Co je to?
Definice odborného termínu, slova Afinita. Co znamená pojem Afinita z kategorie Věda?

Co je to Afinita? Význam slova

Vysvětlení pojmu, hesla, definice termínu Afinita

Cizí slovo afinita znamená v češtině totéž co příbuznost nebo blízkost či vzájemný vztah. Jako odborný termín se vyskytuje v celé řadě oborů. Jako příklad lze uvést chemii - chemická afinita označuje schopnost chemických látek slučovat se s jinými látkami nebo částicemi.


Co je to Afinita? Význam slova, termín, Definice odborného termínu, slova Afinita. Co znamená pojem Afinita z kategorie Věda?

Informace uvedené na těchto stránkách jsou bez záruky. Sepsáno redaktory Superia.cz

Zaujala vás definice pojmu Afinita? Pak se o ní podělte s vašimi přáteli na sociálních sítích Twitter, Redditu nebo Facebook.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Heslo Afinita patří do sekce Věda

Klíčová slova: přesný význam, wiki, lexikon, odborné názvosloví, Věda, synonymum, co to je, slovo, přesný výraz, význam pojmu, Věda, definice pojmu, formulace, názvosloví, vysvětlení, co znamená, Afinita, terminologie


Pojem Afinita je v kategorii Věda, ilustrační obrázek

Wikipedie píše o slovu Afinita?

Níže uvedený text pochází z webového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Afinita (z lat. ad-finis, sousední, příbuzný, související) označuje určitou příbuznost, blízkost nebo vzájemný vztah.

♦ afinní zobrazení – druh geometrického zobrazení v geometrii
♦ chemická afinita – schopnost slučovat se chemicky s jinými látkami v chemii
♦ afinita (biochemie) – disociační konstanta komplexu ligand•receptor
♦ elektronová afinita – velikost energie uvolněné atomem při přijetí elektronu ve fyzice
♦ právní afinita – manželstvím vzniklá spřízněnost s pokrevními příbuznými manžela
♦ geologická afinita – souhrn vlastností prvků určující jejich rozšíření ve vesmíru podle schopnosti chemicky reagovat s jinými látkami
♦ ekologická afinita – společný výskyt dvou a více živočichů závislých na společném faktoru bez vzájemného ovlivňování, může se také jednat o sklon dvou či více živočišných druhů tvořit smíšené populace
♦ zemědělská afinita / Afinita (zahradnictví) – vzájemná schopnost srůstu roubu a podnože neboli vegetativní afinita
♦ okenní afinita – kopírování výkresů na okenní tabuli nebo porovnání shodnosti dvou na sebe položených obrazů
♦ afinita (reklama) – index, který udává vhodnost konkrétního reklamního nosiče v daném čase pro požadovanou cílovou skupinu

Pro více informací o heslu Afinita zkuste navštívit tyto odkazy

Hledat videa s názvem Afinita na Youtube

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Afinita ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit najít pojem Afinita ve Wikizdrojích

Zkusit najít výraz Afinita ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Najít pojem Afinita ve Wikislovníku

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Afinita ve Wikimedia Commons

Dál můžete zkusit hledat slovo Afinita například ve ruském vyhledávači Yandex, v Google překladači, v Microsoft Bing, v evropském vyhledávači Qwant nebo v Lingea slovnících.

Zkuste také následující odborné pojmy, termíny a hesla

Tyto stránky vám umožnili zjistit co to je Afinita? resp. jaký je význam pojmu Afinita? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Afinita, odpověď na dotaz co je to Afinita?. Víte např. kdo to je Baron? Znáte a víte kdo je Michal Tučný? Nezapomeňte prosím, že každé heslo může mít víc definic v závislosti na oboru a kontextu. Proto se porozhlédněte i v jiných sekcích (než Věda). U některých textů najdete krátkou citaci z projektu Wikipedia včetně odkazu na kompletní text. S těmi lze dále pracovat při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za navštívení našeho encyklopedického slovníku, který se zaměřuje na popisy termínů, zajímavosti, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Vzpomenete si ještě na vyjmenovaná slova? Znáte vyjmenovaná slova po L nebo po Z?