Co je to?
Definice výrazu Afinita. Co znamená odborný pojem Afinita z kategorie Věda?

Co je Afinita? Význam slova

Co znamená termín, výraz, pojem, vysvětlení hesla Afinita?

Cizí slovo afinita znamená v češtině totéž co příbuznost nebo blízkost či vzájemný vztah. Jako odborný termín se vyskytuje v celé řadě oborů. Jako příklad lze uvést chemii - chemická afinita označuje schopnost chemických látek slučovat se s jinými látkami nebo částicemi.


Co je to Afinita? Význam slova, termín, Definice výrazu Afinita. Co znamená odborný pojem Afinita z kategorie Věda?

Provozovatel neručí za aktuálnost, správnost a přesnost informací uvedených na tomto webu. Tento text byl napsán redaktory Superia.cz

Uvedený text s definicí slova Afinita můžete samozřejmě sdílet s přáteli a kamarády na webových službách typu Pinterest, Facebook, Twitter nebo Reddit.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru    

Heslo Afinita je v sekci věda

Klíčová slova: definice, co to je, slovník, lexikon, význam slova, formulace, termín, terminus technicus, Afinita, co znamená, odborné názvosloví, terminologie, slovo, co je to Afinita?, přesný význam, odborný výraz, význam pojmu, věda


Pojem Afinita je v kategorii věda, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Afinita? Definice slova, termínu z Wikipedie

Následující definice termínu byla převzata z internetového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Afinita (z lat. ad-finis, sousední, příbuzný, související) označuje určitou příbuznost, blízkost nebo vzájemný vztah.

♦ afinní zobrazení – druh geometrického zobrazení v geometrii
♦ chemická afinita – schopnost slučovat se chemicky s jinými látkami v chemii
♦ afinita (biochemie) – disociační konstanta komplexu ligand•receptor
♦ elektronová afinita – velikost energie uvolněné atomem při přijetí elektronu ve fyzice
♦ právní afinita – manželstvím vzniklá spřízněnost s pokrevními příbuznými manžela
♦ geologická afinita – souhrn vlastností prvků určující jejich rozšíření ve vesmíru podle schopnosti chemicky reagovat s jinými látkami
♦ ekologická afinita – společný výskyt dvou a více živočichů závislých na společném faktoru bez vzájemného ovlivňování, může se také jednat o sklon dvou či více živočišných druhů tvořit smíšené populace
♦ zemědělská afinita / Afinita (zahradnictví) – vzájemná schopnost srůstu roubu a podnože neboli vegetativní afinita
♦ okenní afinita – kopírování výkresů na okenní tabuli nebo porovnání shodnosti dvou na sebe položených obrazů
♦ afinita (reklama) – index, který udává vhodnost konkrétního reklamního nosiče v daném čase pro požadovanou cílovou skupinu

Odkazy na jiné weby

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Afinita ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat pojem Afinita ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Afinita ve Wikimedia Commons

Zkusit najít Afinita ve fulltextu Seznam.cz

Hledat videa s názvem Afinita na Youtube

Najít heslo Afinita ve Wikizdrojích

Dál můžete zkusit hledat slovo Afinita například v Microsoft Bing, v Google překladači, ve fulltextu Google.cz, ve ekologickém vyhledávači Ecosia nebo v projektu slovnik.cz.

Výběr z často hledaných výrazů na tomto webu

Teď už znáte odpověď na otázku jaký je přesný význam slova Afinita? resp. co je to Afinita? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Afinita, odpověď na dotaz co je to Afinita?. Víte např. kdo to je Vlakvedoucí? Znáte a víte kdo je Pavel Rychetský? Jednotlivá slova, termíny, hesla můžou mít víc definic vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Radíme vám proto hledat slovo Afinita i v jiné části webu než je kategorie věda. Některé pojmy obsahují i krátkou citaci z české Wikipedie včetně internetového odkazu na podrobný popis. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, musíme vám poděkovat za návštívení internetového slovníku, který shromažďuje přesné vysvětlení slov, zajímavosti, známé i neznámé pojmy, definice odborných pojmů, významy slov, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Vzpomenete si ještě na vyjmenovaná slova? Znáte vyjmenovaná slova po L nebo po Z?