Co je to?
Definice výrazu, termínu Argument. Co znamená odborný pojem Argument z kategorie Filozofie?

Co je Argument?

Co znamená výraz, termín, pojem, definice slova Argument?

Argument je označení pro výroky, které podporují nebo potvrzují určitý výrok, tvrzení. Samotné slovo pochází z latinského argumentum, čili vyvracím, objasňuji nebo obviňuji. Obsahuje doklad nebo důkaz toho, že tvrzení platí nebo neplatí. Argument má určitou skupinu jedinců přesvědčit o tom, že tvrzení je pravdivé. Opakem argumentu je protiargument. Oba pojmy se využívají v různých diskuzích nebo debatách, v mluveném i psaném projevu nebo při obchodních jednáních. Pokud je argument dobře zvolený, dodá váhu slovům.
Argumenty se zabývá teorie argumentace, která se zabývá také y argumentačních technik. Samotný argument je složen z předpokladu a závěru, podle jejich vzájemného vztahu může být argument induktivní nebo deduktivní. Induktivní argument je založen na předpokladu, že pokud jsou předpoklady pravdivé, bude asi pravdivý i závěr. Deduktivní argument vychází výhradně z pravdivých předpokladů, je tedy jisté, že závěr je pravdivý.


Co je to Argument? Význam slova, termín, Definice výrazu, termínu Argument. Co znamená odborný pojem Argument z kategorie Filozofie?

Pečlivě jsme prošli a zkontrolovali všechny naše texty. Přesto se však může stát, že zde objevíte chybu nebo překlep. Text napsán pro Superia.cz

Zaujala vás definice slova Argument? Pak se o tuto stránku podělte s blízkými na různých sociálních sítích – Facebooku, Pinterestu, Redditu nebo Twitteru.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru    

Výraz Argument je v kategorii filozofie

Klíčová slova: pojem, formulace, synonymum, odborné názvosloví, slovník, definice pojmu, co znamená, lexikon, přesný význam, odborný výraz, termín, význam pojmu, informace, popis, terminologie, Argument, co to je, vysvětlení


Pojem Argument je v kategorii filozofie, ilustrační obrázek

V encyklopedii Wikipedia se o termínu Argument dozvíte následující

Následující text definice byl převzat ze stránek Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Argument (lat. argumentum od arguo, objasňuji, vyvracím, obviňuji) je důkaz, důvod nebo doklad, že nějaké tvrzení je pravdivé nebo naopak nepravdivé, že platí nebo neplatí.
Argumentace má odlišnou povahu v matematice nebo v přírodních vědách, kde rozhoduje logická správnost a návaznost argumentů, než ve filosofii, v právu nebo v politice, kde hraje větší roli také formulace a řečnická přesvědčivost argumentace.

Hledejte v dalších online informačních zdrojích

Zkusit najít výraz Argument ve fulltextu vyhledávače Info.com

Hledat výraz Argument ve vyhledávači Yahoo

Najít výraz Argument ve Wikizdrojích

Najít slovo Argument ve Wikislovníku

Hledat slovo Argument ve fulltextu Seznam.cz

Hledat pojem Argument ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Dál můžete zkusit hledat slovo Argument například ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v nabídce zboží na Heureka.cz, ve ruském vyhledávači Yandex, v Seznam.cz slovníku cizích slov nebo v projektu slovnik.cz.

Jaké pojmy, odborné termíny a hesla lidé hledají?

Teď již zajisté znáte správnou odpověď na otázku co znamená slovo Argument? resp. co se vlastně skrývá pod slovem Argument? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Argument, odpověď na dotaz co je to Argument?. Víte např. kdo to je Desperát? Znáte a víte kdo je Kateřina Aragonská? Bohužel, nestíháme pravidelně aktualizovat všechny texty. Pojmy mohou mít různé významy v závislosti na oboru a kontextu. Vyzkoušet tak můžete i příslušná homonyma a synonyma v jiných sekcích než filozofie. U části pojmů naleznete citaci z projektu Wikipedia včetně internetové adresy kde naleznete kompletní popis. Tyto lze přebírat, upravovat a dále šířit při splnění licenčního ujednání CC-BY-SA.

Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Kategorie filozofie, filozof dítě, argument, ilustrační obrázek

Vážení čtenáři, musíme vám poděkovat za návštěvu internetového encyklopedického slovníku, který se zaměřuje na slovníková hesla, přesné vysvětlení slov, popisy termínů, definice odborných pojmů, zajímavosti, známé i neznámé pojmy s názvem Co Je To?.

Pýcha, pytel, pysk ... Víte jak to pokračuje dál? Pokud ne, odpověď naleznete tady.