Co je to?
Odborný výraz, definice slova Prvouka. Co znamená pojem Prvouka z kategorie Školství?

Co je to Prvouka? Význam slova

Co znamená heslo, definice termínu, pojmu Prvouka?

Prvouka je termín z oblasti školství. Jde o název vyučovacího předmětu, který nejmladší žáky obeznámí se základními fakty a poznatky o světě, který je obklopuje. Jsou v něm shrnuty nejnutnější znalosti z různých oborů jako vlastivěda, zeměpis, přírodopis, fyzika, chemie, občanská výchova, humanitní a společenské vědy a dopravní výchova.
Prvouka je zařazena do obsahu vzdělávání na prvním stupni základní školy a učí se v prvním, druhém a třetím ročníku.


Co je to Prvouka? Význam slova, termín, Odborný výraz, definice slova Prvouka. Co znamená pojem Prvouka z kategorie Školství?

Neručíme za pravdivost uvedených informací. Text napsán pro Superia.cz

Doporučujeme sdílet tento text s dalšími osobami na Pinterestu, Facebooku nebo Twitteru.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru    

Heslo Prvouka patří do sekce Školství

Klíčová slova: pojem, wiki, termín, lexikon, definice, význam slova, terminus technicus, formulace, co je to Prvouka?, terminologie, význam pojmu, definice pojmu, přesný význam, co to je, vysvětlení, co znamená, význam, odborný výraz


Pojem Prvouka je v kategorii Školství, ilustrační obrázek

Co označuje termín Prvouka? Odborný výraz, termín, definice slova z projektu Wikipedia

Níže uvedená citace (text) je převzat z online projektu Wikipedie. Licence CC-BY-SA.

Prvouka je vyučovací předmět, ve kterém se žáci seznamují s prvotními poznatky o okolním světě. Zahrnuje základní znalosti z oblasti vlastivědy, geografie, biologie, dopravní výchovy, fyziky, občanské výchovy, humanitních a společenských věd. Vyučuje se od prvního do třetího ročníku základní školy.

Linky na jiné informační zdroje

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Prvouka ve vyhledávači DuckDuckGo

Vyhledat slovo Prvouka ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat pojem Prvouka ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit najít Prvouka ve Wikislovníku

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Prvouka ve Wikimedia Commons

Zkusit najít heslo Prvouka na Google.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Prvouka například v Seznam.cz slovníku cizích slov, v projektu slovnik.cz, ve Wikizdrojích, ve ruském vyhledávači Yandex nebo v Google překladači.

Náhodných výběr odborných pojmů, termínů a slov

Teď už znáte odpověď na otázku jaký je přesný význam slova Prvouka? resp. co znamená slovo Prvouka? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Prvouka, odpověď na dotaz co je to Prvouka?. Víte např. kdo to je Warren Buffett? Znáte a víte kdo je Ray Conniff? Berte v úvahu, že termíny mohou mít víc definic vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Pokuste se najít termín Prvouka i v jiné kategorii než v Školství. U některých textů najdete krátkou citaci z projektu Wikipedia včetně odkazu na kompletní text. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení čtenáři, děkujeme za návštěvu online projektu (slovníku) shromažďujícího definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy, zajímavosti, slovníková hesla, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Vzpomenete si ještě na vyjmenovaná slova? Znáte vyjmenovaná slova po L nebo po Z?