Co je to?
Výraz, termín, definice slova Afinita. Co znamená odborný pojem Afinita z kategorie Věda?

Co je to Afinita? Význam slova

Co znamená pojem, definice termínu Afinita?

Cizí slovo afinita znamená v češtině totéž co příbuznost nebo blízkost či vzájemný vztah. Jako odborný termín se vyskytuje v celé řadě oborů. Jako příklad lze uvést chemii - chemická afinita označuje schopnost chemických látek slučovat se s jinými látkami nebo částicemi.


Co je to Afinita? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Afinita. Co znamená odborný pojem Afinita z kategorie Věda?

Omlouváme se za možné chyby v textech. Napsáno redaktory Superia.cz

Definici pojmu Afinita sdílejte s partnery, kolegy a kamarády na Pinterestu, Facebooku, Twitteru, Redditu nebo na zde neuvedených společených sítích.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku 

Výraz Afinita je v kategorii věda

Klíčová slova: termín, význam, lexikon, terminologie, odborný výraz, slovník, slovo, přesný význam, přesný výraz, popis, wiki, věda, Afinita, terminus technicus, věda, význam slova, odborné názvosloví, co je to Afinita?


Pojem Afinita je v kategorii věda, ilustrační obrázek

Co označuje termín Afinita? Definice termínu, výrazu z projektu Wikipedia

Níže umístěný text je převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Více zde. Licence CC-BY-SA.

Afinita (z lat. ad-finis, sousední, příbuzný, související) označuje určitou příbuznost, blízkost nebo vzájemný vztah.

♦ afinní zobrazení – druh geometrického zobrazení v geometrii
♦ chemická afinita – schopnost slučovat se chemicky s jinými látkami v chemii
♦ afinita (biochemie) – disociační konstanta komplexu ligand•receptor
♦ elektronová afinita – velikost energie uvolněné atomem při přijetí elektronu ve fyzice
♦ právní afinita – manželstvím vzniklá spřízněnost s pokrevními příbuznými manžela
♦ geologická afinita – souhrn vlastností prvků určující jejich rozšíření ve vesmíru podle schopnosti chemicky reagovat s jinými látkami
♦ ekologická afinita – společný výskyt dvou a více živočichů závislých na společném faktoru bez vzájemného ovlivňování, může se také jednat o sklon dvou či více živočišných druhů tvořit smíšené populace
♦ zemědělská afinita / Afinita (zahradnictví) – vzájemná schopnost srůstu roubu a podnože neboli vegetativní afinita
♦ okenní afinita – kopírování výkresů na okenní tabuli nebo porovnání shodnosti dvou na sebe položených obrazů
♦ afinita (reklama) – index, který udává vhodnost konkrétního reklamního nosiče v daném čase pro požadovanou cílovou skupinu

Doporučené zdroje informací k dalšímu studiu

Hledat videa s názvem Afinita na Youtube

Najít heslo Afinita ve vyhledávači Yandex

Najít výraz Afinita ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Afinita ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat výraz Afinita ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Hledat slovo Afinita ve Wikizdrojích

Dál můžete zkusit hledat slovo Afinita například v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, v ABC slovníku cizích slov a synonym, v Seznam.cz slovníku cizích slov, v evropském vyhledávači Qwant nebo v Lingea slovnících.

Často hledaná hesla, odborné termíny, pojmy, slova

Na této webové stránce jste se dozvěděli jaká je definice termínu Afinita? resp. co se vlastně skrývá pod slovem Afinita? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Afinita, odpověď na dotaz co je to Afinita?. Víte např. kdo to je Sandra Nováková? Znáte a víte kdo je Michal Tučný? Ke každému pojmu může existovat vícero definic podle různých oborů. Proto případně zapátrejte po pojmu Afinita i v jiných kategoriích (než věda). U některých pojmů uvádíme i doplňující definici pojmu z Wikipedie včetně odkazu na konkrétní stránku Wikipedie, kde se dočtete více. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme, že jste navštívili online slovníkový projekt zaměřený na přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy, zajímavosti, popisy termínů, slovníková hesla, významy slov s názvem Co Je To?.

Vzpomenete si ještě na vyjmenovaná slova? Znáte vyjmenovaná slova po L nebo po Z?