Co je to?
Definice výrazu Recyklace. Co znamená odborný pojem Recyklace z kategorie Věda?

Co je Recyklace?

Vysvětlení pojmu, termínu, hesla, výrazu Recyklace

Recyklace souvisí s využíváním odpadu. Recyklace znamená takový postup, který vede k tomu, že odpad se stává surovinou pro další využití.
Typickým příkladem recyklace je například zpracovávání lahví, vyrobených z PET materiálu. Často jde o cyklický proces, tedy postup, který se několikrát opakuje.
Prostřednictvím recyklace by mělo docházet k ochraně životního prostředí, protože nedochází jednak k shromažďování odpadu a současně není třeba dalších surovin v tak vysoké míře pro následnou výrobu.


Co je to Recyklace? Význam slova, termín, Definice výrazu Recyklace. Co znamená odborný pojem Recyklace z kategorie Věda?

Chyby vyhrazeny. Text je vypracovaný autorkami přímo pro projekt Superia.cz

Uvedený text s definicí slova Recyklace můžete samozřejmě sdílet s ostatními na Pinterestu, Redditu, Twitteru anebo na Facebooku.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    

Heslo Recyklace je v sekci věda

Klíčová slova: lexikon, názvosloví, wiki, popis, přesný význam, termín, pojem, informace, vysvětlení, význam pojmu, odborné názvosloví, slovník, co znamená, přesný výraz, co je to Recyklace?, odborný výraz, terminologie, terminus technicus


Pojem Recyklace je v kategorii věda, ilustrační obrázek

Co píše online projekt Wikipedia o pojmu Recyklace?

Uvedená defice je převzata z internetové online encyklopedie Wikipedia. Odkaz na článek je zde. Licence CC-BY-SA.

Recyklace je proces nakládání s odpadem, který vede k jeho dalšímu využití. Jedná se o opětovné cyklické využití odpadů a jejich vlastností jako druhotné suroviny ve výrobním procesu. V procesu recyklace tedy jde o opakované (cyklické) uvedení materiálu zpět do výrobního cyklu, odtud pak název tohoto procesu. V tomto procesu je vždy recyklovaný materiál cíleně přetvářen z ve výrobě jinak dále nepoužitelného odpadu na (druhotnou) vstupní surovinu, která je použitelná při další výrobě. Recyklace umožňuje šetřit obnovitelné i neobnovitelné zdroje a často může snižovat zátěž životního prostředí. Hlavní přínosy recyklace jsou snížení potřeby těžby nových surovin, využití odpadu místo jeho uložení na skládku a celkové šetření životního prostředí.

Tříděný odpad

Recyklaci významně pomáhá třídění surovin. Proto je vhodné třídit odpad. Běžně třídíme sklo, plasty, papír a kov. Autor: imordaf, zdroj: Pixabay
Recyklaci významně pomáhá třídění surovin. Proto je vhodné třídit odpad. Běžně třídíme sklo, plasty, papír a kov. Autor: imordaf, zdroj: Pixabay


Odkazy na jiné weby

Najít výraz Recyklace ve Wikizdrojích

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Recyklace ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat slovo Recyklace ve Wikislovníku

Zkusit najít výraz Recyklace ve fulltextu vyhledávače Info.com

Zkusit najít termín Recyklace ve vyhledávači Qwant

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Recyklace ve Wikimedia Commons

Dál můžete zkusit hledat slovo Recyklace například ve fulltextu Yahoo.com, v Lingea slovnících, ve vyhledávači Seznam.cz, v Seznam.cz slovníku cizích slov nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Výběr náhodných odborných termínů, pojmů a hesel

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku co to je Recyklace? resp. co to je Recyklace? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Recyklace, odpověď na dotaz co je to Recyklace?. Víte např. kdo to je Guillaume Apollinaire? Znáte a víte kdo je Pesimista? Pochopte prosím, že nemáme prostředky na častou aktualizaci všech textů. Pojmy mohou mít různé významy vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Zkuste najít odborný termín i v jiné sekci než v věda. Některé pojmy obsahují i krátkou citaci z české Wikipedie včetně internetového odkazu na podrobný popis. Tyto texty lze potom kopírovat, editovat a dále šířit při splnění podmínek vyplývajících z licence CC-BY-SA.

Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Kategorie věda, biolog, recyklace, ilustrační obrázek

Milí čtenáři, musíme vám poděkovat za návštívení internetového slovníku, který shromažďuje definice odborných pojmů, významy slov, slovníková hesla, známé i neznámé pojmy, zajímavosti, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Víte, co znamená být metrosexuál nebo šovinista? Pokud ne, zkuste se podívat na tuto webovou stránku.