Co je to?
Výraz, termín, definice slova Afinita. Co znamená odborný pojem Afinita z kategorie Věda?

Co je to Afinita? Význam slova

Co znamená termín Afinita? Vysvětlení pojmu, definice hesla

Cizí slovo afinita znamená v češtině totéž co příbuznost nebo blízkost či vzájemný vztah. Jako odborný termín se vyskytuje v celé řadě oborů. Jako příklad lze uvést chemii - chemická afinita označuje schopnost chemických látek slučovat se s jinými látkami nebo částicemi.


Co je to Afinita? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Afinita. Co znamená odborný pojem Afinita z kategorie Věda?

Provozovatel v žádném případě neručí za aktuálnost, správnost a přesnost údajů zveřejněných na stránkách. Tento text byl napsán redaktory Superia.cz

Budeme rádi, pokud budete definici slova Afinita sdílet se známými na Facebooku, Twitteru, Pinterestu, Redditu nebo na jiné sociální síti.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    

Výraz Afinita patří do sekce věda

Klíčová slova: co to je, wiki, pojem, význam, definice, lexikon, heslo, význam slova, odborný výraz, názvosloví, přesný význam, informace, co je to Afinita?, synonymum, popis, terminus technicus, odborné názvosloví, věda


Pojem Afinita je v kategorii věda, ilustrační obrázek

Co se můžete dočíst ve Wikipedii o termínu Afinita?

Tento níže umístěný text je převzat z internetové Wikipedie. Více zde. Licence CC-BY-SA.

Afinita (z lat. ad-finis, sousední, příbuzný, související) označuje určitou příbuznost, blízkost nebo vzájemný vztah.

♦ afinní zobrazení – druh geometrického zobrazení v geometrii
♦ chemická afinita – schopnost slučovat se chemicky s jinými látkami v chemii
♦ afinita (biochemie) – disociační konstanta komplexu ligand•receptor
♦ elektronová afinita – velikost energie uvolněné atomem při přijetí elektronu ve fyzice
♦ právní afinita – manželstvím vzniklá spřízněnost s pokrevními příbuznými manžela
♦ geologická afinita – souhrn vlastností prvků určující jejich rozšíření ve vesmíru podle schopnosti chemicky reagovat s jinými látkami
♦ ekologická afinita – společný výskyt dvou a více živočichů závislých na společném faktoru bez vzájemného ovlivňování, může se také jednat o sklon dvou či více živočišných druhů tvořit smíšené populace
♦ zemědělská afinita / Afinita (zahradnictví) – vzájemná schopnost srůstu roubu a podnože neboli vegetativní afinita
♦ okenní afinita – kopírování výkresů na okenní tabuli nebo porovnání shodnosti dvou na sebe položených obrazů
♦ afinita (reklama) – index, který udává vhodnost konkrétního reklamního nosiče v daném čase pro požadovanou cílovou skupinu

Zkuste se dozvědět víc informací v následujících odkazech

Hledat výraz Afinita ve Wikislovníku

Vyhledat slovo Afinita ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Afinita ve vyhledávači DuckDuckGo

Vyhledat pojem Afinita ve vyhledávači Yandex

Hledat slovo Afinita na Google.cz

Zkusit najít termín Afinita ve vyhledávači Qwant

Dál můžete zkusit hledat slovo Afinita například ve Wikizdrojích, v nabídce zboží na Heureka.cz, ve vyhledávači Seznam.cz, v Microsoft Bing nebo v Lingea slovnících.

Náhodných výběr hesel, pojmů a odborných termínů

Nyní již víte co znamená slovo Afinita? resp. co přesně znamená slovo Afinita? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Afinita, odpověď na dotaz co je to Afinita?. Víte např. kdo to je Hispánec? Znáte a víte kdo je Martin Stropnický? Ke každému slovo může existovat víc definic v závislosti na oboru a kontextu. Vyzkoušejte proto hledání v jiných kategoriích (než věda). U některých textů citujeme českou Wikipedii. Spolu s krátkou citací (textem) vždy uvádíme u url adresu projektu. Tyto lze přebírat, upravovat a dále šířit při splnění licenčního ujednání CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, musíme vám poděkovat za návštěvu internetového encyklopedického slovníku, který se zaměřuje na slovníková hesla, zajímavosti, popisy termínů, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Vzpomenete si ještě na vyjmenovaná slova? Znáte vyjmenovaná slova po L nebo po Z?