pojem Komorbidita ve Wikislovníku

Dál můžete zkusit hledat slovo Komorbidita například ve vyhledávači Seznam.cz, v Lingea slovnících, ve fulltextu Google.cz, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo v projektu slovnik.cz.

Náhodná hesla, významy slov, odborných termíny, výrazy a pojmy

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku jaký je přesný význam slova Komorbidita? resp. jaká je definice termínu Komorbidita? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Komorbidita, odpověď na dotaz co je to Komorbidita?. Víte např. kdo to je Veronika Arichteva? Znáte a víte kdo je Barbra Streisand? Termíny, slova, pojmy, resp. hesla mohou mít různé významy v různých oborech lidské činnosti. Proto případně zapátrejte i v jiných kategoriích (než lékařství). Vybrané texty jsou rozšířené o citaci z české verze internetové encyklopedie Wikipedia.cz. Samozřejmě uvádíme i odkaz na konkrétní podstránku tohoto projektu. Jedná se o texty spadající pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, nezbývá než vám poděkovat za návštěvu stručného webového slovníku, který se zaměřuje na známé i neznámé pojmy, významy slov, zajímavosti, definice odborných pojmů, popisy termínů, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Náš tip. Seznam textových blahopřání ke sňatku, k výročí nebo k narozeninám.