Co je to?
Výraz, termín, definice slova Prvouka. Co znamená odborný pojem Prvouka z kategorie Školství?

Co je Prvouka?

Co znamená pojem, slovo, definice termínu Prvouka?

Prvouka je termín z oblasti školství. Jde o název vyučovacího předmětu, který nejmladší žáky obeznámí se základními fakty a poznatky o světě, který je obklopuje. Jsou v něm shrnuty nejnutnější znalosti z různých oborů jako vlastivěda, zeměpis, přírodopis, fyzika, chemie, občanská výchova, humanitní a společenské vědy a dopravní výchova.
Prvouka je zařazena do obsahu vzdělávání na prvním stupni základní školy a učí se v prvním, druhém a třetím ročníku.


Co je to Prvouka? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Prvouka. Co znamená odborný pojem Prvouka z kategorie Školství?

Provozovatel neručí za správnost či přesnost obsahu webových stránek. Tento text byl napsán redaktory Superia.cz

Definici slova Prvouka můžete sdílet s přáteli a kamarády na sociálních sítích, jako jsou Facebook, Pinterest, síť X (dříve Twitter), Reddit apod.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    

Termín Prvouka je v kategorii Školství

Klíčová slova: význam slova, definice pojmu, odborné názvosloví, informace, co znamená, názvosloví, slovník, Školství, pojem, terminologie, formulace, význam, přesný význam, vysvětlení, co je to Prvouka?, synonymum, přesný výraz, termín


Pojem Prvouka je v kategorii Školství, ilustrační obrázek

Co označuje termín Prvouka? Definice slova, termínu z projektu Wikipedia

Níže uvedený text byl převzat z online encyklopedie Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Prvouka je vyučovací předmět, ve kterém se žáci seznamují s prvotními poznatky o okolním světě. Zahrnuje základní znalosti z oblasti vlastivědy, geografie, biologie, dopravní výchovy, fyziky, občanské výchovy, humanitních a společenských věd. Vyučuje se od prvního do třetího ročníku základní školy.

Zkuste zjistit více informací o slovu Prvouka v následujících zdrojích

Hledat heslo Prvouka ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Najít slovo Prvouka ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Zkusit najít heslo Prvouka ve vyhledávači Qwant

Hledat heslo Prvouka ve fulltextu vyhledávače Info.com

Hledat videa s názvem Prvouka na Youtube

Zkusit najít heslo Prvouka ve vyhledávači Yahoo

Dál můžete zkusit hledat slovo Prvouka například ve ruském vyhledávači Yandex, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve Wikislovníku, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Víte, co znamenají tato slova, odborné termíny a pojmy?

Teď již zajisté znáte správnou odpověď na otázku co znamená Prvouka? resp. co se vlastně skrývá pod slovem Prvouka? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Prvouka, odpověď na dotaz co je to Prvouka?. Víte např. kdo to je Foniatr? Znáte a víte kdo je Shaun Ryder? Bohužel, častá aktualizace není v našich silách. podle toho o jaký obor se jedná. Zkuste hledání odborného pojmu Prvouka i v jiné kategorii než je sekce Školství. Některé texty jsme rozšířili i o krátkou citaci z Wikipedia.cz. K této citaci vždy uvádíme i odkaz na konkrétní stránku. Takový typ textu je distribuován pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, děkujeme vám za navštívení našeho encyklopedického slovníku, který se zaměřuje na známé i neznámé pojmy, významy slov, popisy termínů, zajímavosti, slovníková hesla, definice odborných pojmů s názvem Co Je To?.

Vzpomenete si ještě na vyjmenovaná slova? Znáte vyjmenovaná slova po L nebo po Z?