Co je to?
Výraz, termín, definice slova Kulturní dědictví. Co znamená odborný pojem Kulturní dědictví z kategorie Kultura?

Co je to Kulturní dědictví? Význam slova

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Kulturní dědictví

Kulturní dědictví je neodmyslitelnou součástí kultury. Lze ho rozdělit na dvě základní části – nemateriální a materiální. Za nemateriální kulturní dědictví bývá považováno vše, co není hmotné, ale je předáváno z generace na generaci a může se přizpůsobovat změnám vnějšího prostředí. Patří sem například přísloví, rčení, citáty, myšlenky, zvyky, společenské zvyklosti, tradice, umění, které lze interpretovat, tradiční dovednosti, zkušenosti a vědomosti.
K materiálnímu kulturnímu dědictví se řadí památky a lidské výtvory hmotné podstaty, například malířství, sochařství, architektura, grafika, užité umění, vynálezy, literární výtvory, oděvy nebo jídla. Nejvýznamnější díla kulturního dědictví jsou zařazena v seznamu světového dědictví UNESCO.

Co je to Kulturní dědictví? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Kulturní dědictví. Co znamená odborný pojem Kulturní dědictví z kategorie Kultura?

Uvedené informace jsou bez záruky. Text napsán pro Superia.cz

Sdílejte text pojmu Kulturní dědictví s vašimi známými a kamarády na Redditu, Facebooku, Pinterestu nebo na jiných tzv. sociálních sítích.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Pojem Kulturní dědictví se nachází v kategorii Kultura

Klíčová slova: terminologie, popis, co znamená, slovník, pojem, přesný význam, co je to Kulturní dědictví?, informace, odborný výraz, význam slova, odborné názvosloví, formulace, synonymum, význam pojmu, wiki, Kulturní dědictví, lexikon, přesný výraz


Pojem Kulturní dědictví je v kategorii Kultura, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Kulturní dědictví? Definice termínu, výrazu z Wikipedie

Tento níže umístěný text je převzat z internetové Wikipedie. Více zde. Licence CC-BY-SA.

Kulturní dědictví je souhrn kulturních statků světa nebo některé společnosti či kultury. Je nedílnou součástí kultury a důležitou, v některých případech jedinečnou součástí kulturního života lidské společnosti. Lze je definovat jako konfiguraci kulturních prvků, … jež jsou jako trvalé kolektivní vlastnictví a všeobecně sdílený výsledek materiální a duchovní činnosti členů určité kultury předávány následujícím pokolením jako specifický typ dědictví.
Jednodušeji řečeno, kulturní dědictví je vše, co člověk v minulosti vytvořil a co mělo vliv na rozvoj kultury a vykazuje to jistou kulturní a památkovou hodnotu.
Termín héritage (francouzsky „dědictví“) pro kulturní statky razil na konci 18. století Henri-Baptiste Grégoire (biskup v Blois).

Další informační zdroje o slovu Kulturní dědictví

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Kulturní dědictví ve Wikimedia Commons

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Kulturní dědictví ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat pojem Kulturní dědictví ve Wikislovníku

Hledat výraz Kulturní dědictví ve vyhledávači Yandex

Hledat slovo Kulturní dědictví ve fulltextu Seznam.cz

Vyhledat termín Kulturní dědictví na Google.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Kulturní dědictví například v Microsoft Bing, v projektu slovnik.cz, v Seznam.cz slovníku cizích slov, v evropském vyhledávači Qwant nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Často hledaná hesla, odborné termíny, pojmy, slova

Na této webové stránce jste se dozvěděli co je to Kulturní dědictví? resp. co přesně znamená slovo Kulturní dědictví? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Kulturní dědictví, odpověď na dotaz co je to Kulturní dědictví?. Víte např. kdo to je Vít Rakušan? Znáte a víte kdo je Jan Farský? Ke každému pojmu může existovat vícero definic v různém kontextu, v různých oborech. Doporučujeme vám proto porozhlédnout se v jiných kategoriích (než Kultura). Některé pojmy jsou obohaceny o citaci z Wikipedie. U nich uvádíme i konkrétní url projektu kde se dozvíte více. Ty spadají pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, zajímavosti, významy slov s názvem Co Je To?.

V čem se skrývá lidská moudrost? Přeci v citátech slavných osobností. Vážně i nevážně míněné citáty o ženách i zdraví.