Co je to?
Odborný termín, výraz, slovo Vylučovací žaloba. Co znamená pojem Vylučovací žaloba z kategorie Právo?

Co je Vylučovací žaloba? Význam slova

Co znamená termín Vylučovací žaloba? Vysvětlení pojmu, definice hesla

Vylučovací žaloba jinak také excidační žaloba se používá k vyloučení věci z výkonu rozhodnutí. Jde tedy o právo nějaké osoby k předmětu exekuce, které se uplatňuje vůči věřiteli žalovaného. Postup při podání vylučovací žaloby je následující: Nejdříve se podá návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu. Ten je možné podat do 30 dnů ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl o soupisu věci. Návrh se podává u exekutora, který věc zařadil do soupisu. Exekutor pak o návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu rozhodne ve lhůtě do 15 dnů od jeho doručení.
Jestliže je spolehlivě prokázáno, že některé věci, které jsou obsaženy soupisu, patří osobě, která návrh podala, budou vyškrtnuty. Pokud tento postup není účinný, je nutné obrátit se na soud s vylučovací žalobou. Žaloba se podává v souladu s občanským soudním řádem u exekučního soudu během 30 dnů od doručení rozhodnutí exekutora, který nevyhověl návrhu na vyškrtnutí věcí ze soupisu. O této možnosti musí exekutor navrhovatele poučit. Po dobu žalobního řízení nelze dotyčné věci prodat.


Co je to Vylučovací žaloba? Význam slova, termín, Odborný termín, výraz, slovo Vylučovací žaloba. Co znamená pojem Vylučovací žaloba z kategorie Právo?

Provozovatel v žádném případě neručí za aktuálnost, správnost a přesnost údajů zveřejněných na stránkách. Uvedený text sepsán reaktory Superia.cz

Uvedený text můžete pochopitelně sdílet s vašimi kamarády na specializovaných společenských sítích Twitter, Redditu nebo Facebook.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku 

Pojem Vylučovací žaloba se nachází v kategorii právo

Klíčová slova: terminus technicus, přesný výraz, význam pojmu, heslo, význam, wiki, pojem, názvosloví, vysvětlení, definice pojmu, definice, co je to Vylučovací žaloba?, přesný význam, co znamená, právo, právo, terminologie, popis


Pojem Vylučovací žaloba je v kategorii právo, ilustrační obrázek

Co znamená pojem Vylučovací žaloba? Definice termínu, výrazu z Wikipedie

Uvedené vysvětlení pojmu je převzato z webu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Vylučovací žaloba neboli excindační žaloba je žaloba o vyloučení věci z exekuce podle § 267 občanského soudního řádu. Lze se jí domoci vyloučení majetku z nařízené exekuce, pokud ta není ve vztahu k tomuto majetku přípustná. Jde zejména o případy, kdy je vlastníkem jiná osoba než povinný (vůči komu je exekuce vedena), případně pokud sice jde o vlastnictví povinného, ale ten danou věc nezbytně nutně potřebuje (např. obvyklé vybavení domácnosti, zdravotní potřeby a pomůcky) nebo by její exekuční prodej byl v rozporu s morálními pravidly (např. snubní prsten). Žalovaným musí být oprávněný (navrhovatel exekuce) a o žalobě rozhoduje soud ve sporném občanském soudním řízení.
Jde-li o exekuci prováděnou soudním exekutorem, není pro úspěch excindační žaloby nutné nejdříve požádat o vyškrtnutí věci ze soupisu podle § 68 exekučního řádu. Žalobce se pouze vystavuje nebezpečí, že postižená věc může být soudním exekutorem mezitím prodána.
Avšak i tehdy, pokud je vylučovací žaloba zamítnuta nebo pokud dokonce nebyla podána vůbec, lze po provedení exekuce podat proti neoprávněně zvýhodněnému tzv. žalobu z lepšího práva.

Více informací o slovu Vylučovací žaloba doporučujeme hledat v těchto zdrojích

Hledat videa s názvem Vylučovací žaloba na Youtube

Vyhledat výraz Vylučovací žaloba ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Hledat termín Vylučovací žaloba ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Zkusit najít Vylučovací žaloba na Google obrázcích

Najít slovo Vylučovací žaloba ve Wikizdrojích

Zkusit najít Vylučovací žaloba na Google.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Vylučovací žaloba například v metavyhledávači Info.com, v projektu slovnik.cz, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, ve fulltextu Yahoo.com nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Často hledané výrazy, termíny a odborné pojmy

Na stránce jste se mohli dozvědět: jaký je význam slova Vylučovací žaloba? resp. co vlastně znamená slovo Vylučovací žaloba? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Vylučovací žaloba, odpověď na dotaz co je to Vylučovací žaloba?. Víte např. kdo to je Kurýr? Znáte a víte kdo je Jáchym Kraus? Jednotlivé termíny, pojmy, slova mohou mít vícero významů v závislosti na oboru a kontextu. Proto prosím zapátrejte i v jiných kategoriích než je právo. Některé pojmy jsou obohaceny o citaci z Wikipedie. U nich uvádíme i konkrétní url projektu kde se dozvíte více. Takový text je šířen pod licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu online internetového slovníku zaměřeného především na zajímavosti, definice odborných pojmů, známé i neznámé pojmy, slovníková hesla, významy slov, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Chcete si zatraktivnit vzhled vašeho tabletu, mobilního telefonu nebo počítače? Jedním z rychlých a levných způsobů je změna tapety pracovní plochy. Mezi neoblíbenější pozadí patří horský vrchol, kapky vody a obilí.