Co je to?
Odborný výraz, definice slova Citadela. Co znamená pojem Citadela z kategorie Stavebnictví?

Co je to Citadela? Význam slova

Co znamená termín, výraz, pojem, vysvětlení hesla Citadela?

Citadela je pojem z oblasti staveb. V italštině slovo citadela znamená malé město. V podstatě se jedná o opevněné jádro rozsáhlé pevnosti, mělo jít o poslední útočiště obránců. Podobné pevnosti se vyskytovaly již ve starověku v řeckých městech, ovšem s názvem akropolis neboli horní město, v Rusku šlo o kreml, ve Španělsku alcázar a v Arábii o kasbu. Slovem citadela bývají označovány také městské hrady ve středověkých městech.
Citadela jako pevnost měla chránit město. Často byla součástí hradeb nebo centra města, mohla stát také na skále nebo vyvýšeném místě. Sloužila nejen jako místo závěrečného odporu, kde po zničení městských hradeb mohla najít útočiště posádka nebo obyvatelstvo, ale mohla se stát sídlem vládce a jeho služebnictva nebo dvora. Pojem citadela se rozšířil z oblasti stavebnictví i do dalších oborů, například literatury, her, zbrojního a lodního průmyslu, hudby, tance a je také názvem italského města.


Co je to Citadela? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Citadela. Co znamená pojem Citadela z kategorie Stavebnictví?

Za uvedené informace neručíme. Přes veškerou pečlivost se mohou v textech objevit chybné údaje nebo pravopisné chyby. Text vytvořen pro server Superia.cz

Velmi by nás potěšilo, pakliže byste sdíleli text Citadela s blízkými na vašich účtech sociálních sítích jako je Pinterest, Reddit, Facebook anebo Twitter.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu  

Termín Citadela se nachází v sekci stavebnictví

Klíčová slova: význam, co je to Citadela?, význam slova, terminologie, informace, přesný význam, synonymum, stavebnictví, heslo, přesný výraz, slovo, terminus technicus, stavebnictví, vysvětlení, definice, slovník, formulace, definice pojmu


Pojem Citadela je v kategorii stavebnictví, ilustrační obrázek

Co se píše ve Wikipedii o pojmu Citadela?

Níže uvedený text byl převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Citadela (z ital. citadella, malé město) je pevnost chránící město. Může být umístěna uvnitř ve městě nebo být součástí jeho hradeb a často využívá vhodné vyvýšené místo nebo skálu nad městem. Bývala sídlem vladaře a jeho dvora, ale také posledním místem odporu, kam se stahovala posádka města, případně i jeho obyvatelé, když městské hradby padly.
Ve starověkých řeckých městech se taková městská pevnost nazývala akropolis (doslova „horní město“), v arabských městech kasba, ve Španělsku alcázar a v ruských městech kreml.

Hledejte výraz Citadela v dalších zdrojích

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Citadela ve vyhledávači DuckDuckGo

Vyhledat pojem Citadela ve vyhledávači Qwant

Zkusit najít slovo Citadela ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Citadela ve Wikimedia Commons

Hledat videa s názvem Citadela na Youtube

Hledat heslo Citadela na Google.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Citadela například ve Wikizdrojích, v ABC slovníku cizích slov a synonym, v Microsoft Bing, ve ekologickém vyhledávači Ecosia nebo v projektu slovnik.cz.

Výběr náhodných pojmů, výrazů, odborných termínů a slov

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku co znamená Citadela? resp. co se přesně ukrývá za slovem Citadela? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Citadela, odpověď na dotaz co je to Citadela?. Víte např. kdo to je Honza Musil? Znáte a víte kdo je Narcis? Termíny, slova, pojmy, resp. hesla mohou mít různé významy vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Vyzkoušejte proto hledání v jiných kategoriích (než stavebnictví). Část textů obsahuje internetový odkaz i krátkou citaci z české verze projektu Wikipedia. Ty lze dále používat při splnění licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, vážení návštěvníci, děkujeme za návštěvu webových stránek shromažďujících slovníková hesla, definice odborných pojmů, zajímavosti, přesné vysvětlení slov, popisy termínů, významy slov s názvem Co Je To?.

Víte, co je to viz? Víte, že se nejedná o zkratku?