Co je to?
Výraz, termín, definice slova Prvouka. Co znamená odborný pojem Prvouka z kategorie Školství?

Co je to Prvouka? Význam slova

Význam pojmu, termínu, vysvětlení výrazu Prvouka

Prvouka je termín z oblasti školství. Jde o název vyučovacího předmětu, který nejmladší žáky obeznámí se základními fakty a poznatky o světě, který je obklopuje. Jsou v něm shrnuty nejnutnější znalosti z různých oborů jako vlastivěda, zeměpis, přírodopis, fyzika, chemie, občanská výchova, humanitní a společenské vědy a dopravní výchova.
Prvouka je zařazena do obsahu vzdělávání na prvním stupni základní školy a učí se v prvním, druhém a třetím ročníku.


Co je to Prvouka? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Prvouka. Co znamená odborný pojem Prvouka z kategorie Školství?

Omlouváme se za možné chyby v textech. Text vytvořen pro server Superia.cz

Uvedený text s definicí slova Prvouka můžete samozřejmě sdílet s přáteli na sociálních sítích Twitter, Facebook, Pinterest a Reddit.

 Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu  

Výraz Prvouka je v sekci Školství

Klíčová slova: názvosloví, pojem, heslo, synonymum, co znamená, přesný výraz, formulace, popis, definice, Školství, slovo, odborný výraz, definice pojmu, význam slova, terminus technicus, přesný význam, wiki, terminologie


Pojem Prvouka je v kategorii Školství, ilustrační obrázek

Co se můžete dočíst ve Wikipedii o termínu Prvouka?

Následující text definice byl převzat ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Prvouka je vyučovací předmět, ve kterém se žáci seznamují s prvotními poznatky o okolním světě. Zahrnuje základní znalosti z oblasti vlastivědy, geografie, biologie, dopravní výchovy, fyziky, občanské výchovy, humanitních a společenských věd. Vyučuje se od prvního do třetího ročníku základní školy.

Doporučené zdroje informací k dalšímu studiu

Zkusit najít termín Prvouka ve Wikislovníku

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Prvouka ve Wikimedia Commons

Najít výraz Prvouka ve fulltextu Seznam.cz

Vyhledat výraz Prvouka ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Hledat videa s názvem Prvouka na Youtube

Najít heslo Prvouka ve vyhledávači Yandex

Dál můžete zkusit hledat slovo Prvouka například v Seznam.cz slovníku cizích slov, v Lingea slovnících, v Microsoft Bing, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo v projektu slovnik.cz.

Vybrané termíny, slova, pojmy

Na této webové stránce jste se dozvěděli co znamená slovo Prvouka? resp. jaký je přesný význam slova Prvouka? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Prvouka, odpověď na dotaz co je to Prvouka?. Víte např. kdo to je Karel Schwarzenberg? Znáte a víte kdo je Stárek? Nezapomeňte, že termíny a hesla mohou mít víc významů podle různých oborů. Proto případně zapátrejte po pojmu Prvouka i v jiných kategoriích (než Školství). Některé texty obsahují odkaz a krátkou citaci z české Wikipedie. Takový typ textu spadá pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu stručného encyklopedického slovníku, který se zaměřuje především na známé i neznámé pojmy, popisy termínů, definice odborných pojmů, zajímavosti, slovníková hesla, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Vzpomenete si ještě na vyjmenovaná slova? Znáte vyjmenovaná slova po L nebo po Z?