Co je to?
Definice výrazu, termínu Satisfakce. Co znamená odborný pojem Satisfakce z kategorie Právo?

Co je to Satisfakce? Význam slova

Vysvětlení pojmu, termínu, hesla, výrazu Satisfakce

Satisfakce znamená zadostiučinění. Pocit satisfakce můžeme zažít, když nás někdo ocení např. za dobře odvedenou práci (nedělali jsme něco zbytečně či samoúčelně), ale i tehdy, pokud se někomu pomstíme, protože jsme s ním měli tzv. nevyrovnané účty (někdo se k nám zachoval dle našeho názoru nespravedlivě, křivdil nám). Jak vyplývá z uvedených příkladů, satisfakce nemusí být vždy jen pozitivním pocitem.


Co je to Satisfakce? Význam slova, termín, Definice výrazu, termínu Satisfakce. Co znamená odborný pojem Satisfakce z kategorie Právo?

Neručíme za úplnost, správnost, přesnost ani aktuálnost zde uvedených informací. Text napsán pro Superia.cz

Tento krátký text můžete velmi snadno sdílet s vašimi známými a kamarády na Twitteru, Pinterestu nebo Facebooku.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu      

Pojem Satisfakce patří do kategorie právo

Klíčová slova: přesný výraz, termín, slovník, význam, Satisfakce, synonymum, význam pojmu, právo, odborný výraz, terminologie, slovo, pojem, přesný význam, formulace, lexikon, odborné názvosloví, co znamená, definice pojmu


Pojem Satisfakce je v kategorii právo, ilustrační obrázek

Ve Wikipedii se o termínu Satisfakce píše následující

Následující popis termínu byl převzat z otevřené online encyklopedie, ze známé Wikipedie. Pro více informací klikněte na odkaz. Licence CC-BY-SA.

Satisfakce (z lat. satis facere, učinit zadost, z toho česky zadostiučinění) je vyrovnání křivdy nebo urážky, splnění nějakého nároku, případně i uspokojení, jež z toho plyne.

Další zdroje informací

Vyhledat heslo Satisfakce ve Wikislovníku

Hledat heslo Satisfakce ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Zkusit najít pojem Satisfakce ve fulltextu Seznam.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Satisfakce ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Satisfakce ve Wikimedia Commons

Hledat pojem Satisfakce na Google.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Satisfakce například v evropském vyhledávači Qwant, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve videích na Youtube, ve ruském vyhledávači Yandex nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Zkuste také následující odborné pojmy, termíny a hesla

Právě nyní již víte jaký je význam slova Satisfakce? resp. jaký je přesný význam slova Satisfakce? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Satisfakce, odpověď na dotaz co je to Satisfakce?. Víte např. kdo to je Donchuán? Znáte a víte kdo je Liam Neeson? Nezapomeňte, že jednotlivé výrazy mohou mít víc významů podle různých oborů. Zkuste proto termín Satisfakce hledat i v jiných kategoriích (než právo) Některé texty jsou rozšířeny o citaci z české Wikipedie. Je zde uveden i odkaz na konkrétní stránku ze zmíněné encyklopedie. Ty spadají pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, významy slov, zajímavosti, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Máte malé děti a potřebujete je zabavit? Vyzkoušejte omalovánky online. Nic není třeba tisknout a vše je zdarma ve vašem prohlížeči.