Co je to?
Výraz, termín, definice slova Diak. Co znamená odborný pojem Diak z kategorie Technika?

Co je to Diak? Význam slova

Vysvětlení pojmu, hesla, definice termínu Diak

Diak je název pocházející z angličtiny. Jde o diodu určenou pro střídavý proud. Tato dioda je polovodič a spínací prvek. Do určitého stupně napětí je diak nevodivý, při vyšším napětí se vodivost zvyšuje. Této vlastnosti je využíváno u řídících součástek při spínání v relaxačních generátorech a časovačích.
Diak tedy pracuje se spínacím napětím, do nějž proud nevede, po překročení začíná proud vést.


Co je to Diak? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Diak. Co znamená odborný pojem Diak z kategorie Technika?

Informace jsou bez záruky, provozovatel neručí za správnost a aktuálnost informací v textech. Text byl sepsán pro server Superia.cz

Definici slova Diak můžete sdílet s přáteli a kamarády na internetových společenských sítích typu Pinterest, Reddit, Twitter či Facebooku, který je z nich nejznámější a nejpopulárnější.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu  

Heslo Diak je v kategorii technika

Klíčová slova: lexikon, odborné názvosloví, definice, formulace, význam, heslo, význam pojmu, termín, synonymum, přesný výraz, co znamená, význam slova, wiki, pojem, terminus technicus, názvosloví, slovník, co to je


Pojem Diak je v kategorii technika, ilustrační obrázek

Wikipedie píše o slovu Diak?

Následující text definice pojmu byl převzat z projektu Wikipedia.cz. Licence CC-BY-SA.

Diak (z anglického diode for alternating current (DIAC) = dioda pro střídavý proud) je nelineární polovodičový spínací prvek se symetrickou VA charakteristikou. Do průrazného napětí (většinou okolo 30 V) je prakticky nevodivý. Při dosažení průrazného napětí, díky lavinovému průrazu, dojde ke zvýšení vodivosti a skokovému snížení úbytku napětí na diaku o jednotky voltu. K nevodivosti dojde snížením proudu pod přídržnou hodnotu, typicky reverzací napětí. Proud diakem, jak vybíjecí, tak i přídržný musí být omezen sériovým odporem.

Další možné informační zdroje

Hledat slovo Diak ve fulltextu Seznam.cz

Vyhledat slovo Diak ve vyhledávači Qwant

Zkusit najít výraz Diak ve Wikislovníku

Hledat pojem Diak ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Vyhledat heslo Diak ve vyhledávači Ecosia a pomoci tak životnímu prostředí

Hledat výraz Diak ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Diak například v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, v Lingea slovnících, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, ve ruském vyhledávači Yandex nebo v Google překladači.

Další vybraná hesla, odborné termíny a pojmy

Nyní už nejspíš víte co to je Diak? resp. co se vlastně skrývá pod slovem Diak? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Diak, odpověď na dotaz co je to Diak?. Víte např. kdo to je Ničema? Znáte a víte kdo je Diane Keaton? Nezapomeňte prosím, že každé heslo může mít víc definic podle toho o jaký obor se jedná. Proto případně zapátrejte po pojmu Diak i v jiných kategoriích (než technika). Některé texty jsme rozšířili i o krátkou citaci z Wikipedia.cz. K této citaci vždy uvádíme i odkaz na konkrétní stránku. S těmi lze dále pracovat při dodržení licence CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme za návštěvu projektu shromažďujícího slovníková hesla, zajímavosti, definice odborných pojmů, přesné vysvětlení slov, významy slov, popisy termínů s názvem Co Je To?.

Pýcha, pytel, pysk ... Víte jak to pokračuje dál? Pokud ne, odpověď naleznete tady.