Co je to?
Výraz, termín, definice slova Region. Co znamená odborný pojem Region z kategorie Politika?

Co je to Region? Význam slova

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Region

Území vymezené na základě nějakých společných znaků se nazývá region. Regiony mohou být určovány politicky nebo přirozeně. Regiony se mohou překrývat. Můžeme tuto územně-správní jednotku nalézt například ve Francii, Itálii, Srbsku nebo na Filipínách. Najít lze i tzv. euroregiony, které nemají žádnou samosprávu, protože se jedná o území v rámci Evropské unie.


Co je to Region? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Region. Co znamená odborný pojem Region z kategorie Politika?

Veškeré texty jsou bez záruky. Text napsán pro Superia.cz

Sdílejte tuto stránku se slovem Region s přáteli na Pinterestu, Facebooku, Twitteru, Redditu nebo na zde neuvedených společených sítích.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu    

Výraz Region je v kategorii Politika

Klíčová slova: Region, co znamená, formulace, odborný výraz, přesný význam, informace, slovo, co to je, definice, odborné názvosloví, co je to Region?, wiki, pojem, slovník, význam, definice pojmu, termín, význam slova


Pojem Region je v kategorii Politika, ilustrační obrázek

Co se můžete dočíst ve Wikipedii o termínu Region?

Tento níže umístěný text je převzat z internetové Wikipedie. Více zde. Licence CC-BY-SA.

Region (z latinského regio) je území vymezené na základě společných znaků (rysů či kritérií). Proces vymezování regionů označujeme jako regionalizace.

Odkazy na vyhledávače, online encyklopedie a slovníky

Zkusit najít termín Region ve Wikizdrojích

Najít termín Region ve fulltextu Seznam.cz

Hledat pojem Region ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Najít pojem Region ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Vyhledat pojem Region ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Vyhledat heslo Region ve vyhledávači Qwant

Dál můžete zkusit hledat slovo Region například ve videích na Youtube, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Náhodných výběr hesel, pojmů a odborných termínů

Na této webové stránce jste se dozvěděli co znamená slovo Region? resp. co označuje slovo Region? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Region, odpověď na dotaz co je to Region?. Víte např. kdo to je Jiřina Švorcová? Znáte a víte kdo je Fénix? Nezapomeňte, že slova a termíny mohou mít víc významů v různém kontextu, v různých oborech. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než Politika. U části pojmů naleznete citaci z projektu Wikipedia včetně internetové adresy kde naleznete kompletní popis. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího zajímavosti, významy slov, definice odborných pojmů, slovníková hesla, popisy termínů, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Víte, co znamená být metrosexuál nebo šovinista? Pokud ne, zkuste se podívat na tuto webovou stránku.