Co je to?
Výraz, termín, definice slova Argument. Co znamená odborný pojem Argument z kategorie Filozofie?

Co je Argument? Význam slova

Co znamená termín, vysvětlení pojmu Argument?

Argument je označení pro výroky, které podporují nebo potvrzují určitý výrok, tvrzení. Samotné slovo pochází z latinského argumentum, čili vyvracím, objasňuji nebo obviňuji. Obsahuje doklad nebo důkaz toho, že tvrzení platí nebo neplatí. Argument má určitou skupinu jedinců přesvědčit o tom, že tvrzení je pravdivé. Opakem argumentu je protiargument. Oba pojmy se využívají v různých diskuzích nebo debatách, v mluveném i psaném projevu nebo při obchodních jednáních. Pokud je argument dobře zvolený, dodá váhu slovům.
Argumenty se zabývá teorie argumentace, která se zabývá také y argumentačních technik. Samotný argument je složen z předpokladu a závěru, podle jejich vzájemného vztahu může být argument induktivní nebo deduktivní. Induktivní argument je založen na předpokladu, že pokud jsou předpoklady pravdivé, bude asi pravdivý i závěr. Deduktivní argument vychází výhradně z pravdivých předpokladů, je tedy jisté, že závěr je pravdivý.


Co je to Argument? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Argument. Co znamená odborný pojem Argument z kategorie Filozofie?

Navzdory veškeré pečlivosti neručíme za úplnost a správnost zveřejněného obsahu. Napsáno redaktory Superia.cz

Definici slova Argument můžete sdílet se známými na Pinterestu, Redditu, Twitteru či Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu      

Výraz Argument je v kategorii filozofie

Klíčová slova: Argument, informace, přesný výraz, popis, odborné názvosloví, synonymum, co to je, význam pojmu, význam slova, terminus technicus, co je to Argument?, slovník, přesný význam, termín, definice, význam, filozofie, lexikon


Pojem Argument je v kategorii filozofie, ilustrační obrázek

Co označuje termín Argument? Výraz, definice slova z projektu Wikipedia

Následující text definice byl převzat ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Argument (lat. argumentum od arguo, objasňuji, vyvracím, obviňuji) je důkaz, důvod nebo doklad, že nějaké tvrzení je pravdivé nebo naopak nepravdivé, že platí nebo neplatí.
Argumentace má odlišnou povahu v matematice nebo v přírodních vědách, kde rozhoduje logická správnost a návaznost argumentů, než ve filosofii, v právu nebo v politice, kde hraje větší roli také formulace a řečnická přesvědčivost argumentace.

Zkuste zjistit více informací o slovu Argument v následujících zdrojích

Najít výraz Argument ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Vyhledat výraz Argument ve vyhledávači Yandex

Vyhledat termín Argument na Google.cz

Hledat frázi Argument ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Chraňte své soukromí a hledejte slovo Argument ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit najít termín Argument ve fulltextu Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Argument například ve Wikislovníku, v projektu slovnik.cz, v evropském vyhledávači Qwant, ve Wikizdrojích nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Často hledaná slova, termíny a odborné pojmy

Teď už víte co znamená slovo Argument? resp. jaká je definice slova Argument? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Argument, odpověď na dotaz co je to Argument?. Víte např. kdo to je Stanley Kubrick? Znáte a víte kdo je Marcel Zmožek? Berte prosím v úvahu, že pojmy mohou mít víc definic v různém kontextu, v různých oborech. Nezbývá, než vám doporučit hledání v jiných kategoriích než je filozofie. U některých pojmů uvádíme i doplňující definici pojmu z Wikipedie včetně odkazu na konkrétní stránku Wikipedie, kde se dočtete více. Tyto lze kopírovat, upravovat a dále sdílet při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Vážení návštěvníci, milí čtenáři, děkujeme vám za návštěvu webu shromažďujícího definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, známé i neznámé pojmy, popisy termínů, významy slov, slovníková hesla s názvem Co Je To?.

Pýcha, pytel, pysk ... Víte jak to pokračuje dál? Pokud ne, odpověď naleznete tady.