Co je to?
Výraz, termín, definice slova Argot. Co znamená odborný pojem Argot z kategorie Český jazyk?

Co je to Argot? Význam slova

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Argot

Argot je součást slovní zásoby jazyka. Jde o mluvu, kterou užívá spodina společnosti, tedy zloději, překupníci, prostitutky a podobně. Cílem užívání takových slov je utajit obsah sdělení před jinými posluchači, kterým toto sdělení není určeno.
Pokud jsou slova argotu prozrazena, mohou se stát součástí obvyklé slovní zásoby. Ti, kdo argotem mluví, se chtějí od ostatní společnosti oddělit a dorozumívají se pouze v omezeném společenství.


Co je to Argot? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Argot. Co znamená odborný pojem Argot z kategorie Český jazyk?

Vyhrazujeme si možnost chyb v uvedených textech. Text vytvořen pro server Superia.cz

Sdílejte tuto stránku se slovem Argot s partnery, kolegy a kamarády na webových službách typu Pinterest, Facebook, Twitter nebo Reddit.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu      

Pojem Argot je v kategorii Český jazyk

Klíčová slova: termín, heslo, terminologie, formulace, význam, Český jazyk, definice, vysvětlení, lexikon, pojem, popis, odborné názvosloví, odborný výraz, informace, přesný výraz, názvosloví, slovo, význam pojmu


Pojem Argot je v kategorii Český jazyk, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Argot? Definice termínu, výrazu z Wikipedie

Následující definice pojmu pochází ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Argot je vrstva slovní zásoby, žargon užívaný společenskou spodinou (zloději, překupníky, narkomany apod.). Účelem tvoření zvláštních pojmenování je utajit obsah sdělení před nezasvěcenými posluchači. Věda, která se argotem zabývá, se jmenuje argotologie.
Některé výrazy z argotu mohou být prozrazeny, a tím přestanou být součástí argotu a stanou se součástí běžné slovní zásoby. Příkladem argotu je francouzský verlan, který používá k utajení prohazování slabik.

Pro více informací o heslu Argot zkuste navštívit tyto odkazy

Vyhledat pojem Argot ve fulltextu Seznam.cz

Vyhledat slovo Argot ve Wikislovníku

Zkusit najít heslo Argot ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat videa s názvem Argot na Youtube

Hledat slovo Argot ve vyhledávači Qwant

Hledat heslo Argot ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Dál můžete zkusit hledat slovo Argot například ve ruském vyhledávači Yandex, v Google překladači, ve fulltextu Google.cz, v Seznam.cz slovníku cizích slov nebo v projektu slovnik.cz.

Náhodných výběr hesel, pojmů a odborných termínů

Právě nyní již víte co je to Argot? resp. co vlastně znamená slovo Argot? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Argot, odpověď na dotaz co je to Argot?. Víte např. kdo to je John Fitzgerald Kennedy? Znáte a víte kdo je Ignác z Loyoly? Nezapomeňte prosím, že každé slovo může mít vícero významů podle různých oborů. Proto se porozhlédněte i v jiných sekcích (než Český jazyk). U části pojmů naleznete citaci z projektu Wikipedia včetně internetové adresy kde naleznete kompletní popis. Ty spadají pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu stručného encyklopedického slovníku, který se zaměřuje především na významy slov, popisy termínů, přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Pýcha, pytel, pysk ... Víte jak to pokračuje dál? Pokud ne, odpověď naleznete tady.