Co je to?
Výraz, termín, definice slova Kulturní dědictví. Co znamená odborný pojem Kulturní dědictví z kategorie Kultura?

Co je to Kulturní dědictví? Význam slova

Co znamená termín Kulturní dědictví? Vysvětlení pojmu, definice hesla

Kulturní dědictví je neodmyslitelnou součástí kultury. Lze ho rozdělit na dvě základní části – nemateriální a materiální. Za nemateriální kulturní dědictví bývá považováno vše, co není hmotné, ale je předáváno z generace na generaci a může se přizpůsobovat změnám vnějšího prostředí. Patří sem například přísloví, rčení, citáty, myšlenky, zvyky, společenské zvyklosti, tradice, umění, které lze interpretovat, tradiční dovednosti, zkušenosti a vědomosti.
K materiálnímu kulturnímu dědictví se řadí památky a lidské výtvory hmotné podstaty, například malířství, sochařství, architektura, grafika, užité umění, vynálezy, literární výtvory, oděvy nebo jídla. Nejvýznamnější díla kulturního dědictví jsou zařazena v seznamu světového dědictví UNESCO.

Co je to Kulturní dědictví? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Kulturní dědictví. Co znamená odborný pojem Kulturní dědictví z kategorie Kultura?

Uvedené informace jsou bez záruky. Tento text byl napsán redaktory Superia.cz

Uvedený text můžete pochopitelně sdílet s přáteli a kamarády na Twitteru, Pinterestu nebo Facebooku.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu  

Heslo Kulturní dědictví se nachází v kategorii kultura

Klíčová slova: heslo, informace, přesný význam, názvosloví, definice, formulace, Kulturní dědictví, synonymum, kultura, význam pojmu, terminus technicus, kultura, wiki, popis, význam, slovník, termín, odborný výraz


Pojem Kulturní dědictví je v kategorii kultura, ilustrační obrázek

V online encyklopedii Wikipedia se o slovu Kulturní dědictví můžete dozvědět následující

Níže uvedená citace (text) je převzat z online projektu Wikipedie. Licence CC-BY-SA.

Kulturní dědictví je souhrn kulturních statků světa nebo některé společnosti či kultury. Je nedílnou součástí kultury a důležitou, v některých případech jedinečnou součástí kulturního života lidské společnosti. Lze je definovat jako konfiguraci kulturních prvků, … jež jsou jako trvalé kolektivní vlastnictví a všeobecně sdílený výsledek materiální a duchovní činnosti členů určité kultury předávány následujícím pokolením jako specifický typ dědictví.
Jednodušeji řečeno, kulturní dědictví je vše, co člověk v minulosti vytvořil a co mělo vliv na rozvoj kultury a vykazuje to jistou kulturní a památkovou hodnotu.
Termín héritage (francouzsky „dědictví“) pro kulturní statky razil na konci 18. století Henri-Baptiste Grégoire (biskup v Blois).

Více informací o pojmu Kulturní dědictví lze najít v následujících zdrojích

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Kulturní dědictví ve Wikimedia Commons

Zkusit najít pojem Kulturní dědictví na Google.cz

Hledat termín Kulturní dědictví ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Najít slovo Kulturní dědictví ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Najít heslo Kulturní dědictví ve fulltextu Seznam.cz

Vyhledat slovo Kulturní dědictví ve Wikislovníku

Dál můžete zkusit hledat slovo Kulturní dědictví například ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v Lingea slovnících, ve ruském vyhledávači Yandex, v evropském vyhledávači Qwant nebo v Google překladači.

Vybrané termíny, slova, pojmy

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku jaký je přesný význam slova Kulturní dědictví? resp. co znamená Kulturní dědictví? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Kulturní dědictví, odpověď na dotaz co je to Kulturní dědictví?. Víte např. kdo to je Ivo Valenta? Znáte a víte kdo je Demokrat? Nezapomeňte prosím, že výrazy, hesla mohou mít víc významů v různých oborech lidské činnosti. Zkuste proto termín Kulturní dědictví hledat i v jiných kategoriích (než kultura) Některé pojmy obsahují doplňující definici z Wikipedie včetně url na konkrétní stránku. Jedná se o texty spadající pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme našim čtenářům za návštěvu online encyklopedického projektu shromažďujícího popisy termínů, slovníková hesla, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, zajímavosti, významy slov s názvem Co Je To?.

V čem se skrývá lidská moudrost? Přeci v citátech slavných osobností. Vážně i nevážně míněné citáty o ženách i zdraví.