Co je to?
Výraz, termín, definice slova De iure. Co znamená odborný pojem De iure z kategorie Právo?

Co je to De iure? Význam slova

Co znamená pojem, slovo, definice termínu De iure?

De iure zmanená "podle práva". Tento latinský výrok je něčím, co odkazuje na výklad nějakého zákona či legislativního předpisu.


Co je to De iure? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova De iure. Co znamená odborný pojem De iure z kategorie Právo?

Omlouváme se za možné chyby v textech. Sepsáno redaktory Superia.cz

Definici slova De iure můžete sdílet s vašimi kamarády na Twitteru, Redditu, Facebooku nebo jinde.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Termín De iure je v kategorii Právo

Klíčová slova: lexikon, Právo, De iure, definice, terminus technicus, termín, heslo, přesný výraz, co znamená, odborný výraz, definice pojmu, popis, slovník, význam pojmu, co to je, wiki, pojem, přesný význam


Pojem De iure je v kategorii Právo, ilustrační obrázek

Co označuje termín De iure? Definice slova, termínu z projektu Wikipedia

Následující definice termínu byla převzata z internetového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

De jure [de júre] (v klasické latině de iure) je výraz znamenající „podle práva“, čili v souladu s právem, na rozdíl od výrazu de facto, který znamená „ve skutečnosti“.
Příklad: „De iure měl být král vládcem celé země, de facto měl tehdy pod kontrolou sotva hlavní město.“

Linky na další online zdroje

Zkusit najít heslo De iure ve fulltextu Seznam.cz

Vyhledat heslo De iure ve vyhledávači Qwant

Zkusit najít pojem De iure ve Wikizdrojích

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem De iure ve Wikimedia Commons

Vyhledat pojem De iure na Google.cz

Hledat videa s názvem De iure na Youtube

Dál můžete zkusit hledat slovo De iure například v Microsoft Bing, v projektu slovnik.cz, v Seznam.cz slovníku cizích slov, ve ruském vyhledávači Yandex nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Náhodné definice slov, pojmů a odborných termínů

Tyto stránky vám umožnili zjistit jaká je definice slova De iure? resp. co přesně označuje termín De iure? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu De iure, odpověď na dotaz co je to De iure?. Víte např. kdo to je Chris Evans? Znáte a víte kdo je Pierce Brosnan? Nezapomeňte prosím, že každé heslo může mít víc definic v různém kontextu, v různých oborech. Hledejte proto odborný pojem i jinde než v sekci Právo Některé texty jsme rozšířili i o krátkou citaci z Wikipedia.cz. K této citaci vždy uvádíme i odkaz na konkrétní stránku. Takový typ textu je distribuován pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za navštívení našeho encyklopedického slovníku, který se zaměřuje na významy slov, definice odborných pojmů, slovníková hesla, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Vzpomněli byste si na vyjmenovaná slova? Znáte vyjmenovaná slova po B nebo po M?