Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Zájmeno. Co znamená pojem Zájmeno z kategorie Český jazyk?

Co to je Zájmeno? Význam slova

Pojem, termín, heslo, vysvětlení výrazu Zájmeno

Zájmeno je slovní druh používaný k zastupování podstatných nebo přídavných jmen. Zájmeno samo o sobě neoznačuje věc, osobu nebo vlastnost. Oč jde, vyplývá většinou ze situace. Zájmena na patřičné vlastnosti, osoby nebo věci ukazují nebo je naznačují.
Vyjadřují vztah osoby, která mluví, k tomu, kdo je označen zájmenem. Zájmeno může být různého druhu – osobní, přivlastňovací, ukazovací, tázací, vztažné, neurčité, záporné nebo zvratné.


Co je to Zájmeno? Význam slova, termín, Odborný termín, výraz, slovo Zájmeno. Co znamená pojem Zájmeno z kategorie Český jazyk?

Texty mohou obsahovat chyby nebo překlepy, za které se předem omlouváme. Uvedený text byl přidán redaktory Superia.cz

Uvedený text můžete pochopitelně sdílet s kamarády na specializovaných společenských sítích Twitter, Redditu nebo Facebook.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Zájmeno se nachází v kategorii Český jazyk

Klíčová slova: co je to Zájmeno?, popis, Zájmeno, definice, termín, názvosloví, slovník, odborné názvosloví, přesný význam, co to je, pojem, přesný výraz, formulace, Český jazyk, odborný výraz, lexikon, slovo, wiki


Pojem Zájmeno je v kategorii Český jazyk, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Zájmeno? Definice výrazu, slova, termínu z Wikipedie

Níže uvedený text pochází z webového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Zájmeno (náměstka, nástupka, pronomen, z latinského pro-nomen - „za-jméno“) je jedním z plnovýznamových ohebných slovních druhů. Jde v podstatě o uzavřenou skupinu výrazů. Ve větě obvykle zastupují podstatná jména nebo přídavná jména a mají tak zpravidla funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku.

Více informací o slovu Zájmeno doporučujeme hledat v těchto zdrojích

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Zájmeno ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat heslo Zájmeno ve vyhledávači Qwant

Najít termín Zájmeno ve vyhledávači Yandex

Hledat pojem Zájmeno ve fulltextu Seznam.cz

Vyhledat pojem Zájmeno ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit najít termín Zájmeno ve Wikislovníku

Dál můžete zkusit hledat slovo Zájmeno například ve fulltextu Google.cz, v projektu slovnik.cz, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, v Seznam.cz slovníku cizích slov nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Náhodných výběr hesel, pojmů a odborných termínů

Na stránce jste se mohli dozvědět: co znamená slovo Zájmeno? resp. co se skrývá pod slovem Zájmeno? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Zájmeno, odpověď na dotaz co je to Zájmeno?. Víte např. kdo to je Risk manager? Znáte a víte kdo je Hnusák? Nezapomeňte prosím, že každé heslo může mít víc definic podle různých oborů. Zkuste proto též hledat synonymum ke slovu Zájmeno v jiné sekci než Český jazyk. Některé pojmy jsou obohaceny o citaci z Wikipedie. U nich uvádíme i konkrétní url projektu kde se dozvíte více. Tyto lze přebírat, upravovat a dále šířit při splnění licenčního ujednání CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu internetového projektu shromažďujícího přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, popisy termínů, známé i neznámé pojmy, významy slov, zajímavosti s názvem Co Je To?.

Stahujte romantické tapety na pozadí vašeho počítače z partnerské stránky. Na výběr máte z mnoha kategorií jako zvířátka nebo příroda.