Co je to?
Definice výrazu Vylučovací žaloba. Co znamená odborný pojem Vylučovací žaloba z kategorie Právo?

Co to je Vylučovací žaloba? Význam slova

Co znamená termín, slovo, heslo, vysvětlení pojmu Vylučovací žaloba?

Vylučovací žaloba jinak také excidační žaloba se používá k vyloučení věci z výkonu rozhodnutí. Jde tedy o právo nějaké osoby k předmětu exekuce, které se uplatňuje vůči věřiteli žalovaného. Postup při podání vylučovací žaloby je následující: Nejdříve se podá návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu. Ten je možné podat do 30 dnů ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl o soupisu věci. Návrh se podává u exekutora, který věc zařadil do soupisu. Exekutor pak o návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu rozhodne ve lhůtě do 15 dnů od jeho doručení.
Jestliže je spolehlivě prokázáno, že některé věci, které jsou obsaženy soupisu, patří osobě, která návrh podala, budou vyškrtnuty. Pokud tento postup není účinný, je nutné obrátit se na soud s vylučovací žalobou. Žaloba se podává v souladu s občanským soudním řádem u exekučního soudu během 30 dnů od doručení rozhodnutí exekutora, který nevyhověl návrhu na vyškrtnutí věcí ze soupisu. O této možnosti musí exekutor navrhovatele poučit. Po dobu žalobního řízení nelze dotyčné věci prodat.


Co je to Vylučovací žaloba? Význam slova, termín, Definice výrazu Vylučovací žaloba. Co znamená odborný pojem Vylučovací žaloba z kategorie Právo?

Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost tohoto obsahu. Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz

Text můžete velmi jednoduše sdílet s vašimi přáteli na Facebooku, Redditu, Pinterestu nebo Twitteru.

 Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu      

Pojem Vylučovací žaloba se nachází v sekci právo

Klíčová slova: terminologie, odborné názvosloví, odborný výraz, vysvětlení, přesný význam, co je to Vylučovací žaloba?, Vylučovací žaloba, právo, informace, význam, přesný výraz, slovník, terminus technicus, co to je, synonymum, pojem, heslo, názvosloví


Pojem Vylučovací žaloba je v kategorii právo, ilustrační obrázek

Co nám píše encyklopedie Wikipedia o termínu Vylučovací žaloba?

Následující definice pojmu pochází ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Vylučovací žaloba neboli excindační žaloba je žaloba o vyloučení věci z exekuce podle § 267 občanského soudního řádu. Lze se jí domoci vyloučení majetku z nařízené exekuce, pokud ta není ve vztahu k tomuto majetku přípustná. Jde zejména o případy, kdy je vlastníkem jiná osoba než povinný (vůči komu je exekuce vedena), případně pokud sice jde o vlastnictví povinného, ale ten danou věc nezbytně nutně potřebuje (např. obvyklé vybavení domácnosti, zdravotní potřeby a pomůcky) nebo by její exekuční prodej byl v rozporu s morálními pravidly (např. snubní prsten). Žalovaným musí být oprávněný (navrhovatel exekuce) a o žalobě rozhoduje soud ve sporném občanském soudním řízení.
Jde-li o exekuci prováděnou soudním exekutorem, není pro úspěch excindační žaloby nutné nejdříve požádat o vyškrtnutí věci ze soupisu podle § 68 exekučního řádu. Žalobce se pouze vystavuje nebezpečí, že postižená věc může být soudním exekutorem mezitím prodána.
Avšak i tehdy, pokud je vylučovací žaloba zamítnuta nebo pokud dokonce nebyla podána vůbec, lze po provedení exekuce podat proti neoprávněně zvýhodněnému tzv. žalobu z lepšího práva.

Hledejte v dalších zdrojích

Hledat videa s názvem Vylučovací žaloba na Youtube

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Vylučovací žaloba ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat frázi Vylučovací žaloba na Google.cz

Najít termín Vylučovací žaloba ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Zkusit najít frázi Vylučovací žaloba ve vyhledávači Qwant

Hledat slovo Vylučovací žaloba ve fulltextu Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Vylučovací žaloba například v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve ruském vyhledávači Yandex, v Microsoft Bing nebo v Lingea slovnících.

Výběr z nejčastěji hledaných slov

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku co je to Vylučovací žaloba? resp. co vlastně znamená slovo Vylučovací žaloba? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Vylučovací žaloba, odpověď na dotaz co je to Vylučovací žaloba?. Víte např. kdo to je Hnidopich? Znáte a víte kdo je Zac Efron? Berte v úvahu, že termíny mohou mít víc definic v různém kontextu, v různých oborech. Zkuste proto vyhledávání nebo se podívejte do jiných kategorií než je právo. K vybraným textům jsme doplnili citaci z projektu Wikipedia.cz včetně odkazu na konkrétní podstránku na Wikipedii, kde se dozvíte víc. Ty lze využívat v souladu s licencí CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Milí čtenáři, děkujeme vám za návštívení online slovníku zaměřeného na definice odborných pojmů, popisy termínů, významy slov, zajímavosti, známé i neznámé pojmy, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Chcete si zatraktivnit vzhled vašeho tabletu, mobilního telefonu nebo počítače? Jedním z rychlých a levných způsobů je změna tapety pracovní plochy. Mezi neoblíbenější pozadí patří horský vrchol, kapky vody a obilí.