Co je to?
Definice výrazu Vzduch. Co znamená odborný pojem Vzduch z kategorie Příroda?

Co je Vzduch? Význam slova

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Vzduch

Vzduch je pojmenování směsi plynů, které tvoří atmosféru Země. Obklopuje Zemi přibližně do výše 100 km. Vzduch je základní podmínkou procesů probíhajících v přírodě i v organizmech. Bez vzduchu by živé organizmy nemohly existovat. Ve vzduchu probíhá koloběh vody a udržuje se teplota, ve které je možný život.
Vzduch se využívá i v průmyslu, například v motorech, při výrobě energie nebo při vytápění. Hlavní složkou vzduchu jsou plyny – především dusík, kyslík, argon, helium, oxid uhličitý, neon, vodík, metan, krypton, xenon a další.


Co je to Vzduch? Význam slova, termín, Definice výrazu Vzduch. Co znamená odborný pojem Vzduch z kategorie Příroda?

Neručíme za pravdivost, aktuálnost a přesnost informací uvedených na těchto internetových stránkách. Text vytvořen pro Superia.cz

Uvedený text s definicí slova Vzduch můžete samozřejmě sdílet s blízkými na Pinterestu, Facebooku nebo Twitteru.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu  

Termín Vzduch je v sekci příroda

Klíčová slova: odborný výraz, synonymum, názvosloví, význam, formulace, význam slova, terminus technicus, informace, příroda, termín, slovník, pojem, co to je, co je to Vzduch?, příroda, slovo, terminologie, definice pojmu


Pojem Vzduch je v kategorii příroda, ilustrační obrázek

Co označuje termín Vzduch? Definice slova, termínu z projektu Wikipedia

Níže uvedený text byl převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Vzduch je směs plynů tvořící plynný obal Země – atmosféru – sahající až do výše asi 100 km. Ovlivňuje chemické reakce jak v neživé přírodě, tak i v živých organismech (většina živých organismů by bez kyslíku z ovzduší nemohla vůbec existovat). Má i své významné fyzikálně chemické vlastnosti, jedná se zejména o koloběh vody v ovzduší. Kromě toho tepelná kapacita vzduchu udržuje na Zemi teplotu přijatelnou pro život. Je také důležitou průmyslovou surovinou. Mimo jiné vzduch (resp. kyslík v něm obsažený) také slouží k oxidaci paliva v běžných spalovacích motorech, k oxidaci paliva při výrobě elektrické energie v tepelných elektrárnách, dále při vytápění či ohřevu vody atd. Vzduch tedy slouží coby druhá (prakticky neviditelná) složka každého běžného fosilního paliva.

Linky na jiné informační zdroje

Hledat videa s názvem Vzduch na Youtube

Najít výraz Vzduch ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Vzduch ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit najít Vzduch ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Vzduch ve Wikimedia Commons

Hledat heslo Vzduch ve fulltextu Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Vzduch například v Microsoft Bing, v Lingea slovnících, ve fulltextu Google.cz, ve Wikizdrojích nebo v projektu slovnik.cz.

Vybrané termíny, slova, pojmy

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku co znamená Vzduch? resp. co se skrývá pod slovem Vzduch? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Vzduch, odpověď na dotaz co je to Vzduch?. Víte např. kdo to je Ludvík XVI? Znáte a víte kdo je Zbabělec? Nezapomeňte prosím, že každé slovo může mít vícero významů vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Radíme proto zkusit hledat pojem Vzduch v dalších sekcích tohoto webu, v jiné kategorii než je příroda. Některé pojmy obsahují i krátkou citaci z české Wikipedie včetně internetového odkazu na podrobný popis. Ty lze dále používat při splnění licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, děkujeme za návštěvu online projektu (slovníku) shromažďujícího popisy termínů, zajímavosti, přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

V čem se skrývá lidská moudrost? Přeci v citátech slavných osobností. Vážně i nevážně míněné citáty o ženách i zdraví.