Co je to?
Odborný výraz, definice slova Kulturní dědictví. Co znamená pojem Kulturní dědictví z kategorie Kultura?

Co je Kulturní dědictví? Význam slova

Co znamená pojem, slovo, definice termínu Kulturní dědictví?

Kulturní dědictví je neodmyslitelnou součástí kultury. Lze ho rozdělit na dvě základní části – nemateriální a materiální. Za nemateriální kulturní dědictví bývá považováno vše, co není hmotné, ale je předáváno z generace na generaci a může se přizpůsobovat změnám vnějšího prostředí. Patří sem například přísloví, rčení, citáty, myšlenky, zvyky, společenské zvyklosti, tradice, umění, které lze interpretovat, tradiční dovednosti, zkušenosti a vědomosti.
K materiálnímu kulturnímu dědictví se řadí památky a lidské výtvory hmotné podstaty, například malířství, sochařství, architektura, grafika, užité umění, vynálezy, literární výtvory, oděvy nebo jídla. Nejvýznamnější díla kulturního dědictví jsou zařazena v seznamu světového dědictví UNESCO.

Co je to Kulturní dědictví? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Kulturní dědictví. Co znamená pojem Kulturní dědictví z kategorie Kultura?

Provozovatel neručí za úplnost, pravdivost či aktuálnost informací na těchto webových stránkách. Napsáno redaktory Superia.cz

Text můžete velmi jednoduše sdílet s ostatními na sociálních sítích Pinterestu, Facebooku či Twitteru.

 Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku 

Heslo Kulturní dědictví se nachází v sekci kultura

Klíčová slova: co znamená, odborné názvosloví, co je to Kulturní dědictví?, terminus technicus, heslo, kultura, odborný výraz, informace, přesný výraz, vysvětlení, definice, Kulturní dědictví, synonymum, definice pojmu, význam slova, slovník, pojem, význam


Pojem Kulturní dědictví je v kategorii kultura, ilustrační obrázek

V online encyklopedii Wikipedia se o slovu Kulturní dědictví můžete dozvědět následující

Uvedená defice je převzata z internetové online encyklopedie Wikipedia. Odkaz na článek je zde. Licence CC-BY-SA.

Kulturní dědictví je souhrn kulturních statků světa nebo některé společnosti či kultury. Je nedílnou součástí kultury a důležitou, v některých případech jedinečnou součástí kulturního života lidské společnosti. Lze je definovat jako konfiguraci kulturních prvků, … jež jsou jako trvalé kolektivní vlastnictví a všeobecně sdílený výsledek materiální a duchovní činnosti členů určité kultury předávány následujícím pokolením jako specifický typ dědictví.
Jednodušeji řečeno, kulturní dědictví je vše, co člověk v minulosti vytvořil a co mělo vliv na rozvoj kultury a vykazuje to jistou kulturní a památkovou hodnotu.
Termín héritage (francouzsky „dědictví“) pro kulturní statky razil na konci 18. století Henri-Baptiste Grégoire (biskup v Blois).

Více informací o pojmu Kulturní dědictví lze najít v následujících zdrojích

Vyhledat termín Kulturní dědictví ve Wikizdrojích

Zkusit najít frázi Kulturní dědictví ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit najít Kulturní dědictví ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Zkusit najít termín Kulturní dědictví ve vyhledávači Qwant

Vyhledat pojem Kulturní dědictví na Google.cz

Najít slovo Kulturní dědictví ve vyhledávači Yandex

Dál můžete zkusit hledat slovo Kulturní dědictví například ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v nabídce zboží na Heureka.cz, ve Wikislovníku, v Microsoft Bing nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Vybrané termíny, slova, pojmy

Nyní už nejspíš víte co to je Kulturní dědictví? resp. co znamená výraz Kulturní dědictví? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Kulturní dědictví, odpověď na dotaz co je to Kulturní dědictví?. Víte např. kdo to je Tomáš Král? Znáte a víte kdo je Loki? Jednotlivá slova můžou mít několik významů podle toho o jaký obor se jedná. Radíme proto zkusit hledat pojem Kulturní dědictví v dalších sekcích tohoto webu, v jiné kategorii než je kultura. Část textů obsahuje internetový odkaz i krátkou citaci z české verze projektu Wikipedia. S těmi lze dále pracovat při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu projektu shromažďujícího slovníková hesla, zajímavosti, popisy termínů, známé i neznámé pojmy, významy slov, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

V čem se skrývá lidská moudrost? Přeci v citátech slavných osobností. Vážně i nevážně míněné citáty o ženách i zdraví.