Co je to?
Definice výrazu, termínu Ego. Co znamená odborný pojem Ego z kategorie Psychologie?

Co je to Ego? Význam slova

Co znamená pojem, slovo, definice termínu Ego?

Ego je pojem z oblasti psychoanalýzy a je jedno ze základních složek člověka. Ego nelze zcela ztotožnit s pojmem „já“. Výsledkem činnosti ega je projev chování člověka. Ego se řídí zásadami reality a zahrnuje působení pudové i sociální složky, které udržuje v rovnováze.
Pojem ega rozpracoval Sigmund Freud. Moderní psychologie označuje ego jako složku racionální, řídící se svědomím, vědomím povinnosti a sociální jistoty.


Co je to Ego? Význam slova, termín, Definice výrazu, termínu Ego. Co znamená odborný pojem Ego z kategorie Psychologie?

Texty mohou obsahovat chyby nebo překlepy, za které se předem omlouváme. Text byl sepsán pro server Superia.cz

Sdílejte uvedený text s partnery, kolegy a kamarády na Pinterestu nebo na Facebooku či Twitteru.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Ego je v kategorii Psychologie

Klíčová slova: slovo, heslo, formulace, Psychologie, přesný význam, terminologie, přesný výraz, terminus technicus, názvosloví, definice, termín, význam slova, definice pojmu, co je to Ego?, význam pojmu, popis, odborné názvosloví, co znamená


Pojem Ego je v kategorii Psychologie, ilustrační obrázek

Co se můžete dočíst ve Wikipedii o termínu Ego?

Tento níže umístěný text je převzat z internetové Wikipedie. Více zde. Licence CC-BY-SA.

Pojmy ego, superego a id označují základní složky osobnosti člověka v psychoanalýze, tedy psychologické teorii Sigmunda Freuda.
Pojem ego, neboli „já“, se řídí principem reality a vyrovnává působení složky sociální (superego) a pudové (id), je vědomé i předvědomé, a výsledkem jeho činnosti je naše chování.
V moderní psychologii se tímto pojmem označuje nejen ego podle Freuda, ale i složka, kterou vydělil jako superego. Jde o racionální složku, která se řídí principy svědomí, povinností a sociálních jistot. Její protiváhou je stále Id.

Linky na další online zdroje

Najít slovo Ego ve vyhledávači Qwant

Hledat slovo Ego ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Ego ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat videa s názvem Ego na Youtube

Zkusit najít slovo Ego ve Wikizdrojích

Najít heslo Ego ve fulltextu Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Ego například v Microsoft Bing, v Google překladači, ve fulltextu Google.cz, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons nebo v projektu slovnik.cz.

Doporučené pojmy, slova, odborné termíny a výrazy

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku co znamená slovo Ego? resp. co přesně znamená slovo Ego? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Ego, odpověď na dotaz co je to Ego?. Víte např. kdo to je Patriarcha? Znáte a víte kdo je Koroner? Nezapomeňte prosím, že výrazy, hesla mohou mít víc významů v různém kontextu, v různých oborech. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než Psychologie). U části pojmů naleznete citaci z projektu Wikipedia včetně internetové adresy kde naleznete kompletní popis. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu internetové encyklopedie, která shromažďuje přesné vysvětlení slov, zajímavosti, významy slov, definice odborných pojmů, slovníková hesla, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Taky máte někdy KOPR? Tím nemyslíme zeleninu, ale trošku hanlivou avšak výstižnou zkratku.