Co je to?
Výraz, termín, definice slova Recyklace. Co znamená odborný pojem Recyklace z kategorie Věda?

Co je to Recyklace? Význam slova

Co znamená heslo, definice termínu, pojmu Recyklace?

Recyklace souvisí s využíváním odpadu. Recyklace znamená takový postup, který vede k tomu, že odpad se stává surovinou pro další využití.
Typickým příkladem recyklace je například zpracovávání lahví, vyrobených z PET materiálu. Často jde o cyklický proces, tedy postup, který se několikrát opakuje.
Prostřednictvím recyklace by mělo docházet k ochraně životního prostředí, protože nedochází jednak k shromažďování odpadu a současně není třeba dalších surovin v tak vysoké míře pro následnou výrobu.


Co je to Recyklace? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Recyklace. Co znamená odborný pojem Recyklace z kategorie Věda?

Texty mohou obsahovat chyby, nepřesnosti nebo překlepy. Napsáno redaktory Superia.cz

Definici pojmu Recyklace sdílejte s vašimi známými a kamarády na sociálních sítích Twitter, Redditu nebo Facebook.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu  

Termín Recyklace je v kategorii věda

Klíčová slova: informace, pojem, věda, co znamená, termín, význam pojmu, terminus technicus, Recyklace, názvosloví, slovo, slovník, terminologie, odborný výraz, definice, heslo, synonymum, definice pojmu, lexikon


Pojem Recyklace je v kategorii věda, ilustrační obrázek

Ve Wikipedii se o heslu Recyklace dozvíte následující

Níže uvedený text pochází z webového projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Recyklace je proces nakládání s odpadem, který vede k jeho dalšímu využití. Jedná se o opětovné cyklické využití odpadů a jejich vlastností jako druhotné suroviny ve výrobním procesu. V procesu recyklace tedy jde o opakované (cyklické) uvedení materiálu zpět do výrobního cyklu, odtud pak název tohoto procesu. V tomto procesu je vždy recyklovaný materiál cíleně přetvářen z ve výrobě jinak dále nepoužitelného odpadu na (druhotnou) vstupní surovinu, která je použitelná při další výrobě. Recyklace umožňuje šetřit obnovitelné i neobnovitelné zdroje a často může snižovat zátěž životního prostředí. Hlavní přínosy recyklace jsou snížení potřeby těžby nových surovin, využití odpadu místo jeho uložení na skládku a celkové šetření životního prostředí.

Tříděný odpad

Recyklaci významně pomáhá třídění surovin. Proto je vhodné třídit odpad. Běžně třídíme sklo, plasty, papír a kov. Autor: imordaf, zdroj: Pixabay
Recyklaci významně pomáhá třídění surovin. Proto je vhodné třídit odpad. Běžně třídíme sklo, plasty, papír a kov. Autor: imordaf, zdroj: Pixabay


Zkuste zjistit více informací o slovu Recyklace v následujících zdrojích

Hledat termín Recyklace ve Wikizdrojích

Najít termín Recyklace ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit najít termín Recyklace ve Wikislovníku

Hledat pojem Recyklace ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat videa s názvem Recyklace na Youtube

Najít slovo Recyklace ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Dál můžete zkusit hledat slovo Recyklace například v Seznam.cz slovníku cizích slov, v Lingea slovnících, ve fulltextu Google.cz, ve ruském vyhledávači Yandex nebo v projektu slovnik.cz.

Podívejte se také na tyto odborné výrazy, pojmy, termíny a slova

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku co znamená Recyklace? resp. co je to Recyklace? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Recyklace, odpověď na dotaz co je to Recyklace?. Víte např. kdo to je Poseidón? Znáte a víte kdo je Pesimista? Ke každému slovo může existovat víc definic vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Proto se porozhlédněte i v jiných sekcích (než věda). Některé texty jsme rozšířili i o krátkou citaci z Wikipedia.cz. K této citaci vždy uvádíme i odkaz na konkrétní stránku. Ty lze dále používat při splnění licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, musíme vám poděkovat za návštívení internetového slovníku, který shromažďuje slovníková hesla, zajímavosti, přesné vysvětlení slov, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Víte, co znamená být metrosexuál nebo šovinista? Pokud ne, zkuste se podívat na tuto webovou stránku.