Co je to?
Definice výrazu, termínu Hlubinná psychologie. Co znamená odborný pojem Hlubinná psychologie z kategorie Psychologie?

Co je Hlubinná psychologie?

Co znamená pojem, definice termínu Hlubinná psychologie?

Hlubinná psychologie je pojmenování takové orientace psychologie, která se zaměřuje na nevědomou část lidské psychiky a hledá hlubší smysl a význam za povrchními jevy. Tato součást psychologie se vyvinula hlavně díky práci rakouského psychologa Sigmunda Freuda a jeho psychoanalýzy, ale za další rozvoj vděčí práci dalších významných osobností, jako byl Carl Jung, Alfred Adler a další. Hlubinná psychologie se liší od behaviorální psychologie a kognitivní psychologie, které se soustředí především na pozorovatelné chování a kognitivní procesy. Namísto toho hlubinná psychologie zkoumá nevědomé motivace, pudové impulsy, dětské zážitky a jiné faktory, které ovlivňují lidské jednání a psychické stavy. Jedním z hlavních konceptů hlubinné psychologie je existence nevědomí. Freud předpokládal, že většina lidské psychiky je ukryta v nevědomé části mysli a ovlivňuje naše myšlenky, emoce a chování, i když si toho nejsme vědomi. Nevědomé procesy mohou mít kořeny v nezpracovaných konfliktech, traumatech, potlačených touhách a pudových impulsech.
Terapeutickou metodou vycházející z hlubinné psychologie je psychoanalýza.. V psychoanalýze terapeut pomáhá klientovi prozkoumat a porozumět nevědomým motivacím a konfliktům, které ovlivňují jeho život. Terapeut často využívá technik jako volná asociace, snění, analýza odporu a přenosu, aby odhalil a interpretoval nevědomé obsahy a dynamiku v klientově myšlení a chování.


Co je to Hlubinná psychologie? Význam slova, termín, Definice výrazu, termínu Hlubinná psychologie. Co znamená odborný pojem Hlubinná psychologie z kategorie Psychologie?

Omlouváme se za případné neaktuální údaje a pravopisné chyby na webových stránkách. Snažíme se neustále zlepšovat obsah a kvalitu stránek, a vaše zpětná vazba je pro mě velmi důležitá. Děkujeme za pochopení.Text vytvořen pro server Superia.cz

Sdílejte tuto stránku se slovem Hlubinná psychologie se známými na Pinterestu, Redditu, Twitteru anebo na Facebooku.

 Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu      

Heslo Hlubinná psychologie je v kategorii psychologie

Klíčová slova: pojem, termín, terminus technicus, popis, synonymum, slovník, psychologie, co to je, význam pojmu, odborné názvosloví, co znamená, informace, Hlubinná psychologie, heslo, formulace, odborný výraz, názvosloví, přesný význam


Pojem Hlubinná psychologie je v kategorii psychologie, ilustrační obrázek

Wikipedie píše o slovu Hlubinná psychologie?

Následující definice termínu byla převzata z internetového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Hlubinná psychologie je soubor psychologických směrů, které však mají jedno společné: snaží se za běžnými projevy našeho prožívání, usilování a jednání najít hlubší vrstvu skrytě působících činitelů, které ovlivňují naše vnější projevy. Těmito činiteli mohou být dřívější zážitky, které jsme si nechtěli připustit a potlačili je. Zejména v dětství může být potlačování takových citů a pohnutek časté (např. ze strachu dítěte, že ztratí lásku rodičů a bude jimi odmítnuto).
Potlačování projevů citů či pohnutek si na nás mohou vynucovat také v dospělosti společenské zvyklosti nebo politické poměry. Tento soubor psychologických směrů odvozuje svůj původ od rakouského psychologa Sigmunda Freuda. Vychází z klasické psychoanalýzy, analytické psychologie, individuální psychologie a neopsychoanalýzy. Pro vývoj psychologie měla hlubinná psychologie velký význam. Mezi nejvýznamnější představitele hlubinné psychologie patří Sigmund Freud, Carl Gustav Jung a Alfred Adler.

Odkazy na jiné weby

Vyhledat pojem Hlubinná psychologie ve fulltextu vyhledávače Info.com

Hledat slovo Hlubinná psychologie na Google.cz

Vyhledat pojem Hlubinná psychologie ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit najít frázi Hlubinná psychologie ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Hlubinná psychologie ve Wikimedia Commons

Zkusit najít pojem Hlubinná psychologie ve vyhledávači Qwant

Dál můžete zkusit hledat slovo Hlubinná psychologie například ve fulltextu Yahoo.com, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, ve ekologickém vyhledávači Ecosia nebo v Google překladači.

Další vybraná hesla, odborné termíny a pojmy

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku jaký je přesný význam slova Hlubinná psychologie? resp. jaká je definice slova Hlubinná psychologie? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Hlubinná psychologie, odpověď na dotaz co je to Hlubinná psychologie?. Víte např. kdo to je Pokrývač? Znáte a víte kdo je Chris Norman? Pochopte prosím, že nemáme prostředky na častou aktualizaci všech textů. vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Doporučujeme vám proto zkusit i jinou sekci než je kategorie psychologie. U části textů najdete citaci z české Wikipedie. Spolu s textem je vždy uvedena i url adresa na konkrétní stránku projektu. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, musíme vám poděkovat za návštívení internetového slovníku, který shromažďuje zajímavosti, významy slov, přesné vysvětlení slov, popisy termínů, známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Oblíbenou prázdninovou destinací Čechů je Chorvatsko. Na tomto webu se o něm dozvíte mnoho zajímavostí.