Co je to?
Výraz, termín, definice slova Argot. Co znamená odborný pojem Argot z kategorie Český jazyk?

Co je Argot?

Co znamená pojem, definice termínu Argot?

Argot je součást slovní zásoby jazyka. Jde o mluvu, kterou užívá spodina společnosti, tedy zloději, překupníci, prostitutky a podobně. Cílem užívání takových slov je utajit obsah sdělení před jinými posluchači, kterým toto sdělení není určeno.
Pokud jsou slova argotu prozrazena, mohou se stát součástí obvyklé slovní zásoby. Ti, kdo argotem mluví, se chtějí od ostatní společnosti oddělit a dorozumívají se pouze v omezeném společenství.


Co je to Argot? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Argot. Co znamená odborný pojem Argot z kategorie Český jazyk?

Uvedené informace jsou bez záruky. Text byl sepsán pro server Superia.cz

Definici pojmu Argot sdílejte s rodinou a kamarády na svých sociální sítě (Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest)..

 Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu      

Pojem Argot je v kategorii Český jazyk

Klíčová slova: význam slova, vysvětlení, definice, význam pojmu, co je to Argot?, terminus technicus, přesný výraz, odborné názvosloví, odborný výraz, význam, definice pojmu, informace, slovo, Český jazyk, formulace, co to je, popis, slovník


Pojem Argot je v kategorii Český jazyk, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Argot? Výraz, definice slova z Wikipedie

Uvedené vysvětlení pojmu je převzato z webu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Argot je vrstva slovní zásoby, žargon užívaný společenskou spodinou (zloději, překupníky, narkomany apod.). Účelem tvoření zvláštních pojmenování je utajit obsah sdělení před nezasvěcenými posluchači. Věda, která se argotem zabývá, se jmenuje argotologie.
Některé výrazy z argotu mohou být prozrazeny, a tím přestanou být součástí argotu a stanou se součástí běžné slovní zásoby. Příkladem argotu je francouzský verlan, který používá k utajení prohazování slabik.

Další možné informační zdroje

Hledat heslo Argot ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Argot ve vyhledávači DuckDuckGo

Vyhledat heslo Argot ve Wikizdrojích

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Argot ve Wikimedia Commons

Vyhledat slovo Argot ve vyhledávači Yandex

Hledat videa s názvem Argot na Youtube

Dál můžete zkusit hledat slovo Argot například v evropském vyhledávači Qwant, v Google překladači, v Google obrázcích, ve vyhledávači Seznam.cz nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Často hledaná hesla, odborné termíny, pojmy, slova

Teď už znáte odpověď na otázku jaký je význam slova Argot? resp. co se skrývá pod slovem Argot? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Argot, odpověď na dotaz co je to Argot?. Víte např. kdo to je Charles Bukowski? Znáte a víte kdo je Reinhard Heydrich? Není v našich silách pravidelně aktualizovat texty na tomto webu. Pojmy mohou mít různé významy podle různých oborů. Doporučujeme vám hledat v jiných sekcích (než Český jazyk). U některých pojmů uvádíme i doplňující definici pojmu z Wikipedie včetně odkazu na konkrétní stránku Wikipedie, kde se dočtete více. Ty spadají pod licenci CC-BY-SA.

Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Kategorie Český jazyk, česká vlajka město, argot, ilustrační obrázek

Děkujeme, že jste navštívili online slovníkový projekt zaměřený na popisy termínů, slovníková hesla, známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů, významy slov, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Pýcha, pytel, pysk ... Víte jak to pokračuje dál? Pokud ne, odpověď naleznete tady.