Co je to?
Výraz, termín, definice slova Brod. Co znamená odborný pojem Brod z kategorie Stavebnictví?

Co je to Brod? Význam slova

Co znamená termín Brod? Vysvětlení pojmu, definice hesla

Brod je pojmenování pro mělkou část potoka či řeky. Tento úsek lze překonat buď pěšky, nebo povozem, na koni a podobně. Jako brod jsou používána místa, kde mělčinu vytvořila příroda. Takové místo se vyznačuje šíří koryta a pevnějším, většinou kamenitým dnem. Některé brody byly dodatečně upravovány, například urovnáním dna nebo zpevněním. Zpevňovalo se nejdříve dřevem, později dlažbou a panely.
Hloubka brodu byla posuzována podle dopravních prostředků, které tudy projížděly a závisela i na rychlosti proudu. Přes brody vedly první cesty. Protože byly velice důležité i z hlediska obchodu, byly chráněné sídly na březích, Z těch často vznikala města. Proto se slovo brod stalo součástí pojmenování mnoha měst a součástí místních názvů.


Co je to Brod? Význam slova, termín, Výraz, termín, definice slova Brod. Co znamená odborný pojem Brod z kategorie Stavebnictví?

Uvedené informace jsou bez záruky. Text vytvořen redaktory Superia.cz

Líbí se vám definice pojmu Brod? Pak se o ní podělte s partnery, kolegy a kamarády na sociálních sítích Pinterestu, Facebooku či Twitteru.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu  

Heslo Brod je v kategorii stavebnictví

Klíčová slova: přesný význam, stavebnictví, přesný výraz, Brod, synonymum, odborné názvosloví, termín, co to je, heslo, terminus technicus, slovo, definice pojmu, pojem, vysvětlení, odborný výraz, lexikon, význam slova, wiki


Pojem Brod je v kategorii stavebnictví, ilustrační obrázek

V online encyklopedii Wikipedia se o slovu Brod můžete dozvědět následující

Níže uvedená citace (text) je převzat z online projektu Wikipedie. Licence CC-BY-SA.

Brod je mělký úsek řeky nebo potoka vhodný k překonání tohoto vodního toku pěšky, na koni či jiném zvířeti nebo vozidlem.
Využívají se zpravidla přirozeně příhodná místa, kde je koryto širší a mělké a pevné (kamenité) dno. Někdy bývají brody pro dopravu stavebně upraveny zarovnáním dna, v některých případech jeho zpevněním výdřevou, dlážděním nebo panely. Největší hloubka vody pro brodění je závislá na rychlosti toku a použitém způsobu dopravy.

Více informací o pojmu Brod lze najít v následujících zdrojích

Hledat pojem Brod na Google.cz

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Brod ve Wikimedia Commons

Hledat videa s názvem Brod na Youtube

Najít pojem Brod ve slovníku cizích slov od Seznam.cz

Zkusit najít heslo Brod ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit najít slovo Brod ve Wikizdrojích

Dál můžete zkusit hledat slovo Brod například v evropském vyhledávači Qwant, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, v Microsoft Bing, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo v projektu slovnik.cz.

Náhodných výběr hesel, pojmů a odborných termínů

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku jaký je přesný význam slova Brod? resp. jaký je význam slova Brod? Je tu uvedeno krátké vysvětlení odborného pojmu Brod, odpověď na dotaz co je to Brod?. Víte např. kdo to je Ronald Reagan? Znáte a víte kdo je Martin Kraus? Jednotlivé termíny, pojmy, slova mohou mít vícero významů v různých oborech lidské činnosti. Zkuste proto termín Brod hledat i v jiných kategoriích (než stavebnictví) Některé texty jsme rozšířili i o krátkou citaci z Wikipedia.cz. K této citaci vždy uvádíme i odkaz na konkrétní stránku. Jedná se o texty spadající pod licenci CC-BY-SA. Ostatní texty je možné citovat dle zákona s uvedením zdroje.

Děkujeme vám za návštěvu encyklopedického projektu shromažďujícího významy slov, zajímavosti, slovníková hesla, definice odborných pojmů, popisy termínů, přesné vysvětlení slov s názvem Co Je To?.

Znáte zkratky POV, SJM nebo FTW? Tyto a dalších 1000 jiných zkratek naleznete zde.