Co je to?
Definice výrazu Afinita. Co znamená odborný pojem Afinita z kategorie Věda?

Co je Afinita?

Co znamená výraz, termín, pojem, definice slova Afinita?

Cizí slovo afinita znamená v češtině totéž co příbuznost nebo blízkost či vzájemný vztah. Jako odborný termín se vyskytuje v celé řadě oborů. Jako příklad lze uvést chemii - chemická afinita označuje schopnost chemických látek slučovat se s jinými látkami nebo částicemi.


Co je to Afinita? Význam slova, termín, Definice výrazu Afinita. Co znamená odborný pojem Afinita z kategorie Věda?

Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto webových stránkách. Text sestavily autoři (redaktoři a redaktorky) pro Superia.cz

Tento text samozřejmě můžete sdílet s kolegy, přáteli a partnery na Facebooku, Twitteru, Pinterestu, Redditu nebo na jiné sociální síti.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku 

Výraz Afinita je v sekci věda

Klíčová slova: vysvětlení, popis, co znamená, terminologie, definice, synonymum, definice pojmu, význam pojmu, význam, co je to Afinita?, odborné názvosloví, terminus technicus, věda, termín, formulace, věda, pojem, slovník


Pojem Afinita je v kategorii věda, ilustrační obrázek

V encyklopedii Wikipedia se o termínu Afinita dozvíte následující

Dále uvedený text byl převzat ze svobodné otevřené online encyklopedie Wikipedia. Více zde. Dostupné pod licencí CC-BY-SA.

Afinita (z lat. ad-finis, sousední, příbuzný, související) označuje určitou příbuznost, blízkost nebo vzájemný vztah.

♦ afinní zobrazení – druh geometrického zobrazení v geometrii
♦ chemická afinita – schopnost slučovat se chemicky s jinými látkami v chemii
♦ afinita (biochemie) – disociační konstanta komplexu ligand•receptor
♦ elektronová afinita – velikost energie uvolněné atomem při přijetí elektronu ve fyzice
♦ právní afinita – manželstvím vzniklá spřízněnost s pokrevními příbuznými manžela
♦ geologická afinita – souhrn vlastností prvků určující jejich rozšíření ve vesmíru podle schopnosti chemicky reagovat s jinými látkami
♦ ekologická afinita – společný výskyt dvou a více živočichů závislých na společném faktoru bez vzájemného ovlivňování, může se také jednat o sklon dvou či více živočišných druhů tvořit smíšené populace
♦ zemědělská afinita / Afinita (zahradnictví) – vzájemná schopnost srůstu roubu a podnože neboli vegetativní afinita
♦ okenní afinita – kopírování výkresů na okenní tabuli nebo porovnání shodnosti dvou na sebe položených obrazů
♦ afinita (reklama) – index, který udává vhodnost konkrétního reklamního nosiče v daném čase pro požadovanou cílovou skupinu

Odkazy na jiné weby a vyhledávače

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Afinita ve Wikimedia Commons

Hledat frázi Afinita ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat frázi Afinita ve fulltextu vyhledávače Info.com

Zkusit najít termín Afinita ve fulltextu Seznam.cz

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Afinita ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit najít heslo Afinita na Google obrázcích

Dál můžete zkusit hledat slovo Afinita například ve Wikizdrojích, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve ruském vyhledávači Yandex, ve ekologickém vyhledávači Ecosia nebo v Google překladači.

Často hledané pojmy, výrazy, odborné termíny a slova

Z předchozího textu jste se dozvěděli jaká je definice termínu Afinita? resp. co znamená výraz Afinita? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Afinita, odpověď na dotaz co je to Afinita?. Víte např. kdo to je Kurt Cobain? Znáte a víte kdo je Vlasta Parkanová? Informace uvedené zde mohou být zastaralé či neaktuální. Texty neaktualizujeme pravidelně. Pojmy mohou mít různé významy v závislosti na oboru a kontextu. Doporučujeme vám proto porozhlédnout se v jiných kategoriích (než věda). Některé texty obsahují odkaz a krátkou citaci z české Wikipedie. Tyto lze přebírat, upravovat a dále šířit při splnění licenčního ujednání CC-BY-SA.

Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Kategorie věda, mikroskop a kádinky, afinita, ilustrační obrázek

Děkujeme za návštěvu online internetového slovníku zaměřeného především na známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, přesné vysvětlení slov, zajímavosti, významy slov, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Vzpomenete si ještě na vyjmenovaná slova? Znáte vyjmenovaná slova po L nebo po Z?