Co je to?
Odborný výraz, definice slova Impedance. Co znamená pojem Impedance z kategorie Fyzika?

Co je to Impedance? Význam slova

Co znamená termín, výraz, pojem, vysvětlení hesla Impedance?

Impedance je pojem z oblasti fyziky. Je to veličina, která týká odporu podobně jako elektrický proud, ale nepracuje se stejnoměrným, ale se střídavým proudem. Jde tedy o poměr mezi odporem součástek a fázového posuvu napětí proti proudu v čase, kdy prochází střídavý proud určité frekvence. Impedance je tedy poměr mezi proudem a napětím. Napětí a proud jsou díky střídavému proudu fázově posunuté, tzn. že vlnění jsou z vnějšího pohledu stejná, mají však různé výchozí body. Běžné označení pro impedanci je písmeno Z, jednotkou je ohm.
Pokud je impedance součástí napětí a prochází-li jí proud, vyjadřuje se její hodnota pomocí Ohmova zákona. S impedancí se pracuje například u elektrických prvků. Základními prvky jsou kapacitor, induktor a rezistor. Ty mají důležité vlastnosti pro impedanci, tedy elektrický odpor, kapacitu a indukci. Technické názvy jsou pak cívka, odpor a kondenzátor. Impedance je využívána v lékařství pro různá měření a vyšetření.


Co je to Impedance? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Impedance. Co znamená pojem Impedance z kategorie Fyzika?

Za uvedené informace neručíme. Přes veškerou pečlivost se mohou v textech objevit chybné údaje nebo pravopisné chyby. Text napsán pro Superia.cz

Definici pojmu Impedance sdílejte s dalšími osobami na sociálních sítích Twitter, Redditu nebo Facebook.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru    

Heslo Impedance je v kategorii fyzika

Klíčová slova: význam, terminologie, definice pojmu, fyzika, názvosloví, přesný výraz, fyzika, co znamená, terminus technicus, co to je, přesný význam, termín, pojem, informace, formulace, význam slova, slovník, popis


Pojem Impedance je v kategorii fyzika, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Impedance? Definice slova, termínu z Wikipedie

Níže uvedená citace (text) je převzat z online projektu Wikipedie. Licence CC-BY-SA.

Impedance je komplexní veličina elektrického obvodu vyjádřená reálnou rezistancí a imaginární reaktancí, bránící průchodu elektrického proudu.

Jiné informační zdroje o pojmu Impedance

Hledat termín Impedance ve vyhledávači Qwant

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Impedance ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat frázi Impedance ve Wikizdrojích

Hledat videa s názvem Impedance na Youtube

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Impedance ve Wikimedia Commons

Zkusit najít termín Impedance ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Impedance například ve vyhledávači Seznam.cz, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve fulltextu Google.cz, ve ekologickém vyhledávači Ecosia nebo v projektu slovnik.cz.

Jaké pojmy, odborné termíny a hesla lidé hledají?

Teď už znáte odpověď na otázku jaký je přesný význam slova Impedance? resp. co označuje slovo Impedance? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Impedance, odpověď na dotaz co je to Impedance?. Víte např. kdo to je Basil Poledouris? Znáte a víte kdo je Modista? Nezapomeňte prosím, že každé heslo může mít víc definic vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Vyzkoušet tak můžete i příslušná homonyma a synonyma v jiných sekcích než fyzika. Některé texty jsme rozšířili i o krátkou citaci z Wikipedia.cz. K této citaci vždy uvádíme i odkaz na konkrétní stránku. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, děkujeme za návštěvu online projektu (slovníku) shromažďujícího známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, zajímavosti, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, významy slov s názvem Co Je To?.

Blízký východ je dnes hodně horká a diskutovaná oblast. Víte však, které země do této oblasti patří? Poznali byste jejich vlajky? Navštivte náš spřátelený web, který obsahuje nejenom vlajky zemí blízkého východu.